h
10 juli 2019

Perspectiefnota: weinig perspectief voor mensen

Foto: SP / SP Smallingerland

De vergadering van de perspectiefnota door de Raad van Smallingerland was van korte duur. Er waren 38 moties aangekondigd. De één nog kritischer dan de ander op de bezuinigingsvoorstellen voor de begroting van november. De lijn was overduidelijk en raadsbreed negatief. Daarom werd afgesproken dat er in september een gedegen integrale afweging gemaakt gaat worden met medeneming van alle in de moties vervatte voorstellen en inbreng van alle fracties. Hieronder de bijdrage in eerste termijn van de SP.

Lees verder
19 mei 2019

SP: Schaf de Europese commissie in huidige vorm af.

Foto: Jos van der Horst / SP Smallingerland

SP Tweede Kamerlid Frank Futselaar verzorgde vrijdag 17 mei de "woede en hoop" avond in Oentsjerk. Op overtuigende wijze verving hij partijvoorzitter Ron Meyer die wegens familieomstandigheden verstek moest laten gaan. " Het filmpje met Hans Brusselmans laat precies zien wat er mis is met dit Europa, haar instituten en haar bestuurders" volgens Futselaar.

Lees verder
15 mei 2019

Avond over Woede en Hoop in Oentsjerk

Landelijk SP-voorzitter Ron Meyer zal op vrijdag 17 mei a.s. Oentsjerk aandoen in zijn tour door het land. Tijdens deze openbare avond spreekt Meyer over woede en hoop in de samenleving en de komende verkiezingen. De avond maakt onderdeel uit van 50 openbare SP-avonden door het hele land in aanloop naar de EU-verkiezingen op 23 mei.

Lees verder
7 mei 2019

Lillian Marijnissen: Laten we de markt in Europa proberen te breken, weet dat het moet, weet dat kan!

Foto: Jamal Al Sari / SP Smallingerland

Maandag 6 mei verzorgde SP leider Lilian Marijnissen een Europa lezing in het Scheepvaarmuseum in Amsterdam. SP Smallingerland was met 6 mensen ruim vertegenwoordigd om deze opmaat naar de Europese verkiezingscampagne mee te maken. Zij kwamen niet voor niets. De toon van de lezing liet niets aan duidelijkheid te wensen over.    "Wij zijn Europa, laten we proberen de markt te breken, weet dat het moet, weet dat het kan" 

Lees verder
24 april 2019

Uit de Raad van 23 april

Foto: Jos van der Horst / SP Smallingerland

In de raadsvergadering van afgelopen dinsdag stonden vele onderwerpen op de agenda, maar omwille van de leesbaarheid zal ik slechts twee vermelden. Het college heeft een raadsvoorstel gemaakt om het onder voorwaarden mogelijk te maken om schuilstallen (voor vee) te plaatsen.  De notitie hiervoor heeft ter inzage gelegen en er zijn inspraak reacties op geweest. Vanavond bleek wederom het belang van de ronde tafel want een inspreker gaf een overtuigende toelichting op haar inspraak reactie dat de voorwaarden die nu gesteld zijn ruimer moeten. Het dierenwelzijn komt nog steeds in het gedrang. Als voorbeeld werd afgelopen warme zomer gegeven waarbij vele dieren vergeefs verkoeling zochten in schaduwrijk plekken die helaas op de meeste percelen niet voorhanden waren. Binnenkort debatteert de raad over de schuilstallen en de SP zal dierenwelzijn prioriteit gaan geven boven de ‘verrommeling’ van het landschap.

Lees verder
24 maart 2019

Frustrerend verlies SP Fryslân: van 5 naar 2 zetels

Foto: Hillie de Koe / SP Fryslan

Nu het stof van de verkiezingscampagne is nedergedaald wordt het tijd om een beschouwend woord te wijden aan de uitslag van deze meer dan opmerkelijke Provinciale Statenverkiezingen. Vanuit ons socialistisch gedachtengoed hebben we een duidelijke campagne in Fryslân gevoerd. Het campagneteam had drie speerpunten geformuleerd en deze kwamen in de verkiezingsfolder, de filmpjes (70.000 keer bekeken!) op de sociale media en onze facebookberichten, helder en duidelijk naar voren. 

Lees verder
4 maart 2019

Drachten is van de Tomaat!

Foto: Hillie de Koe

Drachten stond zaterdag 2 maart voor de SP Fryslân in het teken van de Provinciale Statenverkiezingen. Uit alle afdelingen in Fryslân waren de leden naar Drachten gekomen om de stad rood te kleuren. 

Lees verder
14 februari 2019

PS-Verkiezingen gaan over het eerlijk maken van het pensioen!

Foto: Jos van der Horst / @jossp

Anne van Dijk, gepensioneerd FNV-bestuurder, maakte maandagavond gehakt van de idee dat AOW en pensioen onbetaalbaar zouden zijn als de pensioenleeftijd op 66 jaar bevroren zou worden. Hij sprak op de jaarlijkse ledenvergadering van de SP in Smallingerland die door een dertigtal belangstellenden bezocht werd. 

Lees verder
10 december 2018

Tijd voor rechtvaardigheid:Breek de almacht van Brussel

Foto: Europese munt / Europa

Op maandag 10 december stond de ledenvergadering van de SP in het teken van de Europese verkiezingen. Voor de inhoudelijke behandeling van het programma sprak Jos van der Horst de volgende woorden:

Lees verder
5 december 2018

Ron Meyer 6 december in Leeuwarden: Verandering is nodig

SP-voorzitter Ron Meyer is donderdag 6 december in Theater de Bres in Leeuwarden om te spreken over zijn boek Grip, in gesprek over de staat van ons land. De aanvang van de avond is 19.30 

Lees verder

Pagina's