h

Hartenkreet SP

5 februari 2023

Hartenkreet SP

Foto: Hooper Architects

Op 7 februari gaat de Gemeenteraad een besluit nemen over de bouw van het nieuwe zwembad.

Er gaat al een hele lange geschiedenis aan dit moment vooraf. Eind 2017 was de huidige locatie aan de Sportlaan reeds in beeld bij het toenmalige College. Het was niet meer in een College voorstel gegoten omdat locatie onderzoek nog iets nader uitgewerkt moest worden en we aan de vooravond van Gemeentelijke verkiezingen stonden. Het nieuwe College onder leiding van de ELP is de gehele locatie discussie opnieuw begonnen.

Die jarenlange oeverloze en achteraf zinloze politieke discussie over de alternatieve locaties van het zwembad blijkt achteraf een hele dure grap te worden. Door de gevolgen van verschillende crisissen en door het huidige mondiale financiële systeem zijn we nu in tijden van superinflatie en gigantische prijsstijging terecht gekomen en de inflatie lijkt helaas nog wel even door te gaan. De kosten voor mensen en bedrijven lopen erg hoog op. Energie , wonen en levensonderhoud zijn extreem veel duurder geworden. Is dit een reële stijging van de inflatie? Nee, terwijl energie schaarser is. Maken juist energie bedrijven 2x zoveel winst als voorheen.

We hebben door de jaren heen vele mensen gehoord met mooie herinneringen aan ons zwembad. Zeker uit de tijd van het buitenbad en we naar voorzieningen gingen voor sociaal contact en vermaak. Daarnaast zijn vele mensen die het zwembad benutten om conditie en gezondheid op peil te houden. Een prachtige sociale voorziening met maatschappelijk nut dus. We vinden het dan opmerkelijk dat juist de lokale partijen nu op het allerlaatste moment een halt willen toeroepen aan de door hunzelf veroorzaakte jarenlange uitgestelde bouw. Als de lokale partijen het zo goed voor hebben met de financiële situatie van onze inwoners hadden we ze de afgelopen jaren graag meer gehoord over de uitwassen van ons huidige kapitalistische systeem waarvan de gewone mensen telkens de rekening van krijgen net als bij alle vorige crisissen.

Als de toegangskaartjes voor gewone mensen betaalbaar blijven zijn en er dezelfde regelingen voor mensen met minimale inkomens dan vindt de SP dat we door gevolgen van het kapitalisme de inwoners niet een mooi nieuw zwembad moeten onthouden. Een zwembad wat samen met alle gebruikers is vormgegeven zodat het voor alle gebruikers optimaal en heel duurzaam gebruikt kan worden.

Nu stoppen zoals de ELP graag wil betekent dat het nieuwe zwembad er nooit zal komen. Prijzen zullen alleen maar doorstijgen in tijden van super inflatie. Een zwembad voor de prijs die de lokale partijen voor ogen hebben zal niet veel meer zijn dan een bak vol met slootwater zonder verdere voorzieningen en enige uitstraling en niet geschikt voor alle doelgroepen.  Zo’n zwembad gunt de SP in ieder geval niet aan onze inwoners. Als de kosten voor de inwoners te veel dreigen op te lopen dan kunnen we beter de dure verbouwplannen van het centrum maar even op de lange baan schuiven. Zolang is het nog niet geleden dat het centrum is ingericht zoals het nu is.

Daarom deze hartenkreet aan iedereen die een voorziening als een mooi en functioneel duurzaam zwembad wel belangrijk vindt zich hierover ook te laten horen. We nodigen u dan ook graag uit om naar het debat en besluit over zwembad om dinsdag avond 7 februari naar het Gemeentehuis te komen.

Reacties

Dit verhaal klopt als een zwerende vinger

Vroeger had je hier een buitenzwembad met twee duikplanken namelijk een lage duikplank en een hoge duikplank. Buiten stond ook een winkeltje waar je snoep ijs en frisdrank kon kopen. Er was een diep bad en een ondiep bad waar je kon staan en dat stond afzonderlijk van het diepe zwembad verder op. Er was ook een pierenbadje voor de kleinsten. Er was ook een recreatieveldje met speeltestellen en waar je op kon zonnen en waar je kon uitrusten. Verder op was het binnen bad en in de zomer stond dat open en kon je van uit het buitengedeelte zwembad daar gewoon naar binnen.

Reactie toevoegen

U bent hier