h
16 november 2020

Een fout stokpaardje in Smallingerland

Foto: SP / SP Smallingerland

Afgelopen vrijdag sprak Felix van Beek, wethouder in Smallingerland, in het Polytburo van Omrop Fryslân over de uitkomst van de raadsvergadering over de begroting. Door alle amendementen van ELP, CDA, VVD en SB rammelt deze begroting nu aan alle kanten, loopt het sociaal domein gevaar en bestaat de kans dat onze provincie de begroting niet goedkeurt. Hierover sprak wethouder Felix van Beek terecht zijn zorgen uit.

Lees verder
13 november 2020

Casinobegroting

Al snel werd tijdens de begrotingsvergadering duidelijk dat geen enkele partij blij was met de stukken die voor lagen. Dat is begrijpelijk, want de bezuinigingen zijn, net als vorig jaar, niet mals. Op inhoud was er door het college een goede analyse gemaakt waar bezuinigd kon worden en wat de maatschappelijke gevolgen zijn. Wij waren blij dat het signaal uit de raad tijdens de perspectiefnota het minimabeleid te ontzien verwerkt was in de begroting. Daartegenover staat een verhoging van de OZB met 8 procent, die gelukkig voor mensen met een woning tot 250 duizend euro weer gecompenseerd wordt. De sterkste schouders dragen daarmee de zwaarste lasten en wij staan daarom achter dit plan. Liever vertel je een andere boodschap, maar we moeten nu de tering naar de nering zette. Als SP zijn wij bereid om over de eigen schaduw heen te stappen en met pijn in het hart voor de begroting te stemmen. Doordat er dan in ieder geval voor de komende twee jaar een sluitende begroting ligt, kunnen wij middels een kerntakendiscussie breder en op inhoud bepalen wat voor gemeente wij willen zijn.

Lees verder
24 september 2020

Zwembad komt aan de Sportlaan

Foto: SP

Afgelopen dinsdag maakte de gemeenteraad een keuze voor de locatie van de nieuwe Welle. Er is gekozen om het zwembad te bouwen aan de Sportlaan. De beste keus volgens de SP. Hieronder leggen wij uit waarom.

Lees verder
30 juni 2020

Geen bezuinigingen op minimabeleid bij perspectiefnota

Foto: SP / SP Smallingerland

Het water staat de gemeente Smallingerland aan de lippen. Vandaag bespraken wij de bezuinigingsvoorstellen en tevens de perspectiefnota. Wat wij kunnen lezen stemt niet tot vrolijkheid, integendeel. De opgave voor de bezuinigingen is verhoogd van drie miljoen naar vijf miljoen aan structurele middelen.

Lees verder

Column Anne van Dijk Hellend vlak medische hulp afhankelijk leeftijd.

Hellend vlak medische hulp afhankelijk maken van leeftijd.

Lees verder

Column Slecht politieke pensioen obstakels

 
Pensioenen zijn niet verhoogd omdat de overheid/DNB vinden dat beleggingen geen rendement op brengen. Pensioenfondsen moeten uitgaan van de door de overheid opgelegd rekenrente. Het is een van de trucs van de overheid.
Lees verder

Column Indexeren van pensioenen kan en moet.

Financieel journalist van de Telegraaf, Martin Visser, gaf in Buitenhof aan het een truc te vinden dat pensioenen geïndexeerd worden in het nieuwe pensioensysteem. Over de uitwerking van het Pensioen en AOW-akkoord wordt onderhandeld door regering, vakbonden en werkgevers. In het pensioenakkoord is opgenomen dat de pensioen belofte losgelaten wordt waardoor er wel geïndexeerd kan worden. Iets wat de laatste jaren verboden was van wege kunstmatig lage dekkingsgraad.

Lees verder

Column A. van Dijk over ontslagvergoeding en faillissement misbruik

Merkwaardig dat werkgeversorganisaties altijd als oorzaak van dreigende faillissementen, lonen weten aan te wijzen. Eerst was het de vakantietoeslag. Nu de ontslagvergoeding die overigens zo'n beetje de laagste van Europa is terwijl de ontslagbescherming in Nederland gemiddeld is.

Lees verder

Column van Anne van Dijk over bestrijden van extreme verschillen in bezit en loon..

Na het instorten van de communistische dictaturen in Oost-Europa, werd het kapitalisme als het beste systeem aangeprezen. Vooral door partijen zoals VVD, CDA en D66. Ook voormalig hoofdredacteur Rimmer Mulder Leeuwarder Courant verklaarde kortgeleden nog dat kapitalisme armoede heeft verdreven.

Lees verder

In een crisis past geen huurverhoging.

De huurverhoging terwijl de mensen zuchten onder de gevolgen van de corona crisis, is heel verkeerd. De huurverhoging moet niet doorgaan. De regering kan de verhoging stoppen, maar wil nu de huurverhoging voor sociale huurwoningen van 5,1% gewoon door laten gaan. Wij roepen regering en woningbouwcoöperaties op de huurverhogingen in 2020 op 0 te stellen voor alle categorieën.
 
Lees verder

Pagina's