h

SP-Smallingerland steunt buurtactie in wijk de Venen over schimmel- en vocht problemen in huurwoningen Accolade:

17 mei 2024

SP-Smallingerland steunt buurtactie in wijk de Venen over schimmel- en vocht problemen in huurwoningen Accolade:

Foto: Jilmer Postma / Leeuwarder Courant

In wijk de Venen in Drachten hebben meerdere mensen al langere tijd last van vocht en schimmelproblemen in hun sociale huurwoningen van Accolade. Daarom loopt er nu al langer een actie om deze problemen op te lossen. Ze willen dat woningcorporatie Accolade zo snel mogelijk de vloeren isoleert. Inmiddels wordt deze actie gesteund door groep van 40 mede buurtbewoners.

Recent is er door Accolade een groot-onderhoud gestart maar de bewoners zijn niet tevreden over de plannen en inmiddels zijn er ook verschillende klachten over de uitvoering daarbij gekomen. Er wordt volgens hun onvoldoende gedaan aan de schimmel- en vochtproblemen. Deze problemen zijn door de vele individuele meldingen die de afgelopen jaren zijn gedaan al langer bekend bij Accolade.

De Bewonersraad is enkele keren benaderd door enkele bewoners die advies, hulp en ondersteuning zoeken om een gezamenlijke actie hierop te organiseren. Ze gaven aan dat ze niet zichtbaar actie voeren met bewoners niet hun manier van werken is, en  daarbij als extra excuus opvoeren dat wij  de SP , die rol als ondersteuner  op zich heeft genomen.

De huurders hebben De Bewonersraad verder nog gevraagd om hun mening wat betreft hun mening over de ernst van de klachten en onze inzet van de actie voor bodemisolatie. Het antwoordt hierop is nog steeds niet duidelijk. De SP-Fryslân is daarom geïnteresseerd in meer verhalen van andere huurders uit Friesland over De Bewonersraad.

Deze rol van volksvertegenwoordiging door ons als SP  is meer nodig dan ooit in de huidige individualistische maatschappij waarin velen het gevoel te hebben niet gehoord te worden en alleen staat in zijn strijd. Dat gevoel willen we door onze manier van werken proberen weg te nemen en zichtbaar  te maken dat er een gezamenlijk probleem is en die met een gezamenlijke strijd wel iets aan te doen is. Deze rol moeten we als actieve SP-ers als één van onze belangrijkste taken zien. Dat hiervoor geen politieke titel voor nodig is heeft Peter Vos maar al te duidelijk laten zien en dat met standvastigheid, de verbinding in de wijk te organiseren en de SP afdeling er bij te betrekken voor advies en ondersteuning.

Wij spreken onze waardering uit voor deze actievoerders, die toch het lef hebben om voor hun belangen en hun medebewoners te knokken. We zullen de bewoners blijven ondersteunen waar we kunnen totdat er een goede oplossing komt voor hun problemen.

André van Leeuwen
Afdelingsvoorzitter SP Smallingerland

Reactie toevoegen

U bent hier