h

Blog

20 mei 2020

Banken Barbera Baarsma

Banken Barbera Baarsma.

Lees verder
9 mei 2020

Niet loon afpakken maar onderhandelen.

De corona crisis treft niet alleen werkgever. Toch doen werkgevers of zij alleen het slachtoffer zijn. Vervolgens roepen zij om een loonoffer. Een directie van een verzekeringsconcern verordonneerde dat werknemers 20% in moeten leveren. De directie van koekfabriek in Hallum, wil de betaalde pauze afpakken van productiepersoneel en kantoorpersoneel 15 minuten langer laten werken per dag. Dit zijn voorbeelden van afpakken. Het is verkeerd en leidt tot juridisch en daadwerkelijk verzet.

Lees verder
28 april 2020

Verkeerd bezuinigen moet stoppen

Verwijtbaar is dat er te weinig beschermingsmiddelen zijn voor personeel in beschermingshuizen. Nog erger is dat er niet standaard getest werd en wordt. Nu kan personeel, zich laten testen. Moeten zij wel een eindje voor reizen. Als je als overheid afkondigt dat er geen bezoek mag komen in verzorgingshuizen dan had je ook beschermingsmiddelen en testen voor het personeel moeten invoeren. Dat is niet gedaan. De gevolgen zijn ernaar. Ondanks het niet toelaten van bezoek, sloeg het virus toe in verzorgingshuizen.

Lees verder
21 april 2020

Kapitalisme armoede of welvaart

In zijn column in de Leeuwarder Courant eindigt Rimmer Mulder met de opmerking dat kapitalisme veel mensen uit de armoede heeft gehaald. Volgens mij is het tegendeel waar.

Lees verder
13 april 2020

Pleidooi voor versteviging van de democratie.

Democratie geeft de waarborg dat teruggedraaid kan worden wat verkeerd is of positiever gesteld, ingevoerd wat het volk goed vindt. Dat kan via de verkiezingen die 1 x in de 4 jaar plaatsvinden of vaker als een regering valt. Doordat in Nederland geen der partijen meer dan de helft van de stemmen heeft, worden er samenwerkingen (coalities) gevormd. In de coalitievorming worden verkiezingsbeloftes verlaten en ontstaan konijnen uit de hoge hoed. Zoals het afschaffen van de dividendbelasting bij de vorming van de huidige regering. D66 die voorstander van referenda is, ging akkoord met het afschaffen van het raadgevend referendum.
Lees verder
11 april 2020

VVD'er anti socialist zegt dat Nederland diep socialistisch is.

Nederland gaat gebukt onder de afbraak die door VVD, CDA, D66 is doorgevoerd helaas veel te weinig tegengegaan door PvdA en Groen Links.

Lees verder
3 april 2020

Vriend van Rutte vliegt uit de fatsoensbocht.

Volgens Jort Kelder (vriend van Marc Rutte) zijn wij bezig 80-plussers te redden die te dik zijn en die ook nog gerookt hebben. Dat gaat ten koste van de economie.

Lees verder
23 maart 2020

Vakantietoeslag is loon dat gewoon betaald moet worden.

Vakantietoeslag is loon dat gewoon betaald moet worden.

Lees verder
22 maart 2020

Afbraak sociale voorzingen leidt tot ontwrichting van de maatschappij

Jarenlang zijn sociale voorzieningen afgebroken. De WW is verkort van maximaal 3 jaar naar 2 jaar. Ooit was de WW duur maximaal 5 jaar. De opbouw, is verslechterd zodat je minder WW recht opbouwt tijdens werken. Het terugvallen van 100% loon naar 70% WW is overigens een forse aderlating en niet de hangmat die verslechterlaars schilderen bij verdediging van afbraak van de WW. In CAO-en wordt de verslechtering van 3 naar 2 jaar bestreden door regelingen.

Lees verder
16 maart 2020

VVD ZZP Wahalla is werknemers hel

Wiebes vindt dat ZZP'ers niet moeten piepen. Zij hebben er zelf voor gekozen. Die Wiebes zegt volgens mij wat VVD'ers denken.

Lees verder

Pagina's

U bent hier