h

Wethouder

1 januari 2018

Schijnwelvaart

Foto: SP
De aandelen stijgen, de huizenprijzen bereiken in sommige steden astronomische hoogten en er komen weer meer mensen aan het werk. Het lijkt zo te zijn dat in 2017 definitief de crisis is bezworen.
Lees verder
15 november 2017

Je bent bij mij


Zaterdag 11 november werden de mantelzorgers door de gemeente, vertegenwoordigd door de zorgbuurtsuper, in het zonnetje gezet en in de watten gelegd. In de Lawei kon men geheel ontzorgd ontspannen en leren ontspannen.

Lees verder
7 januari 2017

Woorden en daden

Foto: Eva Niën
Lees verder
3 juli 2016

Werken aan nieuw vertrouwen

Het emotioneel krachtenspel dat woedt tussen OR,Management en Raad van Commissarissen van Caparis heeft er toe geleid dat alle betrokkenen met de hakken in het zand staan. Deze wethouder vindt dat te wijten aan de RvC en heeft vorige week mede namens het college van B en W van Smallingerland het vertrouwen opgezegd.

Lees verder
31 januari 2018

Besturen past bij de SP!

In de vorige Raad heeft de SP-fractie fel campagne gevoerd tegen de vriendjespolitiek en angstcultuur in het gemeentehuis. De SP kreeg de Raad zelfs zover dat daar een onderzoek naar gedaan is. Het onderzoek heeft tot gevolg gehad, dat er tussen 2014 en heden veel wisselingen in het personeel zijn geweest.  Het is dan ook bijna logisch dat een deel van de ambtenaren mij met scheve ogen aankeek toen ik in 2014 aan de slag ging als wethouder. De grote bek die ik in de gemeenteraad altijd had, moest ik nu in daden omzetten. Ik heb het idee dat ik , samen met de fractie, dat laatste waargemaakt heb.  
Lees verder
10 december 2017

Daden en woorden

De dagen tussen Sinterklaas en Kerst en oud en nieuw zijn bij uitstek geschikt om terug te kijken op het aan ons voorbij schietende jaar. De lichtjes van de kerstboom en de vuurpijlen van het oude naar het nieuwe jaar nodigen dan weer uit om vooruit te kijken.

Lees verder
12 oktober 2015

We hebben het over mensen!

Op dinsdag 13 oktober licht ik samen met de burgemeester de raad in over een aantal zaken betreffende het vluchtelingenvraagstuk. Veel in het nieuws de laatste tijd is de zogenaamde crisisnoodopvang. Vooral de vestiging van de opvang in Oranje zorgde voor veel commotie. Voor alle duidelijkheid hieronder de verschillende vormen van opvang waar het COA mee werkt:

Lees verder
26 februari 2015

Veranderingen, vragen en antwoorden

Foto: SP
De ontwikkelingen in de zorg halen nog steeds bijna dagelijks de krantenkoppen. Als de Sociale Verzekeringsbank te laat is met uitbetalen van veel zorgverleners, dan merken we dat ook bij de gemeente doordat mensen ook ons gaan bellen. Of als er ergens in Nederland een gemeente iets niet goed genoeg heeft geregeld, denken mensen soms dat dat ook wel voor Smallingerland zal opgaan.
Lees verder
5 december 2014

Samen naar goede zorg dichtbij

In deze drukke tijden is het belangrijk om mensen goed te blijven informeren. Dat is niet gemakkelijk, want er doen veel misverstanden de ronde over de veranderingen in de zorg.

Lees verder
25 juni 2014

Innerlijke strijd

De wethouder die ik nu ben komt regelmatig het raadslid tegen dat ik was. In wezen ben ik dat eigenlijk nog niet helemaal ontgroeid. Eens een volksvertegenwoordiger, altijd een volksvertegenwoordiger. Het maakt wel dat je soms anders naar de zaken moet kijken. Op het gebied van menselijke waardigheid bestaat er echter geen andere kijk, die kijk blijft hetzelfde, wat voor functie ik ook mag bekleden of nog ga bekleden.

Lees verder

Pagina's

U bent hier