SP Smallingerland

Er is genoeg 'koek' voor iedereen

Foto: SP
26-01-2015Afgelopen zaterdag stond de SP onder het carillon. Naast dat de inwoners van de gemeente hun vragen en verhaal kwijt konden werd er koek uitgedeeld. Er is genoeg voor iedereen, maar de koek is niet eerlijk verdeeld.› Lees verder

Gebiedsteams starten zonder wijkverpleegkundigen

21-01-2015De eerste werkweken van dit nieuwe jaar zitten er voor vrijwel iedereen weer op. Ook voor de gebiedsteams. Eind 2014 werden er hier en daar zorgen geuit of de zorg zoals wij die kenden wel voor iedereen doorgang zou kunnen vinden per 1 januari. Er veranderde immers heel veel. Vooral de taken die vanuit het rijk naar de gemeenten gaan zouden wel eens voor onoverkomelijke problemen kunnen zorgen. Het blijkt allemaal mee te vallen, zo zijn de eerste berichten.› Lees verder

Liefde is sterker dan haat!

08-01-2015Donderdag 8 januari hield de Socialistische Partij in Smallingerland een nieuwjaarsbijeenkomst. Er werd terug en vooruitgeblikt en er was natuurlijk aandacht voor de vreselijke aanslag op de redactie van het tijdschrift Charlie Hebdo. Er werd afgesloten met de uitspraak op de voorpagina van de Charlie Hebdo naar aanleiding van de aanval op de Twin Towers in 2001 : Liefde is sterker dan haat.

› Lees verder

Trots en dankbaar

Foto: SP
31-12-2014Het jaar 2014 is voorbij. Voor velen een jaar om nooit te vergeten. Zeker voor ons gezin dat nooit meer hetzelfde zal zijn.
› Lees verder

Motie circusdieren

19-12-2014Dankzij de SP Smallingerland komt er een voorkeursbeleid in de gemeente om alleen circussen zonder wilde dieren te verwelkomen, nog voordat de landelijke wet op 15 september volgend jaar ingaat.

Foto:
› Lees verder

Samen naar goede zorg dichtbij

05-12-2014In deze drukke tijden is het belangrijk om mensen goed te blijven informeren. Dat is niet gemakkelijk, want er doen veel misverstanden de ronde over de veranderingen in de zorg.

› Lees verder

Goed bezochte WMO informatie-avond in de Skammel

25-11-2014Gisteravond organiseerde de SP een informatiebijeenkomst over de bezuinigingen in de zorg. Met name de veranderingen binnen de WMO kwamen aan bod. Onze wethouder Jos van der Horst gaf tekst en uitleg en beantwoorde vragen uit de zaal. Dertig mensen maakten gebruik van de gelegenheid zich te laten informeren.

› Lees verder

SP: Beleidsplan is goede weergave collegeprogramma

05-11-2014De behandeling van het beleidsplan, de begroting van de gemeente voor komend jaar, was een lange zit. Niet onbegrijpelijk, want de bezuinigen en de gevolgen voor de inwoners van onze gemeente, lagen nu open en bloot op tafel. Keuzes maken doet pijn. Geen kerstboom meer, het fietspontje over de Wijde Ee duurder, hogere hondenbelasting, bermen niet meer ecologisch gemaaid en de Hooidamsbrug minder vaak open. Maar ook meer fundamentele bezuinigingskeuzes werden besproken. Onderwerpen waar alle partijen, van links tot rechts een mening over hebben. In totaal zijn er een twintigtal amendementen en moties behandeld. Hierbij zaten ook voorstellen om tonnen uit de bezuinigen te halen, waarbij vaak een flinterdunne dekking werd gegeven. Bijvoorbeeld op de leefomgeving (zes ton) en bij de huishoudelijke hulp (negen ton). Ook de SP ziet en voelt de pijn.  "Moeilijke keuzes zijn noodzakelijk om sociaal beleid mogelijk te maken, waarbij niemand tussen wal en schip beland" aldus wethouder Jos van der Horst .

› Lees verder

Openluchtspreekuur

Op zaterdag 1 november houdt de afdeling Smallingerland van de SP al weer haar tweede openluchtspreekuur. Ditmaal staan de fractieleden
en de wethouder op de markt van het vernieuwde Raadhuisplein. Inwoners van de gemeente kunnen dan weer hun vragen en opmerkingen kwijt over de koers van de gemeente en de partij in de afgelopen periode.

› Lees verder

Pagina's