h
4 januari 2016

Waarheid, Gerechtigheid en Schoonheid

De nieuwjaarsboodschap van Jos van der Horst:                                                                                                                                   "We zijn mensen en mensen hebben volgens Plato als enige diersoort het vermogen om in waarheid te leven, gerechtigheid te doen en schoonheid te scheppen. Ik hoop dat we daar eens goed over na willen denken in deze eerste week van 2016."

Lees verder
16 december 2015

Onvoldoende draagvlak voor meeverzekeren eigen risico minima

Foto: SP / sp.nl

De SP heeft tijdens de raadsvergadering van dinsdag 15 december een motie gesteund om het eigen risico in de basiszorgverzekering voor alle mensen met een AVFrieso verzekering, de minst draagkrachtige en meest kwetsbare groep in Smallingerland, mee te verzekeren.

Lees verder

10 december: Thema avond vluchtelingen

  • Foto: Rob Huibers / Rob Huibers
    Hoe kijkt de SP tegen het vluchtelingenprobleem aan?
  • Kunnen alle mensen in Europa wonen?
Lees verder
30 november 2015

Het 21 ste SP congres

Foto: Jos van der Horst / smallingerland.nl

SP Smallingerland was op zaterdag 28 november vertegenwoordigd op het 21 ste SP congres. Inzet was onder andere de verkiezing van een nieuwe partijvoorzitter. De 6 gekozen afgevaardigden hadden de opdracht van de leden meegekregen om op Ron Meyer te stemmen. Het congres stemde met 59% van de stemmen voor Ron. Tegenkandidaat Sharon Gesthuizen kreeg de overige 41% .

Lees verder
13 november 2015

Het beste idee voor (de) Friesland

Foto: SP / sp.nl

De Friesland is de grootste zorgverzekeraar in Friesland. Van de 646.000 inwoners van onze provincie zijn er 569.000 klant bij deze zorgkolos. Met de decentralisaties van de zorg heeft deze verzekeraar nog al wat te vertellen over onze zorg en zitten alle gemeenten in onze provincie met de bestuurders van de Friesland om tafel.

Lees verder
20 oktober 2015

Ron Meyer: Aanvallen om te winnen!

Foto: Ramon Vos / smallingerland.nl

Kandidaat SP- voorzitter Ron Meyer bezoekt Friesland .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Ron Meyer was dinsdag 19 oktober  te gast bij SP afdeling Smallingerland op een speciaal ingelaste ledenbijeenkomst. Voor een volle zaal met zo’n 50 SP leden uit heel Friesland vertelde Ron een enthousiast verhaal over zijn ervaringen met succesvol actie voeren.

Lees verder
12 oktober 2015

Kandidaat voorzitter SP komt naar Drachten

Foto: SP / sp.nl

SP-Kandidaat voorzitter Ron Meyer zal op maandag 19 oktober in Drachten zijn opwachting maken. In Brede School de Wiken zal hij eerst ingaan op activisme en na de pauze zijn kandidatuur als voorzitter van de SP toelichten. Om 19.30 begint deze bijzondere SP ledenbijeenkomst, inloop met koffie vanaf 19.00

Lees verder
28 mei 2019

Heel de Mens

Foto: Ramon Vos / smallingerland.nl

In 2001, te midden van de puinhopen van paars en 9/11, ben ik lid geworden van de Socialistische Partij. Mijn idealen, gebaseerd op een betere wereld voor iedereen, kwamen het best overeen met die van het socialisme van de partij. Het beginselprogramma heet niet voor niets “Heel de Mens”. In die tijd schreeuwden we van de daken dat we tegen het koningshuis, tegen de NAVO en vooral tegen de Neoliberale koers van alle andere partijen in Nederland waren. 

Lees verder
4 maart 2019

SP: Verkapte Staatsteun, laatste hoofdstuk

Foto: Hillie de Koe / SP Fryslan

“ Het geld dat het gemeentebestuur voor­ schiet om de kosten van het graven van de Drachtster Vaart te dekken zien wij nooit in zijn geheel terug. De renteloze voorfinanciering van de Wind­groep is verkapte staatssteun aan een privé­onderneming en dat vindt de fractie van de SP verwerpelijk. Tenzij de gemeente overgaat tot nationalisatie en zo het gemeentelijk bouw­ en grondbedrijf her­ opricht. Bovendien heeft u vorige week het budget voor de thuiszorg afgeroomd naar de Algemene Reserves, waaruit nu het bedrag voor de Vaart wordt betaald. Dit terwijl er juist nu bezuinigd wordt op de thuiszorg! Voor de SP is dit onverteerbaar.”

Lees verder
12 december 2018

SP:Zwaar weer voedselbank afgewend

Foto: Jos van der Horst / SP Smallingerland

De voedselbank in Smallingerland, waar 90 vrijwilligers werken en waarvan 170 klanten/gezinnen van afhankelijk zijn zit heeft een notitie aan deze raad gestuurd met de titel: ‘bestaan voedselbank in gevaar’ waaruit blijkt dat ze in financieel zwaar weer zitten. Deels komt dit door wat financiele tegenvallers tijdens de verhuizing, maar voor het grootste deel komen te korten doordat het voor de voedselbank de laatste jaren het helaas niet meer mogelijk is de exploitatie dekkend te krijgen. De baten (van subsidie, sponsoren, giften) stegen minder snel dan de uitgaven.

Lees verder

Pagina's