h

Tijd voor rechtvaardigheid:Breek de almacht van Brussel

10 december 2018

Tijd voor rechtvaardigheid:Breek de almacht van Brussel

Foto: Europese munt / Europa

Op maandag 10 december stond de ledenvergadering van de SP in het teken van de Europese verkiezingen. Voor de inhoudelijke behandeling van het programma sprak Jos van der Horst de volgende woorden:

De EU is er allang niet meer voor de gewone mensen. De economische elite heeft het feitelijk voor het zeggen in Brussel. Zij helpt beleggers, bankiers en multinationals in hun streven naar ongebreidelde mondialisering en roofdierkapitalisme. 

De vrije markt heeft zo langzamerhand een heilige status verworven. Dat gaat ten koste van vrijheid en zeggenschap van gewone mensen. Hoeveel mensen zijn er niet die zich bedreigt voelen in hun eigen gemeenschap, identiteit en bestaanszekerheid? 

De economische elite veroorzaakte 10 jaar geleden een mondiale crisis die in Europa twee keer zo hard aankwam. Dit kwam door de neoliberale constructie van de EU. Door de euro is namelijk alles met elkaar verknoopt. Griekenland, Italië, Spanje en Portugal moesten het hardste bloeden. Maar zeker ook veel mensen in ons land verloren hun baan, bestaanszekerheid terwijl de elite er nauwelijks iets van merkte. 

Nu lijkt de crisis bezworen en vieren de elites weer feest want hun geld kan overal weer heen en alle grenzen over, met de snelheid van het licht. De multinationals ontwijken weer massaal de belastingen en krijgen bovendien vaak ook nog belastingverlaging op de koop toe. Topinkomens rijzen de pan weer uit en lobbyisten van de grote bedrijven lopen in Brussel de deuren weer plat. 

Er is dus niks geleerd. Als er weer een financiële crisis uitbreekt en dat kan zo maar, dan kunnen de gewone mensen er weer voor opdraaien. 

Europese samenwerking moet weer worden zoals het bedoeld was. Grensoverschrijdende problemen aanpakken zoals klimaatverandering, migratie, en belastingontwijking. Landen moeten elkaar helpen in plaats van mekaar kapot te concurreren en bevechten. 

Als Nederland steeds zwakker wordt en de EU steeds overheersender dan helpt dat niet. We moeten de zeggenschap weer terug leggen naar waar dat hoort, bij de nationale parlementen. In dit programma staan voorstellen om te komen tot een sterk Nederland in een EU die doet wat ze hoort te doen: vrede, veiligheid en vooruitgang voor alle mensen te bewerkstelligen, ter bescherming van en vergroting van onze democratische en sociale rechten.

Een stem op de SP is een stem tegen de kapitalistische politiek in Brussel én Den Haag en een stem voor een sterk Nederland in een stabiel en solidair Europa. Breek de almacht van Brussel!

De vergadering leverde een aantal kritische opmerkingen aangaande het EU verkiezingsprogramma. Deze zullen met de programmacommissie worden gedeeld. Medio januari zullen de Friese afdelingen in een regioconferentie zich buigen over het definitieve verkiezingsprogramma. De vergadering werd bijgewoond door 19 leden van de afdeling Smallingerland. 

Reactie toevoegen

U bent hier