h

Lillian Marijnissen: Laten we de markt in Europa proberen te breken, weet dat het moet, weet dat kan!

7 mei 2019

Lillian Marijnissen: Laten we de markt in Europa proberen te breken, weet dat het moet, weet dat kan!

Foto: Jamal Al Sari / SP Smallingerland

Maandag 6 mei verzorgde SP leider Lilian Marijnissen een Europa lezing in het Scheepvaarmuseum in Amsterdam. SP Smallingerland was met 6 mensen ruim vertegenwoordigd om deze opmaat naar de Europese verkiezingscampagne mee te maken. Zij kwamen niet voor niets. De toon van de lezing liet niets aan duidelijkheid te wensen over.    "Wij zijn Europa, laten we proberen de markt te breken, weet dat het moet, weet dat het kan" 

Lilian Marijnissen vertelde een goed doorwrocht verhaal. Van de geschiedenis toen Europa in het klein begon als ideaal van vrijheid, vrede en veiligheid tot aan het neo-liberale wangedrocht dat het nu is. In 2005 zeiden de Nederlanders al massaal tegen een Europese grondwet te zijn. " Ik ben er nog steeds trots op dat wij als socialisten aan de wieg stonden van deze overwinning op het kapitaal".

Het negeren van het referendum van 2005 was het begin van het halsstarige geloof blijven houden in een Unie die alleen gericht is op geld. De marktmacht van de grote bedrijven is sinds de eeuwwisseling alleen maar toegenomen. Zij maken dan ook de dienst uit in Europa. "Wat heeft dit nog te maken met vrijheid, een van de oorspronkelijke idealen van de unie"? 

Daar komt bij dat de arbeidsmarkt overal sterk is geflexibiliseerd. Dat was ook een recept van de Europese Commissie. Dat verklaart ook waarom de lonen achterblijven en dat mensen zo weinig merken van het economische herstel na de financiele crisis. Hierdoor snap je ook dat mensen geen vertrouwen meer hebben in de politiek.

De alles ontwrichtende arbeidsmigratie zorgt ervoor dat mensen elkaar moeten concurreren op lagere lonen. De markt is de politiek de baas en daardoor zuchten we met ons allen onder het juk van de neoliberale markt.

In het vervolg op deze boeiende lezing was er gisteravond ook nog een uitzending van Pauw. In deze uitzending zagen we Gerrie Elfrink ( SP Arnhem) undercover gaan bij een uitzendbureau voor Poolse werknemers. Hij werkte en woonde met deze arbeiders. Het werd schrijnend duidelijk dat Poolse arbeiders gruwelijk uitgebuit worden en dat de legale koppelbazen (uitzendbureau's) aan smak geld verdienen aan tewerkstelling en huisvesting( 92 euro per week voor een stapelbed in een huis dat je met z'n achten deelt). 

Hoe dan ook , de conclusie van deze lezing was duidelijk. " We blijven baas in eigen huis, met zeggenschap van mensen, dichtbij. Laten we proberen de macht van Brussel te breken en onze democratie te versterken" 

https://www.sp.nl/nieuws/2019/05/europa-lezing-van-lilian-marijnissen-0

Reactie toevoegen

U bent hier