h

Kadernota 2024-2027

21 juli 2023

Kadernota 2024-2027

Foto: SP Smallingerland

“Ik gaf Simon een paar pleisters om niet dood te gaan – maar het was niet genoeg”

-Huisarts

Kadernota 2024-2027 geeft ons Smallingerland ook een paar pleisters om niet dood te gaan. Ik begin met aansluiten bij Raden in Verzet. Hoezo en waarom?

De gemeenten hebben een groot financieel probleem.

Natuurlijk ook Smallingerland. Het grootste knelpunt in de huidige raadsperiode is het zogeheten financiële ravijn in 2026: er ontbreekt voor alle gemeenten in het land drie miljard euro, en bij ons in Smallingerland rond 10 miljoen. De rijksoverheid geeft vooralsnog niet thuis en laat de gemeenten met de problemen zitten. Dit doet mij denken aan een tactiek die in Amerika, Canada en Duitsland veel gebruikt wordt door de rechtse poltici, genaamd “Starve the beast”. Dit vertaalt ongeveer naar “de duivel uithongeren”. Het is redelijk simpel: verlaag de hoeveelheid geld die de overheid krijgt, en het zal minder geld uitgeven. De gevolgen in vooral Amerika zijn desastreus. Armoede, dakloosheid en zelfs honger zijn gegroeid, en Amerika begint hierdoor steeds meer te lijken op een derdewereldland. Als dit plan, om de overheid van geld uit te hongeren, niet werkt in de VS, dan werkt het hier ook niet. Daarom kunnen wij deze bezuinigingen niet laten doorgaan.

Zo'n twee jaar geleden werd door raadsleden in Zoetermeer en ander gemeenten een actiecomité opgericht om eens flink bij de Rijksoverheid te gaan protesteren tegen de financiële problemen. Helaas nam de gemeenteraad de motie van de SP om ons bij dit comite aan te sluiten niet aan, zodat de onze gemeenteraad vanaf nu ook niet in verzet gaat. Dit is jammer, want uiteindelijk is dit wel nodig om de financiele veiligheid van onze voorzieningen te garanderen. De inwoners hebben immers recht op deze voorzieningen, en hebben deze met de zware inflatie hard nodig. We moeten nu actie ondernemen om de afbraak te voorkomen, en armoede te verlagen. Wij willen hierom de raad oproepen om de motie die wij samen met de PvdA indienen te steunen, om ons aan te sluiten bij het actie comité “raden in verzet” en zo een duidelijk signaal af te geven aan Den Haag.  Het rijk kan tenslotte niets zonder steun van de gemeenten, want zij zijn degenen die het beleid dat in Den Haag bedacht wordt moeten uitvoeren.

Dan nu verder naar Veiligheid. Eén van onze verkiezingsbeloften en een belangrijke zaak. Veiligheid en het gevoel van veiligheid is voor onze inwoners erg belangrijk. Wij zijn dan ook voor uitbreiding van handhaving. Daarom steunen wij het Amendement van SLS over kiezen van scinario 3 de kadernota.

De SP blijft strijden voor meer investeringen om ervoor te zorgen dat iedereen mee kan doen in onze gemeente en er meer geld gaat naar de dingen die echt belangrijk zijn. Voor ons is dit armoedebestrijding en inkomens verbetering. Volgens het armoede fonds is er een groep middeninkomens die niet eerder afhankelijk waren van hulp, nu aankloppen bij instanties. Wij vinden dit opvallend en vragen ons af of wij deze groep als gemeente in het vizier hebben?

De SP blijft strijden voor sociale huurwoningen in onze gemeente, wij zien dat het college veel initiatief neemt maar wij zien ook de kentering… In de bouw wordt het steeds moeilijker, de prijzen voor grondstoffen stijgen. Steeds meer bouwbedrijven hebben minder werk. Ook hier slaat het neoliberalisme genadeloos toe. Wij steunen elk initiatief om zo snel mogelijk goede goedkope en duurzame woningen te bouwen maar vrezen het ergste voor de toekomst.

Om te concluderen: wij zien hier een kadernota die de voorzieningen van onze gemeente niet goed kan garanderen. Dit komt ook deels door een tekort aan geld door bezuiniging, en wij roepen dan ook nogmaals de Raad op om onze motie om ons aan te sluiten bij “Raden in verzet” te steunen. Dankuwel.

Namens SP Smallingerland
Jamal al Sari

Reactie toevoegen

U bent hier