h

SP: Mag democratie op geld gezet worden?

9 maart 2016

SP: Mag democratie op geld gezet worden?

Foto: SP / sp.nl

De motie om verkiezingsborden te plaatsen in de gemeente Smallingerland voor het referendum over het associatieverdrag met Oekraïne op 6 april haalde het niet afgelopen dinsdagavond. Centrale vraag was: mag democratie wel op geld gezet worden?

“Bijna de helft van de mensen in Nederland is er niet van op de hoogte dat er op 6 april een referendum gehouden wordt over het associatieverdrag met de Oekraïne. Om het referendum en daarmee het goed functioneren van onze democratie te bevorderen is het van belang dat partijen de gelegenheid krijgen om hun standpunten in de openbaarheid naar voren te brengen. Het plaatsen van verkiezingsborden werkt waarschijnlijk opkomstverhogend en hierbij zijn zowel voor- als tegenstanders van het verdrag gediend.” Dit betoogde fractievoorzitter Ramon Vos van de SP die de motie indiende samen met FNP,Groen Links,D66 en PvdA.

Burgemeester van Bekkum gaf voor het debat aan, dat het plaatsen van verkiezingsborden ongeveer €10.000, - zou gaan kosten. Volgens Ramon Vos is dit een vreemde rekensom, omdat de borden al in het bezit van de gemeente zijn en de ambtenaren die ze plaatsen al in dienst van de gemeente Smallingerland zijn.

Bovendien: Wat mag democratie eigenlijk kosten? En neem je dan de 430.000 mensen die de petitie voor het referendum hebben getekend nog wel serieus?

In het debat werd duidelijk dat een meerderheid in de gemeenteraad de motie niet ging steunen. VVD en CDA zien geen meerwaarde in het plaatsen van borden en gaven aan dat zij het alleen als profilering van de verschillende politieke partijen zien. CU ziet het hele referendum niet zitten en de ELP wilde het referendum versimpelen door alleen Ja en Nee affiches op te hangen. Smallingerlands Belang maakte de wonderlijke opmerking dat hoe meer borden je plaatst, hoe minder mensen hun stem daadwerkelijk uitbrengen. De indieners van de motie konden deze partijen ondanks goede argumenten niet overtuigen en bij stemming bleek de motie het dan ook niet gehaald te hebben.

De SP vraagt zich af wat de drijfveren van de tegenstemmers zijn. Zijn ze bang om de democratie zijn loop te laten hebben? Willen ze hun standpunt niet duidelijk maken uit angst dat hun kiezers er anders over denken? Moet er opzettelijk gezorgd worden voor een lage opkomst bij het referendum? Of hebben deze partijen gewoon geen duidelijk standpunt en vinden ze het vervelend om dit toe geven? Wellicht een combinatie van deze beweegredenen.

De SP blijft de komende tijd haar best doen om de mensen In Smallingerland goed te informeren en hen te bewegen om op 6 april naar de stembus te gaan om van hun democratisch recht gebruik te maken. En voor alle duidelijkheid: 6 april: NEE is 3x beter” (voor Nederland, voor Europa en voor Oekraïne).

De SP Smallingerland gaat op 26 maart en 2 april de straat op om de mensen te overtuigen NEE te stemmen. Bovendien houdt de partij een openbare avond op donderdag 31 maart over het Oekraïne referendum.

Reactie toevoegen

U bent hier