h

10 december: Thema avond vluchtelingen

  • Foto: Rob Huibers / Rob Huibers
    Hoe kijkt de SP tegen het vluchtelingenprobleem aan?
  • Kunnen alle mensen in Europa wonen?
Lees verder
30 november 2015

Het 21 ste SP congres

Foto: Jos van der Horst / smallingerland.nl

SP Smallingerland was op zaterdag 28 november vertegenwoordigd op het 21 ste SP congres. Inzet was onder andere de verkiezing van een nieuwe partijvoorzitter. De 6 gekozen afgevaardigden hadden de opdracht van de leden meegekregen om op Ron Meyer te stemmen. Het congres stemde met 59% van de stemmen voor Ron. Tegenkandidaat Sharon Gesthuizen kreeg de overige 41% .

Lees verder
13 november 2015

Het beste idee voor (de) Friesland

Foto: SP / sp.nl

De Friesland is de grootste zorgverzekeraar in Friesland. Van de 646.000 inwoners van onze provincie zijn er 569.000 klant bij deze zorgkolos. Met de decentralisaties van de zorg heeft deze verzekeraar nog al wat te vertellen over onze zorg en zitten alle gemeenten in onze provincie met de bestuurders van de Friesland om tafel.

Lees verder
20 oktober 2015

Ron Meyer: Aanvallen om te winnen!

Foto: Ramon Vos / smallingerland.nl

Kandidaat SP- voorzitter Ron Meyer bezoekt Friesland .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Ron Meyer was dinsdag 19 oktober  te gast bij SP afdeling Smallingerland op een speciaal ingelaste ledenbijeenkomst. Voor een volle zaal met zo’n 50 SP leden uit heel Friesland vertelde Ron een enthousiast verhaal over zijn ervaringen met succesvol actie voeren.

Lees verder
12 oktober 2015

Kandidaat voorzitter SP komt naar Drachten

Foto: SP / sp.nl

SP-Kandidaat voorzitter Ron Meyer zal op maandag 19 oktober in Drachten zijn opwachting maken. In Brede School de Wiken zal hij eerst ingaan op activisme en na de pauze zijn kandidatuur als voorzitter van de SP toelichten. Om 19.30 begint deze bijzondere SP ledenbijeenkomst, inloop met koffie vanaf 19.00

Lees verder
12 december 2018

SP:Zwaar weer voedselbank afgewend

Foto: Jos van der Horst / SP Smallingerland

De voedselbank in Smallingerland, waar 90 vrijwilligers werken en waarvan 170 klanten/gezinnen van afhankelijk zijn zit heeft een notitie aan deze raad gestuurd met de titel: ‘bestaan voedselbank in gevaar’ waaruit blijkt dat ze in financieel zwaar weer zitten. Deels komt dit door wat financiele tegenvallers tijdens de verhuizing, maar voor het grootste deel komen te korten doordat het voor de voedselbank de laatste jaren het helaas niet meer mogelijk is de exploitatie dekkend te krijgen. De baten (van subsidie, sponsoren, giften) stegen minder snel dan de uitgaven.

Lees verder
26 november 2018

SP:Overheids BV is privatisering zorg in Smallingerland

Foto: Overheid / overheid.nl

Op dinsdag 27 november wordt er in de Raadsvergadering van de gemeente Smallingerland een extra agendapunt inzake de Overheids BV toegevoegd. De fractie van de SP heeft samen met Smallingerlands Belang, CDA, CU en D66 dit spoeddebat aangevraagd.

Lees verder
6 november 2018

Betoog beleidsplan

Foto: SP
Sinds het bespreken van het eerste beleidsplan van het vorige college 4 jaar geleden is er in de wereld veel veranderd. (wethouders, burgemeester, griffier) Met name op het gebied van milieu en de bewustwording hiervan zijn de veranderingen enorm geweest. Plastic soep, de aardbevingen in Groningen, De nieuwe Gas winlocaties in Friesland, het decimeren van de insecten populaties en een van de warmste, droogste en langste zomers ooit doet mensen beseffen dat er echt wat moet gebeuren. Op alle niveaus zal hieraan gewerkt moeten worden, ook in onze gemeente, daarom zullen wij de komende tijd initiatieven die onze samenleving verduurzamen gaan ontwikkelen en initiatieven op dit gebied steunen. Zo te beginnen met de motie over kleine windmolens die vandaag behandeld gaat worden.Lees verder
1 november 2018

24 november: actiedag Wonen in Drachten

Foto: SP

De SP in Smallingerland organiseert op zaterdag 24 november een actiedag wonen. Op deze dag zullen de resultaten van het meldpunt Wonen centraal staan met aan het eind van de middag een politiek café op een nog nader te bepalen locatie.'s Middags is de SP te vinden in een aantal wijken in Drachten en (afhankelijk van de meldingen) in dorpen van Smallingerland. Vanaf 16.00 is er dan Politiek cafe. Zet dit alvast in de agenda en hou de SP site in de gaten!

Lees verder
14 oktober 2016

Podium Oktober 2016

De nieuwe podium staat weer online:

Lees verder

Pagina's