h

Smallingerland zegt overduidelijk NEE

7 april 2016

Smallingerland zegt overduidelijk NEE

Foto: SP / SP.nl

SP Smallingerland kan meer dan tevreden terug kijken op de campagne tegen het verdrag met Oekraine. Met een opkomst van 35,3 % zat de gemeente keurig boven het landelijk gemiddelde van 32 %. De tegenstemmers kwamen uit op 61,2% . "Al met al een duidelijk signaal, ook in onze gemeente" aldus voorzitter Jos van der Horst. Landelijk haalde het NEE kamp tweederde van de stemmen binnen. "Het kabinet kan nu niet anders doen het verdrag niet ratificeren" De SP was met een aanzienlijk aantal mensen de wijken en buurten in gegaan om met mensen te praten over het assiociatieverdrag en dat heeft zijn vruchten afgeworpen,blijkt uit de uitslag. De slogan was NEE stemmen is beter voor de Oekraine, beter voor Europa en beter voor Nederland.

De kale cijfers zijn:

Stemmen vóór              : 5.685

Stemmen tegen            : 9.145

Blanco                         : 103   

Ongeldig                      : 177

Totaal                          : 15.110

Opkomst                      : 35,3 %

De argumenten van de SP nog even op een rijtje:

  1. De bevolking van Oekraïne is verdeeld over de Oriëntatie. Een deel richt zich op Rusland omdat men Russisch talig of etnische rus is, een ander deel richt zich op Europa. Met het bekrachtigen van dit verdrag komt de Oekraïne volledig in de EU invloedssfeer, zowel economisch als politiek. De interne strijd over het wel of niet ondertekenen van het associatieverdrag is uitgelopen op een bloedige strijd tussen voor en tegenstanders en heeft al aan meer dan 10.000 mensen het leven gekost en meer dan 1,3 miljoen vluchtelingen opgeleverd. Het verdrag spreekt op bladzijde 3 van een krachtige steun van het Oekraïense volk, dit staat in flagrante tegenstelling tot het feit dat er al 900.000 mensen de grens met Rusland zijn over gevlucht. Overigens: Peilingen over het lidmaatschap van de NAVO geven aan dat er een 50/50 situatie is in het land.

Het is een illusie te denken dat dit verdrag alleen over vrijhandel gaat. Het voorziet ook in verdere samenwerking op vele terreinen, inclusief buitenlands beleid en veiligheid (artikel 4)

Daarmee is het akkoord ook een schending van de afspraak uit 1990 dat het westen de grenzen niet verder oostwaarts zou opschuiven. Dit akkoord zal dus de bevolking van Oekraïne verder verdelen en het gewelddadige conflict verder aanwakkeren.

 

  1. Hoe neoliberaal van karakter kan een verdrag zijn? Dit verdrag gaat voornamelijk om het creëren van een afzetmarkt. 45 miljoen potentiele klanten is natuurlijk niet niks. Men vergeet er bij te zeggen dat Oekraïne een economie heeft met de omvang van die van Noord Holland. Oekraïne zal staatsondernemingen moeten privatiseren omdat het verdrag staatsteun verbiedt (262) en er wordt geëist dat Oekraïne het beleid aanpast aan de Europese Unie( 343 macro-economische stabiliteit, overheidsfinanciën en betalingsbalans) De rekening voor het opnemen van Oekraïne in de EU markt wordt betaald door EU burgers omdat het land in aanmerking komt voor financiële bijstand via EU instrumenten voor financiering(453) en zelfs bevordering van export uit Oekraïne naar de EU wordt nog financieel ondersteund door de EU belastingbetaler(379f). Dat het land hier op een beroep gaat staat vast. Voor 2016 wordt verwacht dat de inflatie zal oplopen naar 45% en ook de staatschuld zal nog verder stijgen. 6 miljard euro aan giften en leningen zijn er al naar toe gegaan en ook het IMF blijft geld in het land pompen. Samenvattend: Het verdrag is goed voor de Europese multinationals maar slecht voor de burgers hier en daar die er een hoge prijs voor betalen.
  1. Een politieke kaste is al sinds de onafhankelijkheid bezig geweest om minstens de helft van het nationale vermogen in eigen zak te steken. Corruptie heeft niet alleen het zakenleven maar ook de politiek aangetast. Slechts 1,5 % van de bevolking heeft vertrouwen in de gerechtelijke instanties. Deze corruptie is ook een de redenen voor onrust in het land. Oekraïne is economisch in handen van oligarchen die de markt beheersen en politici van hen afhankelijk hebben gemaakt. Europese bedrijven zullen noodgedwongen zaken moeten doen met corrupte overheden en zo zelf vuile handen moeten maken waardoor ze zelf gecorrumpeerd raken. Samengevat: Door het akkoord verbindt de EU zich met een door en door corrupt land en zal de corruptie ook de EU binnendringen en verdwijnen EU subsidies in de zakken van de oligarchen.

3 x NEE:nee=beter voor Oekraïne, nee=beter voor Europa en nee=beter voor      Nederland!

Reactie toevoegen

U bent hier