h

SP verliest zetels

29 maart 2018

SP verliest zetels

Het was vier jaar geleden nog feest voor de SP Smallingerland met een verdubbeling van het aantal zetels (2 naar 4). Deze winst en goede inhoudelijke onderhandelingen leidde tot collegedeelname. Woensdagavond 21 maart was het ook feest maar dan vooral voor de ELP. Lokale partijen deden het overal in het land goed, maar de partij van Yntze de Vries presteerde bovengemiddeld. De SP moest de in 2014 gewonnen zetels weer inleveren en vervult daardoor in de vorming van een nieuw college een ondergeschikte rol.

Collegedeelname van de SP, de afgelopen periode, heeft veel opgeleverd. Er zijn grote stappen gezet om de zorg redelijk tot goed te laten regelen. Een gigantisch project nadat de zorg in 2014 over de schutting werd gekieperd door het rijk. Het is alleen jammer dat wij die klus niet kunnen afmaken.

Het draaide bij deze verkiezingen slechts om een ding en dat was het invoeren van een koopzondag. Een thema wat heel veel mensen aansprak bleek wel uit alle aandacht. De lokale partijen domineerden de discussie rondom dit onderwerp. Liever voerden wij het debat over wezenlijke zaken zoals: goede zorg, een goed sociaal vangnet, minimabeleid, aandacht voor onze jongeren en duurzaam & betaalbaar wonen. Thema’s waar de SP zich vooral sterk voor maakt.

In de publieke discussie rondom de koopzondag bleven wij eerlijk richting onze idealen, ondanks grote druk vanuit de samenleving. Wij hadden en hebben vraagtekens over de wenselijkheid van een 24/7 economie en maken ons zorgen over kleine ondernemers en personeel. Gelukkig waren 1903 stemmers dit met de SP eens en die wil ik graag bedanken voor het vertrouwen in onze partij. Wij zijn in de campagne heel dicht bij onze principes gebleven en daar ben ik best wel trots op, ondanks dit verlies aan zetels. De komende vier jaar zullen wij met volle overgave het volk weer dienen op straat en in de Raad van Smallingerland.

Een woord van dank is verschuldigd aan al die onvermoeibare strijders die het vuur uit de sloffen hebben gelopen om ons zichtbaar op straat te krijgen en te houden: Andre, Jamal, Ramon, Michiel, Geartsje, Diny, Ronald, Eva, Andries, Jan Boonstra, Jan Nieuwland, Judith, Mirjam, Jan van Dijk, Tjibbe, Dennis Meulman, Dennis van Leeuwen, Henk, Gjalt, Paulus, Harry, Jeroen, Aaron, Renny, Fenna, Susan, Hanneke, Ymelde, Machiel, Hillie, Gosse en iedereen die ik nog vergeten ben bedankt!

Jos van der Horst

Reactie toevoegen

U bent hier