h

SP:Zwaar weer voedselbank afgewend

12 december 2018

SP:Zwaar weer voedselbank afgewend

Foto: Jos van der Horst / SP Smallingerland

De voedselbank in Smallingerland, waar 90 vrijwilligers werken en waarvan 170 klanten/gezinnen van afhankelijk zijn zit heeft een notitie aan deze raad gestuurd met de titel: ‘bestaan voedselbank in gevaar’ waaruit blijkt dat ze in financieel zwaar weer zitten. Deels komt dit door wat financiele tegenvallers tijdens de verhuizing, maar voor het grootste deel komen te korten doordat het voor de voedselbank de laatste jaren het helaas niet meer mogelijk is de exploitatie dekkend te krijgen. De baten (van subsidie, sponsoren, giften) stegen minder snel dan de uitgaven.

 

De voedselbank schetst in haar notitie dat wanneer dit zo door gaat ze binnen een jaar de deuren moeten sluiten.

 

‘Dit zou een ramp betekenen voor inwoners in Smallingerland, die onvoldoende financiële middelen hebben om dagelijks een volwaardige maaltijd op tafel te zetten’ aldus Ramon Vos Raadslid van de SP, ‘Wij moeten er niet aan denken dat wij deze mensen aan hun lot overlaten’.

 

De SP heeft daarom een motie opgesteld waarin wordt opgeroepen In overleg te treden met de voedselbank om samen te werken aan een voorstel waardoor de toekomst van de voedselbank Smallingerland gegarandeerd kan worden. Natuurlijk zou de SP het armoedeprobleem liever op een andere manier op willen lossen maar helaas is dit op dit ogenblik een van de zaken die haalbaar zijn. 

 

 

Tevens wordt er opgeroepen dat wanneer dat noodzakelijk is het voortbestaan van de voedselbank noodzakelijk is om een extra financiële bijdrage vanuit de gemeente beschikbaar te stellen voor 2019, dan steunt de raad het college om dit eenmalig financieel op te lossen.

 

Gedurende het debat over deze motie werd er steeds meer steun verkregen en uiteindelijk werd de motie mede ingediend door CDA, CU, GL, PvdA en D66 en is na het debat aangenomen door de gehele raad.

 

We gaan ervanuit dat de wethouder met deze opdracht van de hele raad snel in overleg treedt met de voedselbank en dat samen de juiste manier gevonden wordt om het voortbestaan van de voedselbank,hoe schrijnend ook, te verzekeren.

 

Reactie toevoegen

U bent hier