h

Afdeling

Welkom bij SP afdeling Smallingerland,

SP leden wonende in de 5 gemeenten
Achtkarspelen, Smallingerland,Tytsjerksteradiel,
en Oost- en Weststellingwerf
vormen samen de Afdeling Smallingerland.

Vanuit en door de leden is een afdelingsbestuur gekozen op de (jaarlijkse) voorjaarsvergadering.

In de gemeente Smallingerland heeft de SP zitting in de gemeenteraad met twee gemeenteraadsleden.

Foto: Jolanda van Overhagen / SP.nl
.

U bent hier