h
1 maart 2020

Algemene ledenvergadering 28 februari 2020 in Drachten

Foto: SP

Afgelopen vrijdag 28 februari 2020 werd de Algemene jaarvergadering van onze afdeling SP Smallingerland gehouden.

Lees verder
24 januari 2020

COLUMN - Dagloner cultuur bestrijd je niet bescherming werknemers verslechteren.

Foto: FNV

Nederland is kampioen slechte werknemers aanstellingen. Deze zogenaamde flex is door werkgevers en hun politieke partijen ontstaan. Opheffen van bescherming van werknemers hebben deze misstand laten ontstaan. Het opheffen de uitzendvergunning en het Bolkestein adagium, dat werknemers uit Oost Blok hier uitgebuit mogen worden. Uitgebuit door onderbetaling, door huisvesting, door geen controle door de arbeidsinspectie. Arbeidsinspectie heet nu inspectie SZW. Er is jarenlang op bezuinigd.

Lees verder

Betaalbare zorg voor iedereen

Betaalbare zorg voor iedereen? Het kan met het
SP-plan voor een Nationaal ZorgFonds, zonder eigen risico. Wil jij ook hierover in gesprek met SP-Tweede Kamerlid en oud-huisarts Henk van Gerven en andere deskundigen uit de praktijk? Kom dan naar onze discussiebijeenkomst!

Lees verder
11 november 2019

Bezuinigingen treffen sociaal domein: SP stemt tegen

Foto: SP / SP Smallingerland

Afgelopen dinsdag is de begroting behandeld in de gemeenteraad.  Meestal is de begroting een uitwerking van de perspectiefnota (PPN). De PPN is ook het moment dat vanuit een visie nieuw beleid en bezuinigingen worden aangekondigd en het debat hierover plaats vindt. Zo niet dit jaar. Deel aangekondigde voorstellen van het college konden op geen steun rekenen van de raad. De PPN werd afgeschoten en in extra, deels besloten, sessies konden de fracties meepraten over de bezuinigingsvoorstellen. Deze input is gebruikt om de voorliggende begroting te maken. De uitkomst was schrikken want er stond meer dan vier miljoen aan bezuinigingen op het sociaal domein in voor komend jaar.

Lees verder
11 november 2019

Jamal al Sari volgt Ramon Vos op

Foto: SP Smallingerland

Wegens gezondheidsreden heeft Ramon Vos besloten zijn raadslidmaatschap op te zeggen. Als bestuur vinden wij dit ontzettend jammer, maar wij begrijpen zijn motivatie en steunen hem in zijn besluit. In een brief aan de raad meldt hij het volgende: ‘Het zal duidelijk zijn dat dit bij mij tot gemengde gevoelens heeft geleid, maar mocht mijn gezondheid het weer toelaten dan zie ik mogelijk weer een rol als fractievertegenwoordiger voor de SP, ik zie dit ontslag dan ook niet als afscheid.’. Wij zullen het, in ieder geval de komende tijd, zonder zijn beschouwende en analytische vermogens moeten doen, maar nog gaan wij zijn humor en fijne gezelschap missen.

Lees verder
10 juli 2019

Perspectiefnota: weinig perspectief voor mensen

Foto: SP / SP Smallingerland

De vergadering van de perspectiefnota door de Raad van Smallingerland was van korte duur. Er waren 38 moties aangekondigd. De één nog kritischer dan de ander op de bezuinigingsvoorstellen voor de begroting van november. De lijn was overduidelijk en raadsbreed negatief. Daarom werd afgesproken dat er in september een gedegen integrale afweging gemaakt gaat worden met medeneming van alle in de moties vervatte voorstellen en inbreng van alle fracties. Hieronder de bijdrage in eerste termijn van de SP.

Lees verder
19 mei 2019

SP: Schaf de Europese commissie in huidige vorm af.

Foto: Jos van der Horst / SP Smallingerland

SP Tweede Kamerlid Frank Futselaar verzorgde vrijdag 17 mei de "woede en hoop" avond in Oentsjerk. Op overtuigende wijze verving hij partijvoorzitter Ron Meyer die wegens familieomstandigheden verstek moest laten gaan. " Het filmpje met Hans Brusselmans laat precies zien wat er mis is met dit Europa, haar instituten en haar bestuurders" volgens Futselaar.

Lees verder
15 mei 2019

Avond over Woede en Hoop in Oentsjerk

Landelijk SP-voorzitter Ron Meyer zal op vrijdag 17 mei a.s. Oentsjerk aandoen in zijn tour door het land. Tijdens deze openbare avond spreekt Meyer over woede en hoop in de samenleving en de komende verkiezingen. De avond maakt onderdeel uit van 50 openbare SP-avonden door het hele land in aanloop naar de EU-verkiezingen op 23 mei.

Lees verder
7 mei 2019

Lillian Marijnissen: Laten we de markt in Europa proberen te breken, weet dat het moet, weet dat kan!

Foto: Jamal Al Sari / SP Smallingerland

Maandag 6 mei verzorgde SP leider Lilian Marijnissen een Europa lezing in het Scheepvaarmuseum in Amsterdam. SP Smallingerland was met 6 mensen ruim vertegenwoordigd om deze opmaat naar de Europese verkiezingscampagne mee te maken. Zij kwamen niet voor niets. De toon van de lezing liet niets aan duidelijkheid te wensen over.    "Wij zijn Europa, laten we proberen de markt te breken, weet dat het moet, weet dat het kan" 

Lees verder
24 april 2019

Uit de Raad van 23 april

Foto: Jos van der Horst / SP Smallingerland

In de raadsvergadering van afgelopen dinsdag stonden vele onderwerpen op de agenda, maar omwille van de leesbaarheid zal ik slechts twee vermelden. Het college heeft een raadsvoorstel gemaakt om het onder voorwaarden mogelijk te maken om schuilstallen (voor vee) te plaatsen.  De notitie hiervoor heeft ter inzage gelegen en er zijn inspraak reacties op geweest. Vanavond bleek wederom het belang van de ronde tafel want een inspreker gaf een overtuigende toelichting op haar inspraak reactie dat de voorwaarden die nu gesteld zijn ruimer moeten. Het dierenwelzijn komt nog steeds in het gedrang. Als voorbeeld werd afgelopen warme zomer gegeven waarbij vele dieren vergeefs verkoeling zochten in schaduwrijk plekken die helaas op de meeste percelen niet voorhanden waren. Binnenkort debatteert de raad over de schuilstallen en de SP zal dierenwelzijn prioriteit gaan geven boven de ‘verrommeling’ van het landschap.

Lees verder

Pagina's