h

Blog

28 mei 2019

Heel de Mens

Foto: Ramon Vos / smallingerland.nl

In 2001, te midden van de puinhopen van paars en 9/11, ben ik lid geworden van de Socialistische Partij. Mijn idealen, gebaseerd op een betere wereld voor iedereen, kwamen het best overeen met die van het socialisme van de partij. Het beginselprogramma heet niet voor niets “Heel de Mens”. In die tijd schreeuwden we van de daken dat we tegen het koningshuis, tegen de NAVO en vooral tegen de Neoliberale koers van alle andere partijen in Nederland waren. 

Lees verder
24 april 2019

Uit de Raad van 23 april

Foto: Jos van der Horst / SP Smallingerland

In de raadsvergadering van afgelopen dinsdag stonden vele onderwerpen op de agenda, maar omwille van de leesbaarheid zal ik slechts twee vermelden. Het college heeft een raadsvoorstel gemaakt om het onder voorwaarden mogelijk te maken om schuilstallen (voor vee) te plaatsen.  De notitie hiervoor heeft ter inzage gelegen en er zijn inspraak reacties op geweest. Vanavond bleek wederom het belang van de ronde tafel want een inspreker gaf een overtuigende toelichting op haar inspraak reactie dat de voorwaarden die nu gesteld zijn ruimer moeten. Het dierenwelzijn komt nog steeds in het gedrang. Als voorbeeld werd afgelopen warme zomer gegeven waarbij vele dieren vergeefs verkoeling zochten in schaduwrijk plekken die helaas op de meeste percelen niet voorhanden waren. Binnenkort debatteert de raad over de schuilstallen en de SP zal dierenwelzijn prioriteit gaan geven boven de ‘verrommeling’ van het landschap.

Lees verder
24 maart 2019

Frustrerend verlies SP Fryslân: van 5 naar 2 zetels

Foto: Hillie de Koe / SP Fryslan

Nu het stof van de verkiezingscampagne is nedergedaald wordt het tijd om een beschouwend woord te wijden aan de uitslag van deze meer dan opmerkelijke Provinciale Statenverkiezingen. Vanuit ons socialistisch gedachtengoed hebben we een duidelijke campagne in Fryslân gevoerd. Het campagneteam had drie speerpunten geformuleerd en deze kwamen in de verkiezingsfolder, de filmpjes (70.000 keer bekeken!) op de sociale media en onze facebookberichten, helder en duidelijk naar voren. 

Lees verder
4 maart 2019

SP: Verkapte Staatsteun, laatste hoofdstuk

Foto: Hillie de Koe / SP Fryslan

“ Het geld dat het gemeentebestuur voor­ schiet om de kosten van het graven van de Drachtster Vaart te dekken zien wij nooit in zijn geheel terug. De renteloze voorfinanciering van de Wind­groep is verkapte staatssteun aan een privé­onderneming en dat vindt de fractie van de SP verwerpelijk. Tenzij de gemeente overgaat tot nationalisatie en zo het gemeentelijk bouw­ en grondbedrijf her­ opricht. Bovendien heeft u vorige week het budget voor de thuiszorg afgeroomd naar de Algemene Reserves, waaruit nu het bedrag voor de Vaart wordt betaald. Dit terwijl er juist nu bezuinigd wordt op de thuiszorg! Voor de SP is dit onverteerbaar.”

Lees verder
8 juli 2018

Het waren vier fantastische jaren!

Foto: Maaike Kloosterman / Gemeente Smallingerland

Jos van der Horst sprak onderstaande tekst uit als toespraak. Op donderdag 5 juli nam hij afscheid als wethouder van de gemeente Smallingerland. In Marktzicht waren kameraden, familie ,burgers van Smallingerland en (ex) collega’s hier getuige van.

Lees verder
31 januari 2018

Besturen past bij de SP!

In de vorige Raad heeft de SP-fractie fel campagne gevoerd tegen de vriendjespolitiek en angstcultuur in het gemeentehuis. De SP kreeg de Raad zelfs zover dat daar een onderzoek naar gedaan is. Het onderzoek heeft tot gevolg gehad, dat er tussen 2014 en heden veel wisselingen in het personeel zijn geweest.  Het is dan ook bijna logisch dat een deel van de ambtenaren mij met scheve ogen aankeek toen ik in 2014 aan de slag ging als wethouder. De grote bek die ik in de gemeenteraad altijd had, moest ik nu in daden omzetten. Ik heb het idee dat ik , samen met de fractie, dat laatste waargemaakt heb.  
Lees verder
1 januari 2018

Schijnwelvaart

Foto: SP
De aandelen stijgen, de huizenprijzen bereiken in sommige steden astronomische hoogten en er komen weer meer mensen aan het werk. Het lijkt zo te zijn dat in 2017 definitief de crisis is bezworen.
Lees verder
10 december 2017

Daden en woorden

De dagen tussen Sinterklaas en Kerst en oud en nieuw zijn bij uitstek geschikt om terug te kijken op het aan ons voorbij schietende jaar. De lichtjes van de kerstboom en de vuurpijlen van het oude naar het nieuwe jaar nodigen dan weer uit om vooruit te kijken.

Lees verder
15 november 2017

Je bent bij mij


Zaterdag 11 november werden de mantelzorgers door de gemeente, vertegenwoordigd door de zorgbuurtsuper, in het zonnetje gezet en in de watten gelegd. In de Lawei kon men geheel ontzorgd ontspannen en leren ontspannen.

Als ik het over mantelzorg heb doet me dat elke keer weer iets. Uit eigen ervaring weet ik dat je langzaam groeit in die rol van zorg en steun voor je maatje, je partner, je geliefde. Vaak heb je niet door dat je misschien wel twintig keer je eigen grens over gegaan bent in je ijver het je naaste zo geriefelijk mogelijk te maken.

Lees verder
10 november 2017

Verkiezingsstunt

 Ramon Vos fractievoorzitter SP

Lees verder

Pagina's

U bent hier