h
20 september 2014

Afdeling positief over programma en lijst Provinciale Statenverkiezingen

Donderdag 18 september kregen de leden van onze afdeling de mogelijkheid hun mening te geven over het verkiezingsprogramma en de lijst voor de Provinciale Statenverkiezingen komend jaar. Ongeveer twintig leden maakten hier van gebruik.

Lees verder
15 september 2014

Leermoment

Door Jos van der Horst

Lees verder
4 juli 2014

Openluchtspreekuur

Ondanks dat Smallingerland de eerste SP wethouder in Friesland heeft, verandert de afdeling niet in een regentenpartij en is dan ook gewoon komende zaterdag te vinden onder het Carillon in Drachten. Inwoners van de gemeente kunnen dan hun vragen en opmerkingen kwijt over de koers die de gemeente de komende jaren gaat varen. ‘Wat betekent het dat de bijzondere bijstand ruimer wordt? Wat verandert er in de huishoudelijke hulp? Waarom komt er geen koopzondag in Drachten? Wat gaan we doen met de re-integratie?Wat gebeurt er nu met muziekschool de Meldij? Dit zijn allemaal vragen die de mensen direct raken en waar wij graag de inwoners over willen informeren en hun mening vragen’, aldus Ramon Vos. Komende zaterdagmiddag staan de vier SP raadsleden samen met de wethouder Jos van der Horst met de kraam in het centrum van 13.00 tot 16.00.

Lees verder
25 juni 2014

Innerlijke strijd

De wethouder die ik nu ben komt regelmatig het raadslid tegen dat ik was. In wezen ben ik dat eigenlijk nog niet helemaal ontgroeid. Eens een volksvertegenwoordiger, altijd een volksvertegenwoordiger. Het maakt wel dat je soms anders naar de zaken moet kijken. Op het gebied van menselijke waardigheid bestaat er echter geen andere kijk, die kijk blijft hetzelfde, wat voor functie ik ook mag bekleden of nog ga bekleden.

Lees verder
13 mei 2014

SP wethouder en nieuw raadslid

Vanavond is Jos van der Horst geïnstalleerd als de eerste wethouder voor de SP in Friesland. Na de formaliteiten moest hij direct aan het werk om vragen vanuit de raad over het collegeprogramma te beantwoorden.

Lees verder
9 mei 2014

Afdeling spreekt vertrouwen uit

Vanavond konden de leden van de afdeling zich uitspreken over het college-akkoord dat bereikt was met de PvdA, CU en D66. Na een korte uitleg door Michiel Schrier konden de leden hun vragen en opmerkingen kwijt. Uit de reacties kwam vooral veel waardering en vertrouwen naar voren over het behaalde resultaat. Unaniem is het akkoord goedgekeurd door de afdeling.

Lees verder
3 mei 2014

NEE tegen dit Europa,de plakoorlog kan weer beginnen!

Op donderdag 22 mei heeft u het voor het zeggen. Dan beslist u over de toekomst van Nederland en de Europese Unie. De SP staat positief tegenover Europese samenwerking: de vrede bewaren, de welvaart bevorderen en democratische en sociale rechten beschermen. Maar juist die doelen worden door de eurofielen (D66, GroenLinks, VVD, CDA, PvdA) bedreigd met hun beleid van méér en méér Europa. Zij werken aan een Europese Superstaat waarin bureaucraten in Brussel bepalen wie een sociale huurwoning krijgt, wie er in Nederland mag werken en hoe we onze pensioenen en onze sociale zekerheid regelen.

Lees verder
1 mei 2014

Vrijdag 9 mei ledenvergadering Collegeakkoord

Op vrijdag 9 mei is er een extra ledenvergadering voor SP leden van de afdeling Smallingerland. Men heeft hiervoor inmiddels een uitnodiging ontvangen. In deze uitnodiging is echter een foutje geslopen. Daar waar gesproken wordt van maandag 9 mei moet uitdrukkelijk gelezen worden vrijdag 9 mei. Zie verder: https://smallingerland.sp.nl/agenda https://smallingerland.sp.nl/sites/smallingerland.sp.nl/files/attachment... https://smallingerland.sp.nl/sites/smallingerland.sp.nl/files/attachment...

Lees verder
29 april 2014

Samen leven, samen werken

Dat is de titel van het collegeprogramma voor de komende vier jaar. Niet investeren in nieuwe prestigeprojecten, maar in mensen. Er wordt de komende drie jaar 7,5 miljoen euro gereserveerd om de tekorten die meekomen met de nieuwe taken voor de gemeente op gebied van (jeugd)zorg en werk. Op bijgevoegde link kunt u het programma lezen. Hieronder een aantal punten.

Lees verder
18 april 2014

SP in college

Vrijdag 18 april zijn de vier deelnemende partijen aan de coalitievorming in Smallingerland het eens geworden over de nieuwe coalitie met de partijen PvdA, ChristenUnie, SP en D66. Er is overeenstemming over de hoofdlijnen van het programma en over de richting van de bezuinigingsopgave voor de komende jaren.

Lees verder

Pagina's