h

SP: Strijdbaar, vanuit welke rol dan ook!

5 april 2018

SP: Strijdbaar, vanuit welke rol dan ook!

Door Jos van der Horst

( Duiding van de verkiezingsuitslag in de Raad van 4-4-2018)                                                                                               

Hier zitten we dan als nieuwe raad van deze gemeente. Het resultaat van democratische verkiezingen met een campagne die op het scherpst van de snede gevoerd is. Opmerkelijk was de soepelheid van deze gemeente aangaande de verkiezingsposters, doeken , borden op stekpalen, reusachtige afbeeldingen aan hekken van scholen, sportclubs en kinderspeelplaatsen. Ook op de fietsbrug mocht opgehangen worden, alles bleek te mogen deze keer, fantastisch. De fractie van de SP zal zo snel mogelijk met voorstellen komen die er voor gaan zorgen dat de verordening die deze uitingen tijdens verkiezingen reguleert veranderd wordt of dat ze in zijn geheel afgeschaft wordt zodat het bij de volgende verkiezingen een nog groter festijn kan worden.

 

De kiezers hebben  duidelijk aan gegeven dat het over een andere boeg gegooid moet worden. Dat is goed. De lokalen hebben de verkiezingen gewonnen en dat is een trend in bijna alle gemeenten in Nederland. In onze gemeente hakte die trend er nogal fors in. Lokaal won hier in totaal 10 zetels en daar hebben( bijna) alle andere partijen last van gekregen.

Smallingerland heeft gekozen voor consumentisme riep ik op de verkiezingsavond. Nu wint zo'n uitspraak niet de hoofdprijs als het gaat om sportiviteit. Ik ben een slecht verliezer, altijd al geweest.

 

Toch vind ik het jammer dat het consumentenbelang van de zondagopening van winkels zo'n groot punt is geweest tijdens deze verkiezingscampagne. Ik vind het dan wel weer knap dat dit punt door toedoen van de grote winnaar van deze verkiezingen op de agenda is gebleven. Ondanks dat de SP er alles aan heeft gedaan om het van de agenda af te krijgen.

 

Naar mijn mening is er in deze campagne te weinig aandacht geweest voor de zaken waar de SP zich in de coalitie van 2014 sterk voor heeft gemaakt. Wij hebben naar mijn mening een enorme klus voor de kiezen gehad als het gaat om het regelen van zorg en welzijn. Die klus is nog niet af, maar de marktwerking is voor een gedeelte, wel een halt toegeroepen. Ook zijn de huishoudelijke hulpen in vaste dienst genomen.

 

Voor de SP waren het 4 fantastische jaren in het college waarin we heel wat voor elkaar hebben gekregen. Er zijn moeilijke klussen geklaard, ook klussen waar we liever onze vingers niet aan hadden gebrand. Ook hebben we heel wat geleerd. We hebben geleerd dat doen alleen niet telt. We hadden wel wat vaker onze successen mogen claimen bijvoorbeeld. Ook hebben we bewezen dat er met De SP afspraken gemaakt kunnen worden en dat wij die ook nakomen.

 

Het bravoure waarmee we in het college kwamen hebben we waargemaakt. We hebben de gemeente een beetje socialer gemaakt dan ze al was. De uitslag van de verkiezingen zegt mij echter dat de kiezers dat te weinig gezien of gehoord hebben. Daar gaan we als partij aan werken door nog meer de mensen op te zoeken en nog meer aanwezig te zijn in de buurten en dorpen.

 

De SP blijft dus strijden voor een eerlijke samenleving, zeker in Smallingerland. Dat niet de financiering van de voedselbank een speerpunt is maar het daadwerkelijk verbeteren van de omstandigheden van mensen zodat ze hier geen gebruik van hoeven te maken. De kloof tussen arm en rijk , gezond en ongezond, hoog en laag opgeleid, wel of geen woning, moet veel kleiner en kan zelfs gedicht worden.

 

Gezien de uitslag zien wij voor ons zelf geen rol van betekenis in de vorming van een nieuw college. Wij zien ook geen voorkeurscollege voor ons waar wij wel een rol in zouden kunnen spelen. Het is aan de winnaars van deze verkiezingen de verantwoordelijkheid  te nemen een college te vormen.

 

De koers van de SP zal door deze uitslag zeker niet veranderen. Sterker nog ,het maakt ons des te strijdbaarder om vanuit welke rol dan ook er voor te zorgen dat het beleid wat wij mede ingezet hebben te bewaken en te verbeteren.

 

Reactie toevoegen

U bent hier