h

Voor elkaar, voor Smallingerland!

15 januari 2018

Voor elkaar, voor Smallingerland!

Foto: Jos van der Horst / SP.nl
Voorafgaand  aan de jaarlijkse ledenvergadering van de SP in Smallingerland werden  de actieve vrijwilligers getrakteerd op een  chinees buffet.  Tijdens de vergadering werd 1 vrijwilliger in het bijzonder in de bloemetjes  gezet.  Raadslid Mirjam Postma heeft door drukte in haar werk en prive leven geen tijd meer om haar raadswerk goed te doen  in de volgende periode.  Zij werd door fractievoorzitter Ramon Vos bedankt voor haar nauwgezette en gewetensvolle wijze van werken. Mirjam wil op een of andere wijze nog wel actief blijven voor de Socialistische Partij. " Hoe ik dat wil doen en wanneer, daar ben ik nog niet uit" aldus het scheidend SP Raadslid.

 

Verkiezingen landelijk partijbestuur

Na de korte opening heeft Jeroen van der Wolf , regiovertegenwoordiger en lid landelijk bestuur, een korte uitleg gegeven over de stemprocedure. Voorheen werden de leden van het landelijk partijbestuur gekozen door de afgevaardigden op het congres. Nu is elk lid van de partij stemgerechtigd , mits hij of zij een stembriefje invult op de ledenvergadering.  Er stonden ook 3 kandidaten op de lijst die niet voorgedragen waren door het partijbestuur. Als de uitslag van SP Smallingerland ook de landelijke uitslag zou zijn, zou niet voorgedragen kandidaat Fenna Feenstra uit Sneek in het bestuur gekozen zijn.

Procedure richting het congres

Er is door gedeputeerde Michiel Schrier kort uitgelegd hoe we verder met het congresstuk voor het 23 ste congres op 20 januari  omgaan en het stemmen van de  afgevaardigden tijdens het congres. Op de ledenvergadering afgelopen november waren hiervoor al afgevaardigden aangewezen. https://www.spnet.nl/system/files/download/2017/spnet-171222_VoorElkaarCongresConceptDEC2017WEB.pdf

Jaarverslag bestuur

De voorzitter deed verslag van het bestuur en met welke zaken het bestuur druk is geweest en met welke acties  allemaal heeft georganiseerd en meegedaan. onder ander de acties bij de afsluiting van de Singel  en de Omkearde staking. Tevens heeft de afdeling  ondersteuning gegeven aan verschillende acties in heel Friesland en de Raadsverkiezingen in Sud West Fryslan.

Stemmen lokaal bestuur

Het zittende bestuur werd volledig weer herkozen. Dit gebeurt jaarlijks. Allen waren weer herkiesbaar. Het bestuur bestaat uit: Andre van Leeuwen , voorzitter Andries Tuinstra secretaris/penningmeester, Jeroen van der Wolf, Michiel Schrier en Ramon Vos.Het bestuur heeft wel aangegeven dat Andries Tuinstra  dit jaar graag een opvolger wil inwerken en daarna alleen de functie van penningmeester wil blijven  vervullen. Het bestuur gaat actief op zoek.

Jaarverslag Wethouder

Jos van der Horst (wethouder) deed verslag van zijn werkzaamheden als wethouder over 2017.Vele onderwerpen kwamen daar voorbij. Die gespeeld hebben maar ook wat nog gaande is. Het jaarverslag wordt desgevraagd naar de leden opgestuurd.

Jaarverslag Fractie

Ramon Vos (Fractievoorzitter) doet verslag van de activiteiten en behaalde successen in de raad over 2018. Het is de  eerste keer in Friesland dat de SP in een college zit, maar de afgelopen 4 jaar hebben we succesvol doorlopen en ondanks dat we en zowel in het college en fractie zijn aangeschoten gaan we succesvol de eindstreep behalen.

Campagne gemeenteraadsverkiezingen

De avond werd afgesloten met een oproep om mee te doen aan de campagne voor de Raadsverkiezingen van 21 maart 2018.Campagneleider Jos van der Horst gaf aan dat de beslissingen van het huidige kabinet niet in het belang zijn van onze leden en potentiele kiezers. Het is dus van belang dat we ons in deze campagne in  gesprek komen met de mensen in onze gemeente.

" Er staat een geweldig team klaar om de gemeente veroveren"  aldus Jos van der Horst ." Zij vormen nu al een eenheid en hebben succesvol gezamenlijk de scholing lokale politiek doorlopen. " Enthousiast gaat van der Horst verder: " SP Smallingerland komt als eenheid door de straten en kan laten zien wat de tweedeling allemaal doet .De kloof tussen rijk en arm, gezond en hulpbehoevend en laagopgeleid en hoogopgeleid kan kleiner gemaakt kan worden , daar ben ik namelijk van overtuigd ". Hij sluit af met: " De SP is daarom de enige( lokale)  partij in deze gemeente die serieus werk maakt van menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit.

Reactie toevoegen

U bent hier