h

Superzaterdag in Sneek

SP Fryslan gaat de straat op om de mensen er van te overtuigen NEE te stemmen bij het referendum over het assiociatie verdrag met Oekraine. Zaterdag 26 maart doen we een aantal wijken aan in Sneek en 2 april zijn we in Drachten.

3 argumenten om Nee te zeggen tegen het associatieverdrag met Oekraïne:

Lees verder
5 februari 2016

SP: Eindige aarde kan niet oneindig groeien

"Hoe is het mogelijk dat mensen nog steeds denken dat een eindige aarde oneindige groei kan realiseren?" Dit waren de woorden van de leider van de Statenfractie van de SP, Fenna Feenstra. Deze vraag stelde zij in het debat over het vrijhandelsakkoord tussen Europa en de VS in Leeuwarden van afgelopen donderdagavond. Haar opponenten, Kees Verhoeven ( kamerlid D66) en Fred Teeven(VVD) verzandden in "geraas en gebral" naar elkaar over de voordelen en het wegnemen van kritiek op die voordelen.

Lees verder
28 januari 2016

SP:We gaan er harder tegen aan dan ooit tevoren!

Foto: Jos van der Horst / SP Smallingerland

Op de jaarvergadering van 25 januari j.l. is het voltallige bestuur van de SP afdeling Smallingerland unaniem herkozen. Na de pauze hield gedeputeerde Michiel Schrier een voordracht over zijn werk in de provincie. Voorzitter Jos van der Horst: "We gaan er harder tegenaan dan ooit tevoren"!

Lees verder
19 januari 2016

Fusie dorpsscholen

De SP vindt het belangrijk voor de leefbaarheid van een dorp dat er een basisschool behouden blijft die vrij toegankelijk is voor iedereen.

Lees verder
1 december 2015

Raad volgt SP:Overbodig papierwerk bijstand verdwijnt!

Foto: Paul van Dijk / smallingerland.nl

De SP in Smallingerland heeft tijdens de raadsvergadering van 1 december een motie bij de gemeenteraad ingediend, om de maandelijkse Rofjes (=Rechtmatigheidonderzoeksformulier) voor uitkeringsgerechtigden af te schaffen.

Lees verder
26 november 2015

Gemeentelijk Leerwerkbedrijf in Smallingerland

Binnenkort staat het eindrapport over de toekomst van de Sociale Werkvoorziening met daarin de toekomst van Caparis NV op de agenda.Dit lijkt de fractie van de SP een uitgelezen kans om ons plan voor een eigen Gemeentelijk Leerwerkbedrijf weer bespreekbaar te maken.

Lees verder
13 november 2015

Onze stille kracht is niet meer...

Op donderdag 29 oktober is na een ziekbed van nog geen 10 weken Jan Drost overleden. Jan was jarenlang organisatiesecretaris van onze afdeling en deed met hart en ziel zijn vaak stille werk. Van 2008 tot 2014 maakte hij deel uit van het bestuur van onze afdeling. Jan was een goede en trouwe kameraad waar je altijd een beroep op kon doen. Bovendien was hij, geheel in de lijn van het SP gedachtegoed, een fel bestrijder van welk onrecht dan ook.

Lees verder
14 september 2015

SP Smallingerland liep mee met zorgdemonstratie

Foto: Jos van der Horst / @jossp1

Foto: Jos van der Horst / @jossp1
Foto: Jos van der Horst / @jossp1
Foto: Jos van der Horst / @jossp1
Foto: Jos van der Horst / @jossp1
Foto: Jos van der Horst / @jossp1
Lees verder
7 september 2015

Red de zorg

Foto: SP
Sinds januari dit jaar zijn de drie decentralisaties van start gegaan: De Jeugdzorg, WMO en participatie vallen niet meer onder verantwoordelijkheid van het rijk of provincie maar van de gemeente. Bij deze verplaatsing van verantwoordelijkheden zijn meteen fikse bezuinigingen doorgevoerd. Gemiddeld zal in vervolg 30% minder geld uitgegeven worden. Beoogde bezuiniging: 4 miljard euro.
Lees verder

Pagina's