h
24 maart 2015

SP vrijwilligers en stemmers bedankt!

Gefeliciteerd! Op 18 maart hebben we een geweldig resultaat behaald. De SP in Fryslan is van 3 naar 5 zetels gestegen. We zijn de grootste winnaar, geen enkele partij in Fryslan is er zo op voorruit gegaan. Hier mogen we met zijn allen enorm trots op zijn!
De leden en vrijwilligers van de afdeling Smallingerland hebben daar ook een mooie bijdrage aan geleverd. Jouw stem, jouw hulp aan de campagne of jouw overtuigend gesprek met je omgeving om op de SP te stemmen heeft ons groter en sterker gemaakt in Fryslân.

Foto: Jolanda van Overhagen / SP Opsterland
Bijna overal hebben vrijwilligers folders uitgedeeld of waren we op de markt of in de straten te zien. Van Ameland tot Wolvega, van Harlingen tot Bakkeveen. Wij willen jullie daarvoor enorm bedanken. Met jouw hulp hebben we dit mooie resultaat bereikt.
Met een grotere SP gaan wij ons de komende tijd 100% inzetten om deze provincie 100% sociaal te maken. Er is immers genoeg voor iedereen!Lees verder
20 maart 2015

Uitslag PS2015

Een prachtige uitslag voor de SP in Fryslân. Bijna 11% van de mensen heeft voor de SP gekozen. Met een  winst van 3 naar 5 zetels is de SP een grote winnaar in Fryslân. Die winst zetten we in voor een socialer en groener Fryslân. Ook in Smallingerland hebben we het goed gedaan: 13,7% heeft gestemd op de SP. Op twee partijen na haalden wij het meeste aantal stemmen binnen!

SP-stemmers bedankt!

Lees verder
17 maart 2015

Inloopavond huurverhoging

Foto: Michiel Schrier
In het kader van de actie huur te duur organiseerde de SP Smallingerland gisteravond een inloopavond. In twee jaar tijd zijn de huurprijzen landelijk met bijna 10% gemiddeld gestegen. Dit is het gevolg van kabinetsbeleid zoals de verhuurdersheffing en de inkomensafhankelijke huurverhoging. Met ingang van 1 juli kunnen de huren weer worden verhoogd. De afdeling van de SP in Smallingerland is benieuwd naar wat dit betekent voor de huurders in Fryslân.Lees verder
6 maart 2015

Motie Schrappen Ouderbijdrage Jeugd-GGZ

Sinds 1 januari 2015 moeten ouders een eigen bijdrage betalen voor een behandeling van hun kind in de geestelijke gezondheidszorg (Jeugd-GGZ) in een instelling of pleeggezin. Deze eigen bijdrage wordt via het CAK geïnd door de gemeente. De gedachte hierachter is dat ouders minder kosten maken wanneer hun kind buitenshuis wordt behandeld.

Lees verder
6 maart 2015

Vragen Mantelzorgcompliment

Foto: pdpics
Afgelopen dinsdag heeft de SP fractie mondelinge vragen gesteld aan de wethouder over het mantelzorgcompliment. Wij zijn benieuwd naar de manier waarop de gemeente haar blijk van waardering richting mantelzorgers gaat vormgeven. Lees verder
6 maart 2015

Stel je voor!

Als mensen mij vragen wat de belangrijkste eigenschap is voor een goede politicus, dan is mijn antwoord: voorstellingsvermogen! Ik blijf me verbazen (en ergeren) aan het gebrek hieraan bij de meeste politici in Nederland en misschien wel in de wereld. Steeds vaker krijg ik de indruk dat binnen de politiek voornamelijk eigenbelang voorop staat.

Lees verder
26 februari 2015

Veranderingen, vragen en antwoorden

Foto: SP
De ontwikkelingen in de zorg halen nog steeds bijna dagelijks de krantenkoppen. Als de Sociale Verzekeringsbank te laat is met uitbetalen van veel zorgverleners, dan merken we dat ook bij de gemeente doordat mensen ook ons gaan bellen. Of als er ergens in Nederland een gemeente iets niet goed genoeg heeft geregeld, denken mensen soms dat dat ook wel voor Smallingerland zal opgaan.
Lees verder
20 februari 2015

SP Campagnewinkel

Kom langs in onze campagnewinkel voor al uw vragen aan de SP.

Vanaf begin dit jaar is de gemeente verantwoordelijk voor de WMO, participatiewet en de jeugdzorg. Wij horen graag uw mening!

U kunt ook in de winkel terecht voor een ruime collectie aan SP boeken.

De koffie staat klaar. Het adres is Markt 2 Drachten (tegenover Marktzicht en Snackbar de Markt)

Openingstijden

  • Vrijdag: 13.00 tot 17.00
  • Zaterdag: 10.00 tot 16.00
  • Zondag: GESLOTEN

Foto: Michiel Schrier
Lees verder
19 februari 2015

Reken af posters geplakt!

Foto: Van Leeuwen
André van Leeuwen is druk bezig met het plakken van de posters.Lees verder
16 februari 2015

Campagne PS2015 begonnen!

Lees verder

Pagina's