h

SP programma: Nog meer Investeren in mensen en mogelijkheden van mensen!

21 november 2017

SP programma: Nog meer Investeren in mensen en mogelijkheden van mensen!

Foto: SP

SP Smallingerland heeft in haar ledenvergadering van 20 november j.l. gekozen voor een strijdbare gevarieerde lijst en een verkiezings-programma dat in het teken staat van medezeggenschap en samenkracht. De lijst wordt voor de derde keer op rij aangevoerd door de huidige wethouder Jos van der Horst. Tweede staat fractievoorzitter Ramon Vos. Op plek drie, vier en zes staan allen nieuwkomers te weten Jamal Al Sari, Eva Niën en Ronald van der Molen. De vijfde plek is ingeruimd voor gedeputeerde Michiel Schrier. Een solidie basis voor succes bij de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 aldus afdelingsvoorzitter Andre van Leeuwen.

Grote opkomst

Dertig leden waren maandag 20 november verzameld in Brede School de Drait voor de ledenvergadering van SP Smallingerland. Voorzitter André van Leeuwen toonde zich verheugd met deze opkomst en bracht als eerste het congresstuk "Voor Elkaar" in bespreking. Op 20 januari 2018 wordt dit door alle leden van de SP besproken in Hilversum. 

Congresstuk "Voor Elkaar"

De staat van de SP vertaald in activisme, ideologie en strategie kwam naar voren in een aantal voorstellen die met enkele aanpassingen door de leden werd doorgestuurd naar de regioconferentie op 3 december. Alle Friese afdelingen gaan dan hun voorstellen bespreken en eventueel bundelen op weg naar het congres.

Rechtstreeks stemmen landelijk SP-bestuur

Daarna werd kort de procedure van het kiezen van het landelijk partijbestuur besproken. In de nieuwe opzet is het zo dat alle leden in de afdeling op de kandidaten kunnen stemmen. Dit is een wezenlijke verandering met voorheen waarbij alleen afgevaardigden naar het congres het partijbestuur konden kiezen  https://www.spnet.nl/verkiezing-partijbestuur-2018/informatie . De voorzitter riep de leden op gebruik te maken van dit stemrecht. Tussen 3 en 10 januari 2018 zal op de jaarlijkse algemene ledenvergadering gelegenheid tot stemmen zijn.

Verkiezingsprogramma Raad 2018

De hoofdmoot van deze speciale ledenvergadering vormde natuurlijk  de bespreking van het verkiezingsprogramma en het vaststellen van de kandidatenlijst  voor de raadsverkiezingen van 21 maart 2018. Het verkiezingsprogramma verschilt wezenlijk met voorgaande programma's.  Het is nu kort met daarin onze punten beknopt maar duidelijk beschreven. Onze speerpunten zijn:

  • Iedereen in Smallingerland heeft recht op een menswaardig bestaan met de daarbij behorende basisbehoeften.
  • Er wordt meer geinvesteerd in mensen en de mogelijkheden van mensen.
  • Mensen in Smallingerland krijgen meer te zeggen over hun eigen leef, werk en woon omgeving
  • De zorg is een recht, geen gunst!
  • Duurzaam wonen moet voor iedereen  betaalbaar en bereikbaar zijn.

Enig debat ontstond over , hoe kan het ook anders, de koopzondag.  SP leden zijn over het algemeen niet voor de 24/7 economie , dus zijn ze kritisch over het openstellen van winkels op zondag. Het is goed dat de SP-leden aan de kandidaten onderhandelruimte mee willen geven op dit heikele punt. Het complete programma werd met algemene stemmen aangenomen en wordt binnenkort op deze site gepubliceerd.

14 mensen op de lijst

De complete lijst bestaat uit 14 personen en werd na een wervelende voorstelronde door de leden unaniem aangenomen.Van de 2 huidige raadsleden gaat alleen fractievoorzitter Ramon Vos door, hij staat op plek 2. Mirjam Postma, het andere raadslid had te kennen gegeven niet door te willen gaan als raadslid en staat op eigen verzoek niet op de lijst.  

Nieuwe mensen op de lijst

Op plaats drie staat de eerste nieuwkomer , Jamal Al Sari. Jamal is buschauffeur en een bekende verschijning in Drachten en omgeving. Door zijn ontwapenende manier van optreden weet hij veel groepen mensen te binden en te verbinden. Bovendien is hij samen met de voorzitter de drijvende kracht achter veel SP acties.

                                                                                                                         Op de vierde plek vinden we de eerste vrouw op de lijst, Eva Niën . Eva is niet bepaald een nieuwkomer want zij stond in 2010 en 2014 ook al op de lijst maar wilde toen niet op een verkiesbare plek. Nu voelt ze zich zeker genoeg om het raadsavontuur aan te gaan. Ook zij is vaak bij acties en in de buurten te vinden. In het dagelijks leven is zij woonbegeleider voor mensen met gedragsproblemen. 

                                                                                                                                                  Nummer zes is onze derde nieuwe kandidaat. In Ronald van der Molen hebben we iemand in huis die veel mensen spreekt en inspireert. Hij is een kleine ondernemer die actief is bij Ha en Ie en de koninklijke horecabond. Op overtuigende wijze weet ook hij mensen te binden aan onze overtuiging en aan onze partij. Deze kwaliteiten zullen ongetwijfeld van pas komen in de Raad.

Bestuurlijke ervaring

Michiel Schrier staat op plek 5. Hij is nu werkzaam als gedeputeerde. Momenteel is hij dus niet beschikbaar omdat deze functie niet verenigbaar is met het raadslidmaatschap. We hebben echter geen garanties voor de toekomst vandaar dat we Michiel graag achter de hand houden mocht dat op enigerlei wijze nodig zijn en dat is een prettige gedachte.

Jos van der Horst voor derde keer op rij lijsttrekker

Op nummer 1 staat de huidige wethouder , Jos van der Horst.  De afdeling is blij dat er weer een beroep op hem gedaan mag worden. Met veel vuur en inzet heeft hij de afgelopen periode mee bestuurd in het college van Smallingerland. "We zijn zeker nog niet klaar" waren zijn woorden aan het eind van deze avond. "Er moet nog een wereld  verzet worden om te bereiken dat de kloof tussen arm en rijk, gezond en hulpbehoevend en hoog en- laag opgeleid , kleiner wordt"

De complete kandidatenlijst staat binnenkort op deze site.

De Top 7 in beeld:

 1. Jos van der Horst 

 2.Ramon Vos

 3. Jamal Al Sari

 4. Eva Nien

 5. Michiel Schrier

 6. Ronald van der Molen

 7. Andre van Leeuwen ( afdelingsvoorzitter)

Reactie toevoegen

U bent hier