h

Pak de macht!

25 januari 2017

Pak de macht!

Foto: SP

Met het houden van het landelijk congres op zaterdag 14 januari jl. is de campagne van de SP voor de landelijke verkiezingen op 15 maart begonnen. De afgevaardigden van de afdeling Smallingerland , een gezellige en gemotiveerde groep van 9 personen kwamen met nog ruim duizend SP’ers bij elkaar in Tilburg voor het XXII congres om het met behulp 43.000 leden geschreven verkiezingsprogramma “Pak de Macht” vast te stellen. Na behandelingen van vele amendementen en de voordracht van mensen die voor ons de kar gaan trekken in de Tweede Kamer, hebben we een fantastisch verkiezingsprogramma en een prachtige activistische kieslijst.                                                                                                                   Het congres werd afgesloten met een vlammende toespraak van onze lijsttrekker Emile Roemer.

De SP staat niet alleen voor protest tegen geld en macht in de huidige maatschappij, maar laat ook zien dat wij als SP met goede alternatieven kunnen besturen. Zo zorgen we ervoor dat mensen weer kunnen deelnemen aan onze samenleving,  waarin zij de basisbehoeften die iedereen nodig heeft, kunnen bemachtigen.                                                                                                                                            SP politiek gaat over eerlijkheid en betrouwbaarheid.

De SP wil breken met de neoliberale politiek van de afgelopen 30 jaar waarin meer markt en minder overheid, individualisme en concurrentie de toverwoorden waren.

De  SP gelooft in het collectief en samenwerking, hogere minimumlonen, een goede aanpak van de arbeidsmigratie, voor iedereen toegankelijk onderwijs, betaalbaar openbaar vervoer, betaalbare huurwoningen, betere zorg en sociale voorzieningen voor iedereen en aanpak van de groeiende kloof in de samenleving.

Vooral de maatschappelijke beweging van het Nationaal Zorgfonds (afschaffing van de marktwerking in de zorg en het eigen risico) is een speerpunt in de campagne naar de landelijke verkiezingen.

U bent hier