h
4 maart 2020

Van nieuwe politiek naar zakencollege

Foto: Jamal Al Sari

In een extra raadsvergadering werd het rapport ‘Over de eigen schaduw heenstappen’ besproken. Deze verkenning is opgesteld nadat de PvdA eerder uit de coalitie stapte en eerder al meerdere wethouders hun functie hadden neergelegd. Twee jaar geleden was het motto bij de vorming van het college: weg met de oude politiek! Er werden mooie woorden gesproken over verbinden en rolverdeling. Nog geen twee jaar later is hier niets meer van over. Tuurlijk we hebben koopzondagen en ook het casino komt eraan, maar een kadernota komt niet door de raad.

Lees verder
2 maart 2020

Uit de gemeenteraad van 25 februari 2020

In de gemeenteraad zijn onder meer behandeld de problemen bij Carins de overheids B.V. die voor gemeente Smallingerland over het toekennen van vervoer passen en huishoudelijke hulp gaat en het vestigen van een KFC vestiging in Drachten

Lees verder
1 maart 2020

Algemene ledenvergadering 28 februari 2020 in Drachten

Foto: SP

Afgelopen vrijdag 28 februari 2020 werd de Algemene jaarvergadering van onze afdeling SP Smallingerland gehouden.

Lees verder
24 januari 2020

COLUMN - Dagloner cultuur bestrijd je niet bescherming werknemers verslechteren.

Foto: FNV

Nederland is kampioen slechte werknemers aanstellingen. Deze zogenaamde flex is door werkgevers en hun politieke partijen ontstaan. Opheffen van bescherming van werknemers hebben deze misstand laten ontstaan. Het opheffen de uitzendvergunning en het Bolkestein adagium, dat werknemers uit Oost Blok hier uitgebuit mogen worden. Uitgebuit door onderbetaling, door huisvesting, door geen controle door de arbeidsinspectie. Arbeidsinspectie heet nu inspectie SZW. Er is jarenlang op bezuinigd.

Lees verder

Betaalbare zorg voor iedereen

Betaalbare zorg voor iedereen? Het kan met het
SP-plan voor een Nationaal ZorgFonds, zonder eigen risico. Wil jij ook hierover in gesprek met SP-Tweede Kamerlid en oud-huisarts Henk van Gerven en andere deskundigen uit de praktijk? Kom dan naar onze discussiebijeenkomst!

Lees verder
11 november 2019

Bezuinigingen treffen sociaal domein: SP stemt tegen

Foto: SP / SP Smallingerland

Afgelopen dinsdag is de begroting behandeld in de gemeenteraad.  Meestal is de begroting een uitwerking van de perspectiefnota (PPN). De PPN is ook het moment dat vanuit een visie nieuw beleid en bezuinigingen worden aangekondigd en het debat hierover plaats vindt. Zo niet dit jaar. Deel aangekondigde voorstellen van het college konden op geen steun rekenen van de raad. De PPN werd afgeschoten en in extra, deels besloten, sessies konden de fracties meepraten over de bezuinigingsvoorstellen. Deze input is gebruikt om de voorliggende begroting te maken. De uitkomst was schrikken want er stond meer dan vier miljoen aan bezuinigingen op het sociaal domein in voor komend jaar.

Lees verder
11 november 2019

Jamal al Sari volgt Ramon Vos op

Foto: SP Smallingerland

Wegens gezondheidsreden heeft Ramon Vos besloten zijn raadslidmaatschap op te zeggen. Als bestuur vinden wij dit ontzettend jammer, maar wij begrijpen zijn motivatie en steunen hem in zijn besluit. In een brief aan de raad meldt hij het volgende: ‘Het zal duidelijk zijn dat dit bij mij tot gemengde gevoelens heeft geleid, maar mocht mijn gezondheid het weer toelaten dan zie ik mogelijk weer een rol als fractievertegenwoordiger voor de SP, ik zie dit ontslag dan ook niet als afscheid.’. Wij zullen het, in ieder geval de komende tijd, zonder zijn beschouwende en analytische vermogens moeten doen, maar nog gaan wij zijn humor en fijne gezelschap missen.

Lees verder
10 juli 2019

Perspectiefnota: weinig perspectief voor mensen

Foto: SP / SP Smallingerland

De vergadering van de perspectiefnota door de Raad van Smallingerland was van korte duur. Er waren 38 moties aangekondigd. De één nog kritischer dan de ander op de bezuinigingsvoorstellen voor de begroting van november. De lijn was overduidelijk en raadsbreed negatief. Daarom werd afgesproken dat er in september een gedegen integrale afweging gemaakt gaat worden met medeneming van alle in de moties vervatte voorstellen en inbreng van alle fracties. Hieronder de bijdrage in eerste termijn van de SP.

Lees verder
19 mei 2019

SP: Schaf de Europese commissie in huidige vorm af.

Foto: Jos van der Horst / SP Smallingerland

SP Tweede Kamerlid Frank Futselaar verzorgde vrijdag 17 mei de "woede en hoop" avond in Oentsjerk. Op overtuigende wijze verving hij partijvoorzitter Ron Meyer die wegens familieomstandigheden verstek moest laten gaan. " Het filmpje met Hans Brusselmans laat precies zien wat er mis is met dit Europa, haar instituten en haar bestuurders" volgens Futselaar.

Lees verder
15 mei 2019

Avond over Woede en Hoop in Oentsjerk

Landelijk SP-voorzitter Ron Meyer zal op vrijdag 17 mei a.s. Oentsjerk aandoen in zijn tour door het land. Tijdens deze openbare avond spreekt Meyer over woede en hoop in de samenleving en de komende verkiezingen. De avond maakt onderdeel uit van 50 openbare SP-avonden door het hele land in aanloop naar de EU-verkiezingen op 23 mei.

Lees verder

Pagina's