h

SP:Smallingerland moet zijn meest sociale gezicht laten zien!

6 juli 2016

SP:Smallingerland moet zijn meest sociale gezicht laten zien!

 Vanaf 2015 is Smallingerland verantwoordelijk voor drie belangrijke ‘zorgtaken’. De decentralisaties zijn een bezuinigingsoperatie, de zorg zou door meer efficiëntie en minder bureaucratie, ook goedkoper worden. Of dit ook zo is van te voren nooit bewezen, en is voor de SP maar zeer de vraag. Dit huis is nu anderhalf jaar op weg om decentralisaties in goede banen te leiden. Maar er zijn nog veel onduidelijkheden en in hoeverre lokale bestuurders voldoende in staat zijn om grote zorginstellingen te controleren is bijvoorbeeld zeer de vraag.

De accountant kan op dit moment zelfs geen eindoordeel geven over onze jaarrekening 2015 omdat er informatie ontbreekt inzake het sociaal domein. Smallingerland staat hierin niet alleen, helaas worstelen bijna alle gemeenten met dit probleem. Voor de komende jaren zijn er onzekerheden en risico’s te over, waarbij ook de budgeten welke we van het rijk ontvangen onzeker zijn. Daarom zullen we samen met PvdA en anderen een voorstel indienen om een deel van het veranderbudget sociaal domein in een egalisatiereserve op te nemen. De grootste onduidelijkheden bevinden zich bij Jeugdzorg en er is in Smallingerland juist een relatief grote groep die jeugdzorg ontvangt. Hierdoor worden wij in de landelijke budgeten benadeeld en daarom dienen we samen met CU een motie in. Met deze motie willen we om een signaal af te geven in Den Haag om dit te corrigeren en eventueel een vangnetregeling te voorzien.

Tevens willen we graag dat ons college de werkwijze in Groningen bestudeerd, waar de financiering vanuit een solidariteit beginsel gaat.

Wij maken ons zorgen om de perikelen binnen onze Sociale Werkvoorziening. De ruzie tussen de roergangers van Caparis mag niet de oorzaak zijn dat SW-Medewerkers hieronder lijden. Gelukkig heeft onze gemeente duidelijk zijn verantwoordelijkheid genomen in een poging de rust weer terug te krijgen bij Caparis. Er moest iets gebeuren om een patstelling te doorbreken. Onze SW-medewerkers hebben recht op een werkplek die bij hen past. Dat is niet alleen voor nu, maar ook voor in de toekomst. Wij willen die werkplek blijven bieden. Daarom steunen we de motie van het CDA met daarin het voorstel voor een onafhankelijk onderzoek.

De SP heeft de waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit van de mens centraal staan. Daarom vinden wij dan ook dat we eerst moeten staan voor de mensen die zorg of een andere vorm van sociale zekerheid nodig hebben. Hier is geld voor nodig en dat terwijl we binnenkort ook voor een grote bezuinigingsopgaaf komen te staan. Daarom wil de SP geen nieuwe grote prestige projecten.  Wij gaan grote voorzichtigheid betrachten ten aanzien grote uitgaven in de toekomst. Hoe mooi de projecten ook zijn of klinken, ze moeten voor Smallingerland wel betaalbaar zijn. Want anders gaat dit ten koste van de basisplichten die wij voor onze mensen hebben. Daarom bekijken we de ontwikkelingen mbt het waterfront met argus ogen en zullen we voor de afronding van het Drachtstervaartproject voor de sobere variant gaan kiezen.

Door andere rekenregels nemen eenmalig, onze eenmalige middelen flink toe. Maar aan de andere kant zorgt dit er ook voor dat dit de structurele lasten toenemen. De SP zou graag zien, dat er een manier gevonden wordt dat het enorme eenmalige bedrag structureel ingezet gaat worden. Onze vraag aan andere partijen is dan ook, hoe zien jullie dit?

De eerste handelingen mbt het terugval pakket zijn genomen. Het college is aan zet,  De SP weet dat er pijnlijke keuzes gemaakt moeten worden, maar wij vertrouwen er op dat het College deze keuzes zullen maken met oog voor de gehele samenleving en zullen uitgaan van het credo waar zij mee begonnen zijn: Iedereen moet de mogelijkheid hebben om mee te kunnen doen, met name ten aanzien van de kernverantwoordelijkheden (Sociaal Domein) die wij als gemeente naar onze inwoners hebben. De SP wil dat Smallingerland op zowel korte als lange termijn zijn meest sociale gezicht laat zien!

Ramon Vos, fractievoorzitter

Reactie toevoegen

U bent hier