h

Uit de Raad van 23 april

24 april 2019

Uit de Raad van 23 april

Foto: Jos van der Horst / SP Smallingerland

In de raadsvergadering van afgelopen dinsdag stonden vele onderwerpen op de agenda, maar omwille van de leesbaarheid zal ik slechts twee vermelden. Het college heeft een raadsvoorstel gemaakt om het onder voorwaarden mogelijk te maken om schuilstallen (voor vee) te plaatsen.  De notitie hiervoor heeft ter inzage gelegen en er zijn inspraak reacties op geweest. Vanavond bleek wederom het belang van de ronde tafel want een inspreker gaf een overtuigende toelichting op haar inspraak reactie dat de voorwaarden die nu gesteld zijn ruimer moeten. Het dierenwelzijn komt nog steeds in het gedrang. Als voorbeeld werd afgelopen warme zomer gegeven waarbij vele dieren vergeefs verkoeling zochten in schaduwrijk plekken die helaas op de meeste percelen niet voorhanden waren. Binnenkort debatteert de raad over de schuilstallen en de SP zal dierenwelzijn prioriteit gaan geven boven de ‘verrommeling’ van het landschap.

 

Tevens werd de toekomst van Vliegveld Drachten besproken. Enkele jaren terug besloot de raad dat voor het vliegveld een exploitant gezocht moest worden. Echter de concessieovereenkomst hiervoor heeft volgens de belangstellende marktpartijen teveel beperkingen. Daarom wil het college het vliegveld nu te koop gaan zetten. Echter volgens vele raadsleden geeft dit niet de garantie dat hiermee ‘ons’ vliegveld ook gebruikt blijft worden als vliegveld. De SP wil tevens niet dat er gespeculeerd gaat worden met de grond en steunde daarom ook het amendement van de ELP om het vliegveld eerst nog in eigendom te houden. Hierbij zal in eigen beheer beetje bij beetje kavels verkocht gaan worden aan partijen met luchtvaart gerelateerde bedrijvigheid. Dit amendement haalde een meerderheid en wordt door het college uitgewerkt. Over enkele maanden zal de raad hierover verder vergaderen.

Reactie toevoegen

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

U bent hier