h

Uitkomst Debat Overheids BV :totale treurnis zonder gevolgen

3 december 2018

Uitkomst Debat Overheids BV :totale treurnis zonder gevolgen

Foto: Overheid / overheid.nl

Het besluit van het college tot het oprichten van een zogenoemde Overheids BV wordt niet teruggedraaid . De fractie van de SP had hier op 27 november in een spoeddebat om gevraagd. De SP had samen met de gehele oppositie dit spoeddebat aangevraagd.

De nieuw op te richten Overheids BV verenigt per 1 januari de gebiedsteams, de WMO-afdeling en een gedeelte van Sociale Zaken tot een integraal “zorgbedrijf”.

Onlangs gaf de raadswerkgroep de opdracht om de zeggenschap van de Raad te borgen in de statuten terug aan de Raad. De borging die de werkgroep en dus de Raad voor ogen stond kon niet waargemaakt worden. 

Het college van Smallingerland is hierover een andere mening toegedaan zoals onlangs door wethouder Haverkort in de media is verwoord. Hij vindt dat die zeggenschap heel goed in de statuten geborgd kan worden door zienswijzen en budgetrecht van de Raad. 

“ Het verschil zit echt in directe zeggenschap of verantwoording achteraf” zegt SPer Jos van der Horst. “ Er kan bijvoorbeeld niet meegesproken op de algemene aandeelhoudersvergadering , terwijl een Raadslid wel als toehoorder aanwezig kan zijn, dan heb je alleen achteraf iets te vertellen” 

Het echte struikelblok is dat het college wel steeds het beeld heeft geschetst dat wat de Raad voor ogen had ook mogelijk was in de statuten. “ Ik denk dat het daar hoofdzakelijk om had moeten gaan, anders is deze BV niet meer dan een botte privatisering van de zorg in Smallingerland” aldus Jos van der Horst.

In het debat van dinsdag 27 november waren alle partijen het er over eens dat deze procedure geen schoonheidsprijs verdiende. Volgens de wethouder had het allemaal anders gemoeten maar was het nu te laat. " We moeten door" . De statuten komen volgende week dinsdag in de Raad aan de orde. Onduidelijk is wat er gebeurt als de Raad deze statuten afkeurt. " Het lijkt op slikken of stikken" was de mening van een aantal partijen waaronder de SP. 

De SP diende een motie in waarin het college gevraagd werd het besluit voor de Overheids BV te willen heroverwegen. Deze motie haalde het niet. Een motie van de FNP kreeg wel een meerderheid. Met als enige tegenstem die van de SP.

"Dan zit je 2 en een half uur te debatteren over dit belangrijke onderwerp en dan is dit het enige wat er uitkomt, dat we het allemaal betreuren dat het zo gegaan is, maar gevolgen heeft het niet " luidde het commentaar van SPer Jos van der Horst.  

Daar waar de andere oppositiepartijen deze titelloze motie nog wel als een motie van treurnis wilden zien, was de reactie van de SP: " We stemmen niet voor een lege motie , dit is totale niksigheid" .

Reactie toevoegen

U bent hier