h

Afscheid van een kanjer!

29 maart 2018

Afscheid van een kanjer!

Op dinsdag 27 maart 2014 kwam de gemeenteraad 2014-2018 nog eenmaal bijeen. Tijdens deze vergadering werd op afscheid genomen van 17 vertrekkende raadsleden waaronder ook ‘onze’ Mirjam Postma. Het afscheid kwam niet onverwachts want Mirjam had al ver voor de verkiezingen aangegeven het raadswerk niet te kunnen combineren met haar (andere) werk en privéleven. Mirjam heeft zich als raadslid o.a. beziggehouden met de portefeuilles jeugdzorg, Jeugdbeleid, Centrum Jeugd en Gezin en Lokaal gezondheidsbeleid. Onderwerpen die haar in het dagelijkse leven ook na aan het hart liggen.

Foto: SP

Na de plechtigheid zetten haar kinderen en een groepje SP-ers haar in de bloemetjes. We bedanken Mirjam voor haar nauwgezette en gewetensvolle wijze van werken de afgelopen jaren en haar altijd kritische blik. Ondanks dat de burgermeester schertste dat ze altijd haar autosleutels zoek was, gold dit niet voor haar politieke overtuiging. Opkomen voor de zwaksten in de samenleving was, en blijft, Mirjam haar passie. Deze passie zal er ook voor zorgen dat we binnen onze partij van haar blijven horen.

Mirjam Bedankt!

Ramon Vos

Reactie toevoegen

U bent hier