h

Blog

4 maart 2019

SP: Verkapte Staatsteun, laatste hoofdstuk

Foto: Hillie de Koe / SP Fryslan

“ Het geld dat het gemeentebestuur voor­ schiet om de kosten van het graven van de Drachtster Vaart te dekken zien wij nooit in zijn geheel terug. De renteloze voorfinanciering van de Wind­groep is verkapte staatssteun aan een privé­onderneming en dat vindt de fractie van de SP verwerpelijk. Tenzij de gemeente overgaat tot nationalisatie en zo het gemeentelijk bouw­ en grondbedrijf her­ opricht. Bovendien heeft u vorige week het budget voor de thuiszorg afgeroomd naar de Algemene Reserves, waaruit nu het bedrag voor de Vaart wordt betaald. Dit terwijl er juist nu bezuinigd wordt op de thuiszorg! Voor de SP is dit onverteerbaar.”

Lees verder
8 juli 2018

Het waren vier fantastische jaren!

Foto: Maaike Kloosterman / Gemeente Smallingerland

Jos van der Horst sprak onderstaande tekst uit als toespraak. Op donderdag 5 juli nam hij afscheid als wethouder van de gemeente Smallingerland. In Marktzicht waren kameraden, familie ,burgers van Smallingerland en (ex) collega’s hier getuige van.

Lees verder
31 januari 2018

Besturen past bij de SP!

In de vorige Raad heeft de SP-fractie fel campagne gevoerd tegen de vriendjespolitiek en angstcultuur in het gemeentehuis. De SP kreeg de Raad zelfs zover dat daar een onderzoek naar gedaan is. Het onderzoek heeft tot gevolg gehad, dat er tussen 2014 en heden veel wisselingen in het personeel zijn geweest.  Het is dan ook bijna logisch dat een deel van de ambtenaren mij met scheve ogen aankeek toen ik in 2014 aan de slag ging als wethouder. De grote bek die ik in de gemeenteraad altijd had, moest ik nu in daden omzetten. Ik heb het idee dat ik , samen met de fractie, dat laatste waargemaakt heb.  
Lees verder
1 januari 2018

Schijnwelvaart

Foto: SP
De aandelen stijgen, de huizenprijzen bereiken in sommige steden astronomische hoogten en er komen weer meer mensen aan het werk. Het lijkt zo te zijn dat in 2017 definitief de crisis is bezworen.
Lees verder
10 december 2017

Daden en woorden

De dagen tussen Sinterklaas en Kerst en oud en nieuw zijn bij uitstek geschikt om terug te kijken op het aan ons voorbij schietende jaar. De lichtjes van de kerstboom en de vuurpijlen van het oude naar het nieuwe jaar nodigen dan weer uit om vooruit te kijken.

Lees verder
15 november 2017

Je bent bij mij


Zaterdag 11 november werden de mantelzorgers door de gemeente, vertegenwoordigd door de zorgbuurtsuper, in het zonnetje gezet en in de watten gelegd. In de Lawei kon men geheel ontzorgd ontspannen en leren ontspannen.

Als ik het over mantelzorg heb doet me dat elke keer weer iets. Uit eigen ervaring weet ik dat je langzaam groeit in die rol van zorg en steun voor je maatje, je partner, je geliefde. Vaak heb je niet door dat je misschien wel twintig keer je eigen grens over gegaan bent in je ijver het je naaste zo geriefelijk mogelijk te maken.

Lees verder
10 november 2017

Verkiezingsstunt

 Ramon Vos fractievoorzitter SP

Lees verder
7 januari 2017

Woorden en daden

Foto: Eva Niën
Lees verder
3 juli 2016

Werken aan nieuw vertrouwen

Het emotioneel krachtenspel dat woedt tussen OR,Management en Raad van Commissarissen van Caparis heeft er toe geleid dat alle betrokkenen met de hakken in het zand staan. Deze wethouder vindt dat te wijten aan de RvC en heeft vorige week mede namens het college van B en W van Smallingerland het vertrouwen opgezegd.

Lees verder
17 mei 2016

Doodlopende steeg

Na 3 jaar vergaderen, debatteren, extra overleggen en een hoop gesteggel wordt er uiteindelijk niets gedaan met de steeg bij het winkelpand van Lippe Lap. Op dinsdag 10 mei ging er een streep door een miljoenenplan waar de SP van het begin af aan een fel tegenstander van was.

Lees verder

Pagina's

U bent hier