SP Smallingerland

Participere

20-10-2014Toen ik de nieuwe Participatiewet goed doorlas, moest ik denken aan de jaren ’80 van de vorige eeuw. Ook toen probeerde men niet de werkloosheid te bestrijden, maar bestreed men de werklozen. Zij werden beschouwd als het grote probleem dat alleen op te lossen was door hen hard aan te pakken. Zo zouden ze vanzelf wel werk vinden. De Janse Bagge Bend maakte hier in het Limburgs een liedje over dat heette “Sollicitere” (1982). Ik kon het niet laten en heb de tekst aangepast aan de huidige tijd:

› Lees verder

Motie van wantrouwen om De Lawei

10-10-2014De oppositiepartijen hadden afgelopen donderdag een spoeddebat aangevraagd over de vernieuwbouw van De Lawei. Jan Groen van het CDA las maar liefst drie a4-tjes voor waarom het debat was aangevraagd. De aanleiding was de uitspraak van de Raad van Arbitrage over het opheffen van het retentierecht en de wijze van informeren van de raad door de wethouder. Daarnaast was er deze week een informatiebijeenkomst geweest met de aannemer Van Norel en de oppositiepartijen.

› Lees verder

Actie voor zorg

02-10-2014Donderdagochtend  2 oktober werd staatssecretaris van Rijn ontvangen door de verantwoordelijke wethouders van de gemeente Smallingerland bij Sunenz Centrum in Drachten (voorheen Bertilla).

› Lees verder

Protest bij afbraaktour staatssecretaris Van Rijn

30-09-2014SP-Smallingerland organiseert op donderdag 2 oktober een protest bij de tour die Staatssecretaris Van Rijn door het land maakt. Donderdag doet hij Smallingerland aan om met wethouders uit de regio te spreken over de uitvoering van zijn beleid. De SP roept betrokken organisaties en mensen die de afbraak van de zorg vrezen om die dag om 8.45 uur mee te doen in het protest bij aankomst van Van Rijn. Locatie: Sunenz Centrum, voormalig Bertilla Burgemeester Wuiteweg 140b.

› Lees verder

Afdeling positief over programma en lijst Provinciale Statenverkiezingen

20-09-2014Donderdag 18 september kregen de leden van onze afdeling de mogelijkheid hun mening te geven over het verkiezingsprogramma en de lijst voor de Provinciale Statenverkiezingen komend jaar. Ongeveer twintig leden maakten hier van gebruik.

› Lees verder

Leermoment

15-09-2014Door Jos van der Horst

› Lees verder

Openluchtspreekuur

04-07-2014Ondanks dat Smallingerland de eerste SP wethouder in Friesland heeft, verandert de afdeling niet in een regentenpartij en is dan ook gewoon komende zaterdag te vinden onder het Carillon in Drachten. Inwoners van de gemeente kunnen dan hun vragen en opmerkingen kwijt over de koers die de gemeente de komende jaren gaat varen. ‘Wat betekent het dat de bijzondere bijstand ruimer wordt? Wat verandert er in de huishoudelijke hulp? Waarom komt er geen koopzondag in Drachten? Wat gaan we doen met de re-integratie?Wat gebeurt er nu met muziekschool de Meldij? Dit zijn allemaal vragen die de mensen direct raken en waar wij graag de inwoners over willen informeren en hun mening vragen’, aldus Ramon Vos. Komende zaterdagmiddag staan de vier SP raadsleden samen met de wethouder Jos van der Horst met de kraam in het centrum van 13.00 tot 16.00.

› Lees verder

Innerlijke strijd

25-06-2014De wethouder die ik nu ben komt regelmatig het raadslid tegen dat ik was. In wezen ben ik dat eigenlijk nog niet helemaal ontgroeid. Eens een volksvertegenwoordiger, altijd een volksvertegenwoordiger. Het maakt wel dat je soms anders naar de zaken moet kijken.

› Lees verder

SP wethouder en nieuw raadslid

13-05-2014Vanavond is Jos van der Horst geïnstalleerd als de eerste wethouder voor de SP in Friesland. Na de formaliteiten moest hij direct aan het werk om vragen vanuit de raad over het collegeprogramma te beantwoorden.

› Lees verder

Afdeling spreekt vertrouwen uit

09-05-2014Vanavond konden de leden van de afdeling zich uitspreken over het college-akkoord dat bereikt was met de PvdA, CU en D66. Na een korte uitleg door Michiel Schrier konden de leden hun vragen en opmerkingen kwijt. Uit de reacties kwam vooral veel waardering en vertrouwen naar voren over het behaalde resultaat. Unaniem is het akkoord goedgekeurd door de afdeling.

› Lees verder

Pagina's