SP Smallingerland

Leermoment

15-09-2014Door Jos van der Horst

› Lees verder

Openluchtspreekuur

04-07-2014Ondanks dat Smallingerland de eerste SP wethouder in Friesland heeft, verandert de afdeling niet in een regentenpartij en is dan ook gewoon komende zaterdag te vinden onder het Carillon in Drachten. Inwoners van de gemeente kunnen dan hun vragen en opmerkingen kwijt over de koers die de gemeente de komende jaren gaat varen. ‘Wat betekent het dat de bijzondere bijstand ruimer wordt? Wat verandert er in de huishoudelijke hulp? Waarom komt er geen koopzondag in Drachten? Wat gaan we doen met de re-integratie?Wat gebeurt er nu met muziekschool de Meldij? Dit zijn allemaal vragen die de mensen direct raken en waar wij graag de inwoners over willen informeren en hun mening vragen’, aldus Ramon Vos. Komende zaterdagmiddag staan de vier SP raadsleden samen met de wethouder Jos van der Horst met de kraam in het centrum van 13.00 tot 16.00.

› Lees verder

Innerlijke strijd

25-06-2014De wethouder die ik nu ben komt regelmatig het raadslid tegen dat ik was. In wezen ben ik dat eigenlijk nog niet helemaal ontgroeid. Eens een volksvertegenwoordiger, altijd een volksvertegenwoordiger. Het maakt wel dat je soms anders naar de zaken moet kijken.

› Lees verder

SP wethouder en nieuw raadslid

13-05-2014Vanavond is Jos van der Horst geïnstalleerd als de eerste wethouder voor de SP in Friesland. Na de formaliteiten moest hij direct aan het werk om vragen vanuit de raad over het collegeprogramma te beantwoorden.

› Lees verder

Afdeling spreekt vertrouwen uit

09-05-2014Vanavond konden de leden van de afdeling zich uitspreken over het college-akkoord dat bereikt was met de PvdA, CU en D66. Na een korte uitleg door Michiel Schrier konden de leden hun vragen en opmerkingen kwijt. Uit de reacties kwam vooral veel waardering en vertrouwen naar voren over het behaalde resultaat. Unaniem is het akkoord goedgekeurd door de afdeling.

› Lees verder

Ook in Wolvega: "Nee tegen deze EU!"

08-05-2014De SP-kraam staat komende zaterdag 10 mei in het centrum van Wolvega. Aanleiding is natuurlijk de campagne voor de Europese verkiezingen. Dat de SP ers in de gemeente Weststellingwerf  groots uitpakken blijkt al uit de posters die op de borden geplakt zijn. Het "Nee tegen deze EU" spat er van af!  Op de foto een trotse Henk Prins van de werkgroep Weststellingwerf bij het bord tegenover van der Valk.

› Lees verder

NEE tegen dit Europa,de plakoorlog kan weer beginnen!

03-05-2014Op donderdag 22 mei heeft u het voor het zeggen. Dan beslist u over de toekomst van Nederland en de Europese Unie. De SP staat positief tegenover Europese samenwerking: de vrede bewaren, de welvaart bevorderen en democratische en sociale rechten beschermen. Maar juist die doelen worden door de eurofielen (D66, GroenLinks, VVD, CDA, PvdA) bedreigd met hun beleid van méér en méér Europa. Zij werken aan een Europese Superstaat waarin bureaucraten in Brussel bepalen wie een sociale huurwoning krijgt, wie er in Nederland mag werken en hoe we onze pensioenen en onze sociale zekerheid regelen.

› Lees verder

Vrijdag 9 mei ledenvergadering Collegeakkoord

01-05-2014Op vrijdag 9 mei is er een extra ledenvergadering voor SP leden van de afdeling Smallingerland. Men heeft hiervoor inmiddels een uitnodiging ontvangen. In deze uitnodiging is echter een foutje geslopen. Daar waar gesproken wordt van maandag 9 mei moet uitdrukkelijk gelezen worden vrijdag 9 mei. Zie verder: http://smallingerland.sp.nl/agenda http://smallingerland.sp.nl/sites/smallingerland.sp.nl/files/attachments... http://smallingerland.sp.nl/sites/smallingerland.sp.nl/files/attachments...

› Lees verder

Samen leven, samen werken

29-04-2014Dat is de titel van het collegeprogramma voor de komende vier jaar. Niet investeren in nieuwe prestigeprojecten, maar in mensen. Er wordt de komende drie jaar 7,5 miljoen euro gereserveerd om de tekorten die meekomen met de nieuwe taken voor de gemeente op gebied van (jeugd)zorg en werk. Op bijgevoegde link kunt u het programma lezen. Hieronder een aantal punten.

› Lees verder

SP in college

18-04-2014Vrijdag 18 april zijn de vier deelnemende partijen aan de coalitievorming in Smallingerland het eens geworden over de nieuwe coalitie met de partijen PvdA, ChristenUnie, SP en D66. Er is overeenstemming over de hoofdlijnen van het programma en over de richting van de bezuinigingsopgave voor de komende jaren.

› Lees verder

Pagina's