h

PS-Verkiezingen gaan over het eerlijk maken van het pensioen!

14 februari 2019

PS-Verkiezingen gaan over het eerlijk maken van het pensioen!

Foto: Jos van der Horst / @jossp

Anne van Dijk, gepensioneerd FNV-bestuurder, maakte maandagavond gehakt van de idee dat AOW en pensioen onbetaalbaar zouden zijn als de pensioenleeftijd op 66 jaar bevroren zou worden. Hij sprak op de jaarlijkse ledenvergadering van de SP in Smallingerland die door een dertigtal belangstellenden bezocht werd. 

De provinciale verkiezingen en dus ook de Eerste Kamerverkiezingen zijn vooral verkiezingen over het weer eerlijk maken van AOW en pensioen, is zijn stelling. Zijn betoog vond veel weerklank op deze avond, waar ook Provinciale Staten-lijsttrekker Michiel Schrier een duit in het zakje deed met een enthousiasmerende toespraak over rechtvaardigheid. 

Hieronder volgt een samenvatting van het betoog van Anne van Dijk:

“ Er wordt herhaaldelijk gesteld, door allerlei “deskundigen”, dat AOW en pensioen niet betaalbaar zijn zonder hervorming (= verslechtering). Daarbij wordt aangevoerd dat er minder mensen de premies opbrengen. Mensen zouden niet meer 40 jaar bij een werkgever werken. Daarbij wordt opgemerkt dat mensen hun pensioen niet mee kunnen nemen bij wijziging van werkgever. Ook zou de jeugd benadeeld worden. Stellingen die volgens mij onjuist zijn. 

Er zijn echter steeds meer mensen die betaald werk doen. Het inwonertal van Nederland is nog nooit zo hoog geweest. De stelling dat door de vergrijzing de AOW onbetaalbaar wordt is niet juist. Was bij de start van de AOW een groot deel van de bevolking jong en het deel ouderen laag. Nu is het omgekeerde het geval. Het percentage dat werkt en premies betalen is echter niet afgenomen maar toegenomen. Bovendien betalen de gepensioneerden belasting over hun aanvullende pensioen. Iets wat niet het geval was bij de start van de AOW. 

De stelling dat er minder geld voor het aanvullende pensioen is, is ook niet waar. De pensioenpotten zijn in 10 jaar van 800 miljard tot meer dan 1400 miljard gestegen. Het is dat ook absurd dat de regering en Nederlandse bank willen dat pensioenen niet geïndexeerd en zelf verlaagd moeten worden. Tot 2007 werd het vermogen van pensioenfondsen met 4% vaste rekenrente berekend. Herinvoering maakt indexering mogelijk en verwijst afboeking naar de prullenbak waar het thuis hoort.

Gemiddeld is het aantal jaren dat een werknemer bij dezelfde werkgever werkt maar een paar jaar gedaald. Gemiddeld was die dienstduur nooit 40 jaar. 

Pensioen kun je als werknemer overhevelen naar het pensioenfonds van de nieuwe werkgever. 

Ouderen zijn ooit jongere geweest. Kortom jong of oud hebben precies dezelfde voor en nadelen. 

De gezamenlijke vakbonden eisen dat de AOW-leeftijd op 66 (de huidige AOW-leeftijd) bevroren wordt. Ter illustratie: de AOW-leeftijd is in Nederland 8 jaar eerder 67 jaar dan in Duitsland en België. Vakbonden willen indexering, geen afboeking en oplossing voor slijtende beroepen. De concurrentie op pensioenkosten moet stoppen. Ook uitzendkrachten en ZZP’ers dienen onder het pensioenfonds te vallen dat geldt voor werknemers in de bedrijven waar de flexkrachten worden ingehuurd. 

Nu worden vooral de mensen die lichamelijke arbeid doen benadeeld. Zij werken langer, zijn vaker (70%) éénverdiener (zij krijgen een 50% AOW tot hun partner ook AOW gerechtigd is terwijl een alleenstaande 70% AOW krijgt), leven korter en leven korter gezond. 

Het kabinet is van plan nog een verslechtering van pensioenen door te drammen. Namelijk de afschaffing van het huidige gelijke percentage pensioenpremie of je jong, oud, vrouw of man bent. Die afschaffing kost 60 tot 100 miljard aan compensatie om te voorkomen dat vanaf 40 jaar mensen benadeeld worden. Het kabinet weigert deze kosten voor haar rekening te nemen. 

De komende verkiezingen voor provinciale staten en daarmee voor de eerste kamer zijn vooral verkiezingen over het weer eerlijk maken van AOW en pensioen.” 

Reactie toevoegen

U bent hier