h

Blog Jos van der Horst

28 mei 2019

Heel de Mens

Foto: Ramon Vos / smallingerland.nl

In 2001, te midden van de puinhopen van paars en 9/11, ben ik lid geworden van de Socialistische Partij. Mijn idealen, gebaseerd op een betere wereld voor iedereen, kwamen het best overeen met die van het socialisme van de partij. Het beginselprogramma heet niet voor niets “Heel de Mens”. In die tijd schreeuwden we van de daken dat we tegen het koningshuis, tegen de NAVO en vooral tegen de Neoliberale koers van alle andere partijen in Nederland waren. 

Lees verder
24 maart 2019

Frustrerend verlies SP Fryslân: van 5 naar 2 zetels

Foto: Hillie de Koe / SP Fryslan

Nu het stof van de verkiezingscampagne is nedergedaald wordt het tijd om een beschouwend woord te wijden aan de uitslag van deze meer dan opmerkelijke Provinciale Statenverkiezingen. Vanuit ons socialistisch gedachtengoed hebben we een duidelijke campagne in Fryslân gevoerd. Het campagneteam had drie speerpunten geformuleerd en deze kwamen in de verkiezingsfolder, de filmpjes (70.000 keer bekeken!) op de sociale media en onze facebookberichten, helder en duidelijk naar voren. 

Lees verder
8 juli 2018

Het waren vier fantastische jaren!

Foto: Maaike Kloosterman / Gemeente Smallingerland

Jos van der Horst sprak onderstaande tekst uit als toespraak. Op donderdag 5 juli nam hij afscheid als wethouder van de gemeente Smallingerland. In Marktzicht waren kameraden, familie ,burgers van Smallingerland en (ex) collega’s hier getuige van.

Lees verder
7 januari 2017

Woorden en daden

Foto: Eva Niën
Lees verder
3 juli 2016

Werken aan nieuw vertrouwen

Het emotioneel krachtenspel dat woedt tussen OR,Management en Raad van Commissarissen van Caparis heeft er toe geleid dat alle betrokkenen met de hakken in het zand staan. Deze wethouder vindt dat te wijten aan de RvC en heeft vorige week mede namens het college van B en W van Smallingerland het vertrouwen opgezegd.

Lees verder
21 maart 2016

SP:Associatieverdrag met Oekraïne,NEE=3x Beter!

Op woensdag 6 april gaat Nederland naar de stembus om een JA of een NEE te laten horen op de vraag of er een associatieverdrag tussen de EU en Oekraine afgesloten moet worden. De SP pleit voor een krachtig NEE! Hieronder 3 argumenten om dit NEE kracht bij te zetten. Op 26 maart en 2 april zullen SP ers dit signaal afgeven in Sneek en Drachten. Op 31 maart is er een openbare informatieavond in Drachten( Brede School de Wiken, aanvang 20.00)
Lees verder
26 februari 2015

Veranderingen, vragen en antwoorden

Foto: SP
De ontwikkelingen in de zorg halen nog steeds bijna dagelijks de krantenkoppen. Als de Sociale Verzekeringsbank te laat is met uitbetalen van veel zorgverleners, dan merken we dat ook bij de gemeente doordat mensen ook ons gaan bellen. Of als er ergens in Nederland een gemeente iets niet goed genoeg heeft geregeld, denken mensen soms dat dat ook wel voor Smallingerland zal opgaan.
Lees verder
31 december 2014

Trots en dankbaar

Foto: SP
Het jaar 2014 is voorbij. Voor velen een jaar om nooit te vergeten. Zeker voor ons gezin dat nooit meer hetzelfde zal zijn. Het intense verdriet dat mijn zoon en ik moeten doormaken met het verlies van Hanneke op 11 april overschaduwde alle andere zaken .
Lees verder
23 mei 2014

Onder het vergrootglas

De eerste volle werkweek als wethouder van de gemeente Smallingerland zit er op moment van schrijven bijna op. Het was een zware, intensieve week van veel overleggen, veel stukken lezen en vooral veel luisteren. Het is toch wel echt een heel andere wereld waarin ik nu terecht ben gekomen. Daar waar het gestrekte been mijn aanpak was in het begin van mijn eerste raadsperiode daar moeten nu door middel van onderling vertrouwen en overleg de veranderingen die we, als socialisten, zo graag zien gebeuren.

Lees verder

U bent hier