h
24 september 2020

Zwembad komt aan de Sportlaan

Foto: SP

Afgelopen dinsdag maakte de gemeenteraad een keuze voor de locatie van de nieuwe Welle. Er is gekozen om het zwembad te bouwen aan de Sportlaan. De beste keus volgens de SP. Hieronder leggen wij uit waarom.

Lees verder
30 juni 2020

Geen bezuinigingen op minimabeleid bij perspectiefnota

Foto: SP / SP Smallingerland

Het water staat de gemeente Smallingerland aan de lippen. Vandaag bespraken wij de bezuinigingsvoorstellen en tevens de perspectiefnota. Wat wij kunnen lezen stemt niet tot vrolijkheid, integendeel. De opgave voor de bezuinigingen is verhoogd van drie miljoen naar vijf miljoen aan structurele middelen.

Lees verder

Column Anne van Dijk Hellend vlak medische hulp afhankelijk leeftijd.

Hellend vlak medische hulp afhankelijk maken van leeftijd.

Lees verder

Column Slecht politieke pensioen obstakels

 
Pensioenen zijn niet verhoogd omdat de overheid/DNB vinden dat beleggingen geen rendement op brengen. Pensioenfondsen moeten uitgaan van de door de overheid opgelegd rekenrente. Het is een van de trucs van de overheid.
Lees verder

Column Indexeren van pensioenen kan en moet.

Financieel journalist van de Telegraaf, Martin Visser, gaf in Buitenhof aan het een truc te vinden dat pensioenen geïndexeerd worden in het nieuwe pensioensysteem. Over de uitwerking van het Pensioen en AOW-akkoord wordt onderhandeld door regering, vakbonden en werkgevers. In het pensioenakkoord is opgenomen dat de pensioen belofte losgelaten wordt waardoor er wel geïndexeerd kan worden. Iets wat de laatste jaren verboden was van wege kunstmatig lage dekkingsgraad.

Lees verder

Column A. van Dijk over ontslagvergoeding en faillissement misbruik

Merkwaardig dat werkgeversorganisaties altijd als oorzaak van dreigende faillissementen, lonen weten aan te wijzen. Eerst was het de vakantietoeslag. Nu de ontslagvergoeding die overigens zo'n beetje de laagste van Europa is terwijl de ontslagbescherming in Nederland gemiddeld is.

Lees verder

Column van Anne van Dijk over bestrijden van extreme verschillen in bezit en loon..

Na het instorten van de communistische dictaturen in Oost-Europa, werd het kapitalisme als het beste systeem aangeprezen. Vooral door partijen zoals VVD, CDA en D66. Ook voormalig hoofdredacteur Rimmer Mulder Leeuwarder Courant verklaarde kortgeleden nog dat kapitalisme armoede heeft verdreven.

Lees verder

In een crisis past geen huurverhoging.

De huurverhoging terwijl de mensen zuchten onder de gevolgen van de corona crisis, is heel verkeerd. De huurverhoging moet niet doorgaan. De regering kan de verhoging stoppen, maar wil nu de huurverhoging voor sociale huurwoningen van 5,1% gewoon door laten gaan. Wij roepen regering en woningbouwcoöperaties op de huurverhogingen in 2020 op 0 te stellen voor alle categorieën.
 
Lees verder
4 maart 2020

Van nieuwe politiek naar zakencollege

Foto: Jamal Al Sari

In een extra raadsvergadering werd het rapport ‘Over de eigen schaduw heenstappen’ besproken. Deze verkenning is opgesteld nadat de PvdA eerder uit de coalitie stapte en eerder al meerdere wethouders hun functie hadden neergelegd. Twee jaar geleden was het motto bij de vorming van het college: weg met de oude politiek! Er werden mooie woorden gesproken over verbinden en rolverdeling. Nog geen twee jaar later is hier niets meer van over. Tuurlijk we hebben koopzondagen en ook het casino komt eraan, maar een kadernota komt niet door de raad.

Lees verder
2 maart 2020

Uit de gemeenteraad van 25 februari 2020

In de gemeenteraad zijn onder meer behandeld de problemen bij Carins de overheids B.V. die voor gemeente Smallingerland over het toekennen van vervoer passen en huishoudelijke hulp gaat en het vestigen van een KFC vestiging in Drachten

Lees verder

Pagina's