h

Jos van der Horst opnieuw lijsttrekker

12 november 2013

Jos van der Horst opnieuw lijsttrekker

De eerste zes kandidaten, van links naar rechts: Marjan Wieldraaijer, Paul van Dijk, Ramon Vos, Jos van der Horst, André van Leeuwen en Michiel Schrier Maandag 4 november is tijdens een ledenbijeenkomst het programma
en de kieslijst voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen
vastgesteld. “Het kan beter” is de titel van het verkiezingsprogramma
dat een sociaal alternatief biedt voor de toekomst van de gemeente.
Een zestal speerpunten is hieronder uitgelicht,omdat wij denken hier het
verschil te kunnen maken.

Verder werd Jos van der Horst unaniem gekozen als lijsttrekker voor de komende campagne. Ook Ramon Vos en Michiel Schrier, beide ervaren raadsleden, staan hoog op de lijst. Belangrijkste nieuwkomers zijn Paul van Dijk en Marjan Wieldraaijer.
Komende maanden zal de SP volop campagne gaan voeren op weg naar de verkiezingen, waarbij het motto zal zijn: “Geen mens aan de kant in Smallingerland”. Het campagneteam is druk bezig en nodigt iedereen van harte uit om zoveel mogelijk mee te helpen, om van
deze verkiezingen een groot succes te maken. Hiervoor worden nog uitnodigingen gestuurd, maar onderstaande data om de BASTA-krant te verspreiden staan al vast:
Woensdag 13 november 14.00- 16.00 uur
Verzamelen bij de snackbar in winkelcentrum de Wyken.
Donderdag 14 november 19.00-21.00 uur
Verzamelen bij Snackbar ‘t Hoekje aan de Handwerkerzijde.
Woensdag 20 november 14.00- 16.00 uur
Verzamelen op het plein bij het wijkgebouw de Trisken.
Donderdag 21 november 19.00-21.00 uur
Verzamelen bij de Friese PPoort kruising Splitting met de Leidijk.
Opgave of meer informatie bij André van Leeuwen via:
leeuwtjes400@hotmail.com of 06-47226520

ONZE MENSEN:

1. Jos van der Horst
2. Ramon Vos
3. Michiel Schrier
4. Paul van Dijk
5. Marjan Wieldraaijer
6. André van Leeuwen
7. Mirjam Postma van der Horn
8. Geert Pieter Hellinga
9. Andries Tuinstra
10. Hanneke Meijer
11. Eva Nien
12. Hilbert de Vries
13. Willem Sikkema
14. Jeanne Bergman
15. Barend Houtman
16. Tjibbe Hazenberg
17. Marja van Rijn
18. Dylan van der Horst
19. Diny Hendriks
20. Geertje Baron-Nijboer

ONZE SPEERPUNTEN
• Iedereen heeft recht op een menswaardig bestaan met de daarbij behorende basisbehoeften.
• Investeren in mensen en niet in prestigeprojecten.
• Mensen werken niet onder het minimumloon.
• Actief verzet van de gemeente tegen de landelijke
bezuinigingen!
• De zorg is een recht, geen gunst!
• Een leefbaar en duurzaam Smallingerland, ook voor de
toekomst!

U bent hier