h

SP steunt bewoners en ondernemers " de Markt"

12 februari 2018

SP steunt bewoners en ondernemers " de Markt"

Foto: Andre van Leeuwen / SP Smallingerland

De SP heeft een buurtonderzoek uitgevoerd naar de herinrichtingsplannen van De Markt. Dit deed de partij naar aanleiding van signalen van ondernemers en bewoners aan de Markt in Drachten.

Dit onderzoek is gedaan met een groep actieve SP-vrijwilligers en heeft de eerste week van februari plaats gevonden. Het onderzoek is uitgevoerd door een bezoek aan alle ondernemers en bewoners en gesprekken met de besturen van de VVE’s( verenigingen van eigenaars). We hebben verschillende vragen gesteld.

De vragen gingen over of het plan om de parkeerplaats de Markt te herinrichten bij iedereen goed bekend was . De voorlichting over essentiële details die van directe invloed zijn voor belanghebbenden en of de gevolgen voor de ondernemers en de bewoners goed ingeschat kunnen worden. Ook hebben we verkeersdeskundige mensen naar het plan laten kijken.

Onze bevindingen waren dat de bewoners niet op de hoogte waren over de plannen om parkeerplaatsen aan te leggen direct onder/voor hun flat.

De VVE's gaven aan dat ze hierover niet specifiek zijn ingelicht en dat ze dit ook niet duidelijk is geworden op de inloop middag die vorig jaar juli was gehouden.

De ondernemers kwamen er ook pas later achter dat er direct voor hun deur parkeerplaatsen komen. Ook lijkt de stoep aanzienlijk smaller te worden volgens de tekening van het plan.

De snackbar raakt een groot deel van zijn stoep kwijt voor zijn deur en ijsloket  en voorziet gevaarlijke situaties als de plannen doorgaan. De eigenaar geeft aan dat in gesprekken met de Gemeente er weinig beweging is en hij niet akkoord kan gaan met de voorstellen die er nu liggen.

Over dit plan zijn afgelopen dinsdag door SP-fractievoorzitter Ramon Vos mondelinge en schriftelijke vragen gesteld aan het College.

Wethouder van der Leck gaf aan dat hij in gesprek blijft met ondernemers en bewoners over de plannen. De SP hoopt dat er gevolg wordt gegeven aan deze toezegging en geluisterd wordt naar de voorstellen van de bewoners en de ondernemers. 

" Mocht het allemaal niet naar duidelijkheid voor de bewoners en ondernemers leiden dan steunt de SP hen graag bij verdere acties." zegt afdelingsvoorzitter Andre van Leeuwen

Reactie toevoegen

U bent hier