h

Informatieavond Oekraine referendum

Op woensdag 6 april gaat Nederland naar de stembus om een JA of een NEE te laten horen op de vraag of er een associatieverdrag tussen de EU en Oekraine afgesloten moet worden.  Op 31 maart is er een openbare informatieavond in Brede School de Wiken Middelwijk 2 9202 GV Drachten. "Omdat uit peilingen blijkt dat de helft van de mensen niet weet dat er een referendum gehouden wordt op 6 april, vinden wij het onze plicht de mensen te informeren" aldus voorzitter Jos van der Horst van de SP in Smallingerland. Sprekers deze avond zijn: Fenna Feenstra , Fractievoorzitter Statenfractie SP en Jos van der Horst. Er wordt nog gezocht naar een spreker uit het "JA kamp" Hieronder als toelichting het artikel dat op donderdag 17 maart in de Leeuwarder Courant verscheen.

Helft van de mensen weet niet van referendum op 6 april

Een motie om verkiezingsborden te plaatsen in de gemeente Smallingerland voor het referendum over het associatieverdrag met Oekraïne op 6 april haalde het niet afgelopen dinsdagavond in de gemeenteraad. Vragen die je zou kunnen stellen naar aanleiding van deze motie zijn: Is het democratisch recht van iedere Nederlander om zijn voorkeur over hoe te stemmen bij dit referendum wel genoeg gehonoreerd? En: Zou het niet automatisch zo moeten zijn dat ook bij een referendum alle faciliteiten die bij "normale" verkiezingen gelden(aantal stembureaus etc. ) ook nu zouden moeten gelden?

Sinds 1 juli 2015 is de wet op het raadgevend referendum van kracht. Dat betekent dat kiesgerechtigden bij elke nieuw aangenomen wet of verdrag een referendum kunnen aanvragen. Ondersteund door meer 430.000 mensen werd er door burgerforum EU, met steun van de SP, een referendum over het verdrag met de Oekraïne afgedwongen. Voorwaarde is dat 30% van de kiesgerechtigden naar de stembus moeten gaan.

Uit een onlangs gehouden peiling blijkt dat slechts de helft van alle Nederlanders op de hoogte is van het te houden referendum over het associatieverdrag met de Oekraïne. Het is de dure plicht van de overheid om de wetten die door de volksvertegenwoordiging zijn aangenomen, uit voeren. Vandaar ook dat de SP pleitte voor het plaatsen van aanplakborden omdat de gemeente Smallingerland had besloten dat het hier niet ging om reclame te maken voor politieke partijen maar om een simpel NEE of JA standpunt.

Dat laatste is natuurlijk een enorme versimpeling van dit referendum. Er zijn wel degelijk politieke partijen en andere groeperingen die een genuanceerde mening hebben over het voor of tegen zijn van dit verdrag. Door het aanplakken van posters maar ook via social media kan de aandacht gevestigd worden op dit standpunt en kan de discussie losbarsten. Bovendien zijn er partijen die er alles aan gelegen is dat het referendum de verplichte opkomstdrempel van 30% niet haalt. Zij hoeven zich dan ook niet uit te spreken als de Kamer de uitslag van dit raadgevend referendum of opvolgt of naast zich neerlegt. De Kamer is dit namelijk niet verplicht.

Het zou van minachting getuigen als we de vraag, of Europa een associatieverdrag met de Oekraïne aan moet gaan, die door bijna een half miljoen mensen in dit land is neergelegd, negeren. Daarom moet er alles aan gedaan worden om kiezers dit democratisch recht onder de aandacht te brengen. De partijen die tegen deze motie gestemd hebben zouden zich eens achter de oren moeten krabben en zich afvragen wat is democratie ons eigenlijk nog waard?

Jos van der Horst voorzitter SP Smallingerland

Datum en tijd: 
donderdag, 31 maart, 2016 - 20:00 tot 21:45
Waar: 
Brede School de Wiken Middelwyk 2 9202 GV Drachten

U bent hier