h
1 december 2015

Raad volgt SP:Overbodig papierwerk bijstand verdwijnt!

Foto: Paul van Dijk / smallingerland.nl

De SP in Smallingerland heeft tijdens de raadsvergadering van 1 december een motie bij de gemeenteraad ingediend, om de maandelijkse Rofjes (=Rechtmatigheidonderzoeksformulier) voor uitkeringsgerechtigden af te schaffen.

Lees verder
26 november 2015

Gemeentelijk Leerwerkbedrijf in Smallingerland

Binnenkort staat het eindrapport over de toekomst van de Sociale Werkvoorziening met daarin de toekomst van Caparis NV op de agenda.Dit lijkt de fractie van de SP een uitgelezen kans om ons plan voor een eigen Gemeentelijk Leerwerkbedrijf weer bespreekbaar te maken.

Lees verder
13 november 2015

Onze stille kracht is niet meer...

Op donderdag 29 oktober is na een ziekbed van nog geen 10 weken Jan Drost overleden. Jan was jarenlang organisatiesecretaris van onze afdeling en deed met hart en ziel zijn vaak stille werk. Van 2008 tot 2014 maakte hij deel uit van het bestuur van onze afdeling. Jan was een goede en trouwe kameraad waar je altijd een beroep op kon doen. Bovendien was hij, geheel in de lijn van het SP gedachtegoed, een fel bestrijder van welk onrecht dan ook.

Lees verder
14 september 2015

SP Smallingerland liep mee met zorgdemonstratie

Foto: Jos van der Horst / @jossp1

Foto: Jos van der Horst / @jossp1
Foto: Jos van der Horst / @jossp1
Foto: Jos van der Horst / @jossp1
Foto: Jos van der Horst / @jossp1
Foto: Jos van der Horst / @jossp1
Lees verder
7 september 2015

Red de zorg

Foto: SP
Sinds januari dit jaar zijn de drie decentralisaties van start gegaan: De Jeugdzorg, WMO en participatie vallen niet meer onder verantwoordelijkheid van het rijk of provincie maar van de gemeente. Bij deze verplaatsing van verantwoordelijkheden zijn meteen fikse bezuinigingen doorgevoerd. Gemiddeld zal in vervolg 30% minder geld uitgegeven worden. Beoogde bezuiniging: 4 miljard euro.
Lees verder
21 mei 2015

Michiel Schrier geinstalleerd als gedeputeerde

Foto: Rixt Jellesma / Kat in Nood

Op woensdag 20 mei is het nieuwe college van Gedeputeerde Staten van Fryslân geinstalleerd. Voor de  SP neemt Michiel Schrier plaats in dit verder door CDA , VVD en FNP bemenste college. Het bestuur van de afdeling Smallingerland is bijzonder trots dat ze naast de eerste wethouder van Fryslân nu ook de eerste gedeputeerde mag leveren.

Lees verder
15 mei 2015

SP bestuurt mee in Fryslân! Kansen voor iedereen!

Foto: Marcel de Jong / Provincie Fryslan

Vandaag presenteerden SP, FNP, VVD en CDA hun coalitieakkoord voor de periode 2015–2019.  Fractievoorzitter van de SP Fenna Feenstra: “De visie van het akkoord sluit aan bij de kernwaarden van de SP “menselijke waardigheid, solidariteit en gelijkwaardigheid.”

Lees verder
1 mei 2015

Meester Auke is niet meer

Met groot verdriet moeten we deze week afscheid nemen van Auke Veenstra. Auke was van 2001 tot 2005 afdelingsvoorzitter van SP Smallingerland. Later is hij nog jaren voorzitter geweest van de toenmalige SP afdeling Noord Oost Fryslân.

Lees verder
22 april 2015

Openluchtspreekuur en 'Er is genoeg voor iedereen'

Aanstaande zaterdag staat de SP weer onder het carillon, tussen 11.00 en 15.00. Voor al uw vragen over de lokale politiek kunt u terecht bij het openluchtspreekuur met onze wethouder en raadsleden.

Foto: SP

Daarnaast gaan wij het publiek informeren over de ongelijkheid in Nederland. Meer informatie over deze actie is te vinden op: https://genoeg.sp.nl/

Lees verder
13 april 2015

De vijf plussen van een gemeentelijk leerwerkbedrijf

De afgelopen jaren heeft de SP in Smallingerland zowel gestreden voor een eerlijke vorm van re-integratie voor de uitkeringsgerechtigden als voor het behoud van de sociale werkvoorziening voor arbeidsgehandicapten. De actie ‘eerlijk loon voor eerlijk werk’ en de vele activiteiten onder het motto ‘bestrijd de werkloosheid, niet de werklozen’, resulteerde vorig jaar in een door de SP ingediende motie waarin het college gevraagd werd om de haalbaarheid van de oprichting van een leerwerkbedrijf te onderzoeken. In het afgelopen half jaar is dit onderzocht door de gemeente en een extern adviesbureau en binnenkort komt ons college met een antwoord op de vraag of de oprichting van een Gemeentelijk Leerwerkbedrijf haalbaar is.Lees verder

Pagina's