h

De macht, de gunfactor en geen regenbooggemeente.

5 september 2018

De macht, de gunfactor en geen regenbooggemeente.

Foto: jos van der horst

De fractie van de SP vindt dat Smallingerland haar progressieve karakter op dinsdag 4 september definitief is kwijtgeraakt.

Vooral coalitiepartij ELP liet zich van zijn slechtste kant zien. Met een gesloten blok werd de motie van SB, D’66 en PvdA om Smallingerland regenbooggemeente te maken zonder enig pardon van tafel geveegd. Daartussendoor probeerden de Christelijke partijen met een goedbedoelde maar verder nietszeggende motie ( “er zijn meer groepen die gediscrimineerd worden”) vooral de afkorting LHBTI te vermijden.

Venijnig merkte de ELP op dat er wellicht partijen in onze Raad zijn die de rechten van Lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen (LHBTI) willen verkleinen. Een bizar debat ontwikkelde zich over nut en noodzaak en was het van begin af aan duidelijk dat deze motie het niet zou halen.

De fractie van de SP krijgt steeds meer afkeer van de manier waarop er politiek wordt bedreven in onze gemeente. Als het hebben van macht in houdt dat je de wil op kan leggen aan alle partijen in de Raad, dan is de missie van de grootste partij geslaagd lijkt het wel. Het maakt die partij ook niet meer uit of die partijen in de coalitie zitten of niet. Als deze partij niu eens bijdraait en af en toe ook eens de gunfactor laat gelden zou dit van grote toegevoegde waarde zijn aan het imago van de Raad. Nu vindt een verregaande polarisatie plaats waarbij in het geval van de regenboogmotie de LHBTI ers in Smallingerland de grote verliezers zijn.

Het wordt nog duidelijker dat de ondernemers aan de macht zijn en dat iedereen zich daarnaar moet schikken. Een motie om de regels te verruimen voor het vestigen van gokhallen en casino’s haalde het wel. Dat zegt in mijn ogen genoeg.

Jos van der Horst

Reactie toevoegen

U bent hier