h
5 januari 2022

Solidariteit in de aanpak van de energie transitie

Foto: SP Smallingerland

Solidariteit is de voorwaarde van de SP om te zorgen dat de energie transitie voor iedereen vooruitgang biedt. Alleen dan is er draagvlak en kunnen onze inwoners echt meedoen. Over onze sociale en financiële vraagstukken over hoe de transitie voor iedereen goed gaat uitpakken stond niks in het stuk. Door enige toezeggingen van de wethouder dat bij de volgende jaarlijkse bijstelling van de visie hier de nodige aandacht voor zal komen heeft de fractie van de SP met de visie “Stappen zetten naar een aardgas vrij Smallingerland in 2050! ingestemd.

Lees verder
9 december 2021

Ronald van der Molen verkozen tot lijstrekker SP Smallingerland

Foto: Janny / SP Smallingerland

Op 10 november is tijdens de algemene ledenvergadering van de SP Smallingerland Ronald van der molen door de leden unaniem gekozen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022 in Smallingerland.  De 55 jarige van der Molen is horeca ondernemer en wandelcoach. Hij woont in Drachten en  zit sinds mei 2021 in de Gemeenteraad en vormt  samen met fractievoorzitter Jamal de raadsfractie van de SP.

Lees verder
9 december 2021

Ronald van der Molen opvolger van Michiel Schrier in de gemeenteraad.

Foto: Jolanda / SP Smallingerland

Ronald van der Molen is mei j.l. geinstalleerd als raadslid van de SP.

Lees verder
24 mei 2021

Afscheid van Michiel Schrier uit de Gemeenteraad.

Foto: SP

Het vertrek van Michiel uit de Raad heeft te maken met zijn nieuwe openbare functie als Burgemeester van het prachtige eiland Vlieland. Een nieuwe rol die zeker goed zal passen,belangen afwegen, nuance zoeken, bestuurder met, verbindende kwaliteiten, helder duidelijke taal, met speciale onderkoelde humor en gedegen en helder gesprekstaal in debat.

Lees verder
24 mei 2021

Burgemeester Schrier

Foto: Linde fotografie / lc.nl

Michiel Schrier (SP) uit Drachtstercompagnie is afgelopen maandag 10 mei beëdigd als burgemeester van Vlieland. De positie van burgemeester op Vlieland kwam vrij omdat Tineke Schokker weer naar de vaste wal wilde. Aan de sollicitatieprocedure deden 27 personen mee, maar uiteindelijk zag de vertrouwenscommissie Michiel Schrier als meest geschikte kandidaat.

Lees verder
16 november 2020

Een fout stokpaardje in Smallingerland

Foto: SP / SP Smallingerland

Afgelopen vrijdag sprak Felix van Beek, wethouder in Smallingerland, in het Polytburo van Omrop Fryslân over de uitkomst van de raadsvergadering over de begroting. Door alle amendementen van ELP, CDA, VVD en SB rammelt deze begroting nu aan alle kanten, loopt het sociaal domein gevaar en bestaat de kans dat onze provincie de begroting niet goedkeurt. Hierover sprak wethouder Felix van Beek terecht zijn zorgen uit.

Lees verder
13 november 2020

Casinobegroting

Al snel werd tijdens de begrotingsvergadering duidelijk dat geen enkele partij blij was met de stukken die voor lagen. Dat is begrijpelijk, want de bezuinigingen zijn, net als vorig jaar, niet mals. Op inhoud was er door het college een goede analyse gemaakt waar bezuinigd kon worden en wat de maatschappelijke gevolgen zijn. Wij waren blij dat het signaal uit de raad tijdens de perspectiefnota het minimabeleid te ontzien verwerkt was in de begroting. Daartegenover staat een verhoging van de OZB met 8 procent, die gelukkig voor mensen met een woning tot 250 duizend euro weer gecompenseerd wordt. De sterkste schouders dragen daarmee de zwaarste lasten en wij staan daarom achter dit plan. Liever vertel je een andere boodschap, maar we moeten nu de tering naar de nering zette. Als SP zijn wij bereid om over de eigen schaduw heen te stappen en met pijn in het hart voor de begroting te stemmen. Doordat er dan in ieder geval voor de komende twee jaar een sluitende begroting ligt, kunnen wij middels een kerntakendiscussie breder en op inhoud bepalen wat voor gemeente wij willen zijn.

Lees verder
24 september 2020

Zwembad komt aan de Sportlaan

Foto: SP

Afgelopen dinsdag maakte de gemeenteraad een keuze voor de locatie van de nieuwe Welle. Er is gekozen om het zwembad te bouwen aan de Sportlaan. De beste keus volgens de SP. Hieronder leggen wij uit waarom.

Lees verder
30 juni 2020

Geen bezuinigingen op minimabeleid bij perspectiefnota

Foto: SP / SP Smallingerland

Het water staat de gemeente Smallingerland aan de lippen. Vandaag bespraken wij de bezuinigingsvoorstellen en tevens de perspectiefnota. Wat wij kunnen lezen stemt niet tot vrolijkheid, integendeel. De opgave voor de bezuinigingen is verhoogd van drie miljoen naar vijf miljoen aan structurele middelen.

Lees verder

Column Anne van Dijk Hellend vlak medische hulp afhankelijk leeftijd.

Hellend vlak medische hulp afhankelijk maken van leeftijd.

Lees verder

Pagina's