h

Solidariteit in de aanpak van de energie transitie

5 januari 2022

Solidariteit in de aanpak van de energie transitie

Foto: SP Smallingerland

Solidariteit is de voorwaarde van de SP om te zorgen dat de energie transitie voor iedereen vooruitgang biedt. Alleen dan is er draagvlak en kunnen onze inwoners echt meedoen. Over onze sociale en financiële vraagstukken over hoe de transitie voor iedereen goed gaat uitpakken stond niks in het stuk. Door enige toezeggingen van de wethouder dat bij de volgende jaarlijkse bijstelling van de visie hier de nodige aandacht voor zal komen heeft de fractie van de SP met de visie “Stappen zetten naar een aardgas vrij Smallingerland in 2050! ingestemd.

Onze olie raakt op en de aardgaswinning in Nederland gaat naar nul door de aardbevingen problematiek in Groningen. Tevens willen we voorkomen dat de aarde opwarmt door broeikasgassen. Daarom moeten we nu goed nadenken hoe we naar energieneutraal gaan  voordat het te laat is.  In onze gemeente willen we de transitie zoveel mogelijk met gezamenlijke lokale initiatieven en daarbij iedereen betrekken. Om dit te bewerkstelligen werd hierover een visie vastgesteld. Hierover was begin 2021 al een startnotie vastgesteld. De transitievisie die in december 2021 werd voorgelegd aan de gemeenteraad was op zich een duidelijk stuk, maar het was niet de visie zoals de SP die graag wil. Wij willen een visie waarin beschreven is hoe iedereen echt wordt meegenomen waarbij ook aan financiële uitdagingen richting aan worden gegeven. Het lijkt nu meer op een rapport met cijfers en aannames waarin enkel de mogelijke oplossingen per wijk opgesomd werden. Voor de meeste wijken wordt helaas gekozen voor de individuele oplossingen zoals een warmte pompen en zonnepanelen in combinatie met isoleren. De vragen en reacties van stakeholders op het stuk en het verloop van het debat beaamden onze mening. 

Het stuk geeft dus geen richting aan hoe dit financieel voor de mensen gaat uitpakken. Daar hebben we moeite mee We missen in het stuk dan ook een link met de sociale koers.

“De kracht van Smallingerland, waarbij iedereen kan en wil mee doen”

Deze koers zou zonder meer ook van toepassing moeten zijn op lasten en baten van de energietransitie. De transitie moet voor iedereen sociale vooruitgang bieden. Alleen dan komt er draagvlak en gaan onze inwoners echt meedoen. Voor de SP is dat een belangrijke voorwaarde. De woonlasten staan immers nu al voor veel mensen totaal niet meer in verhouding met hun inkomen. Verhoging van woonlasten door isolatie of een andere wijze van verwarmen is voor veel huishoudens niet te betalen.

Voor mensen in goed geïsoleerde huizen met grote daken en wat kapitaal of overwaarde zal de transitie wel goed uitpakken maar voor mensen die dat niet hebben en in minder goed geïsoleerde huizen, met een klein dak wat ook nog eens verkeerd op de zon staat, wonen moeten ook even veel kunnen profiteren van duurzame energie. Andre van Leeuwen, afdelingsvoorzitter Smallingerland zei hierover:  “Zonder enige Solidariteit en eerlijkheid zal de transitie de tweedeling alleen maar versterken! “.

Tijdens het debat zijn er ook nog enkel toevoegingen gedaan over mogelijkheden voor  lokale energie coöperaties en bepaalde technieken en het niet verplicht hoeven meedoen aan mogelijke warmtenetten.  Het bewonersinitiatief van de Wilgen, Smalle Ee en Buitenstvallaat met als droom “duurzame en deelbare energie” vinden we het beste uit deze visie. Wij zien daarom graag dat die droom voor alle inwoners mogelijk gemaakt wordt.

“Wij willen solidariteit en collectiviteit tussen al onze inwoners. Niet alleen tussen de rijke inwoners van onze Gemeente!” aldus Jamal al Sari fractie voorzitter van de SP.

De toezegging van de wethouder dat de transitievisie warmte voorlopig elk jaar geactualiseerd gaat worden en dat op onze vraagstukken en soortgelijke van ander partijen zeker uitwerkingen moeten komen in de visie heeft ons doen besluiten toch voor de warmte visie te stemmen en zien we hoopvol de vervolg stap tegemoet die we dan ook weer kritisch zullen beoordelen met de geijkte maatstaven van de SP.

Reacties

Prima opiniestuk !

Reactie toevoegen

U bent hier