h

SP:Raadsprogramma? Ik dacht het niet!

26 april 2018

SP:Raadsprogramma? Ik dacht het niet!

Foto: SP

Iedere partij moet zelf bepalen hoe die zijn volksvertegenwoordigende taak uitvoert. Daar heeft de SP  geen raadsprogramma voor nodig. Deze woorden sprak Jos van der Horst uit in de Raadsvergadering van 26 april 2018

Voor ons ligt een stuk waar de titel raadsprogramma aan gegeven
is.  De fractie van de SP probeert in de eerste plaats te doorgronden
waarom dit stuk op initiatief van de grootste partij in deze Raad hier nu ligt.
Geen enkel verkiezingsprogramma, ook dat van de ELP maakt hier gewag van. Een
duvel uit de grote doos van Pandora.  Helpen we met dit stuk wat de titel
raadsprogramma draagt de democratie verder en brengen we de burger dichter bij
het bestuur van deze gemeente? De fractie van de SP betwijfelt dit ten zeerste.

Dit "programma" is slechts een opsomming van punten die
het werk van de gemeente en de raad van gisteren, eergisteren en daarvoor
beschrijven, niets nieuws dus.   Het stuk zou naar het oordeel van
mijn fractie alleen kunnen werken als besloten word om de gemeente als
partijpolitiek stelsel op te heffen en over te gaan naar een bestuursmodel
zoals dat in bedrijven werkt. Het bedrijf wordt dan bestierd door een bestuur,
in de gaten gehouden door een raad van toezicht. De partijpolitiek daarin is
geheel verdwenen.  Verkiezingen zijn dan ook niet meer nodig, je wijst
alleen een aantal toezichthouders aan.

De SP vindt dat juist het klassieke spel tussen oppositie en
coalitie er juist voor zorgt dat het bestuur van een gemeente scherp blijft en
zich gecontroleerd weet door raadsleden die vanuit verschillende ideologieën
meningen en voorstellen op het college afvuren. Dit stuk is er juist op gericht
om een groot deel van het debat voor te zijn. Kortom het zou om ideologie
moeten gaan. Scherpe accenten, scherpe, debatten dat is juist de bedoeling van
dualisme. Als alle verschillen worden weggemoffeld onder het mom van een
raadsbreed programma dan weet de kiezer straks helemaal niet meer waar ie op
moet stemmen.  Hoe meer er collectieve afspraken in de Raad worden gemaakt
des te groter de schade op het politieke stelsel in deze gemeente.

Het ziet er naar onze mening dus naar uit dat de Eerste Lokale Partij de gemeenteraad wil
runnen als een bedrijf. Alle aandachtspunten worden gestroomlijnd en zijn erop
gericht om de oppositie van meet af aan monddood te maken. De SP hecht veel
waarde aan oppositievoeren, want dat houdt de Raad scherp. Als iedereen
hetzelfde vindt houdt je middelmatigheid over.

Naar het gevoel van mijn fractie lees ik hier een afschrift van het verkiezingsprogramma van de
ELP. Er wordt ons gevraagd dit stuk vast te stellen. Als bedoeld wordt dat we
vaststellen dat het stuk hier in de Raad aan de orde komt dan stellen we dat
vast. Dat is dan ook alles wat de SP betreft. De Raad bestaat uit 10 partijen
met 10 programma's. Een verkiezingsprogramma is een afspraak tussen elke partij
en zijn achterban.

Mijn advies aan de ELP is: pak de macht, lever twee wethouders, ga ervoor staan en laat de raad haar werk doen op de klassieke manier. Vorm een coalitie.
De SP houdt u in de gaten en wij zullen alle voorstellen langs onze meetlat van menselijke waardigheid,gelijkwaardigheid en solidariteit leggen. Voorstellen die aan die drie
beginselen voldoen zullen we steunen. Verder moet iedere partij zelf bepalen
hoe die zijn volksvertegenwoordigende taak uitvoert. Daar heeft de SP in ieder
geval geen raadsprogramma voor nodig.

Laat de ELP de punten maar inbrengen tijdens de coalitiebesprekingen. Als de andere partijen hetaccepteren mee te gaan in het programma van de ELP, dan is dat aan hen. Wij van
de SP gaan niet op voorhand al instemmen en de aanhangwagen zijn van de
grootste partij.

 

Reactie toevoegen

U bent hier