h

Afdeling

Welkom bij SP afdeling Smallingerland,

SP leden wonende in de 5 gemeenten
Achtkarspelen, Smallingerland,Tytsjerksteradiel,
Kollumerland ca en Weststellingwerf
vormen samen de Afdeling Smallingerland.

Per 1-1-2014 is de gemeente Boarnsterhim opgeheven en de SP leden ingedeeld bij een van de gemeenten Leeuwarden, Heerenveen,Skarsterlan (per 1-1-2014 De Friese Meren) of Sudwest Fryslan. (en dus ook bij andere SP afdelingen)

Vanuit en door de leden is een afdelingsbestuur gekozen op de (jaarlijkse) voorjaarsvergadering.

In gemeente Smallingerland heeft de SP zitting in de gemeenteraad met vier gemeenteraadsleden. Daarnaast maken wij deel uit van het college, en levert de SP één wethouder.

U bent hier