h

Besturen past bij de SP!

31 januari 2018

Besturen past bij de SP!

In de vorige Raad heeft de SP-fractie fel campagne gevoerd tegen de vriendjespolitiek en angstcultuur in het gemeentehuis. De SP kreeg de Raad zelfs zover dat daar een onderzoek naar gedaan is. Het onderzoek heeft tot gevolg gehad, dat er tussen 2014 en heden veel wisselingen in het personeel zijn geweest.  Het is dan ook bijna logisch dat een deel van de ambtenaren mij met scheve ogen aankeek toen ik in 2014 aan de slag ging als wethouder. De grote bek die ik in de gemeenteraad altijd had, moest ik nu in daden omzetten. Ik heb het idee dat ik , samen met de fractie, dat laatste waargemaakt heb.  

Mee praten, mee beslissen

Door mensen en verenigingen eerder mee te laten praten staat er nu een stevig vrijwilligersbeleid en sportbeleid. Ook de WMO-adviesraad(deze raad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan B en W over alle zorgvraagstukken) heeft meer bevoegdheden gekregen en praat eerder mee over voorstellen. Menselijke waardigheid is namelijk vooral dat iedereen het recht heeft om mee te beslissen over de eigen leef- woon- en werkomgeving.

Zorg

De inkoop van zorg gaf mij veel kopzorg en tegenstand, vooral vanuit de ambtelijke organisatie. Uiteindelijk is het mij gelukt dat per 1 juli 2018 iedere zorgaanbieder mag meedoen, dat er vaste prijzen worden gehanteerd die ook nog eens een keer fors omhoog gaan. Zo kunnen de zorgaanbieders het verzorgend personeel fatsoenlijk blijven betalen en kunnen de mensen de beste zorg krijgen die er is. Het belangrijkste is natuurlijk dat er op deze wijze alleen op kwaliteit geconcurreerd wordt en niet op prijs.

Wonen

De woningbouwverenigingen mogen geen goedkope huurwoningen meer verkopen. Dit na een voorstel van de SP fractie. De belangenvereniging voor huurders zit  vast aan tafel bij de overleggen over de jaarlijkse afspraken die gemaakt moeten worden over huurverhoging, renovaties en nieuwe woningen. Dit is ook een voorbeeld om mensen, direct te betrekken bij de besluiten die hen persoonlijk aangaan. Ook worden er weer goedkope woningen bijgebouwd voor jongeren. Voorbeelden zijn de woningen aan de Stationsweg in Drachten tegenover de Jumbo.

Caparis

Bij de sociale werkvoorziening Caparis is het gelukt de leiding van dat bedrijf weg te krijgen. Wat zij moesten doen, het aan passend werk helpen van mensen met een beperking, deden ze niet. Het behoud van de werkplekken voor deze kwetsbare mensen is daardoor een stuk dichterbij gekomen.

Samen besturen

Het besturen van deze gemeente, samen met CU, D66 en PvdA, viel vaak niet mee. Twee wethouders die aftraden, een vertrekkende burgemeester en halverwege de periode een nieuwe secretaris.  Nu zal ik niet direct zeggen dat we het de volgende keer weer moeten doen, of met dezelfde partijen, maar de SP bewijst wel dat ze verantwoordelijkheid neemt , samen kan werken en ook nog resultaten kan behalen. Kortom, besturen past bij de SP, hoewel het geen doel op zich is. Dat is niet alleen een verdienste van de wethouder maar zeker ook van de fractie!

Jos van der Horst, wethouder

Reactie toevoegen

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

U bent hier