h
6 maart 2015

Motie Schrappen Ouderbijdrage Jeugd-GGZ

Sinds 1 januari 2015 moeten ouders een eigen bijdrage betalen voor een behandeling van hun kind in de geestelijke gezondheidszorg (Jeugd-GGZ) in een instelling of pleeggezin. Deze eigen bijdrage wordt via het CAK geïnd door de gemeente. De gedachte hierachter is dat ouders minder kosten maken wanneer hun kind buitenshuis wordt behandeld.

Lees verder
6 maart 2015

Vragen Mantelzorgcompliment

Foto: pdpics
Afgelopen dinsdag heeft de SP fractie mondelinge vragen gesteld aan de wethouder over het mantelzorgcompliment. Wij zijn benieuwd naar de manier waarop de gemeente haar blijk van waardering richting mantelzorgers gaat vormgeven. Lees verder
6 maart 2015

Stel je voor!

Als mensen mij vragen wat de belangrijkste eigenschap is voor een goede politicus, dan is mijn antwoord: voorstellingsvermogen! Ik blijf me verbazen (en ergeren) aan het gebrek hieraan bij de meeste politici in Nederland en misschien wel in de wereld. Steeds vaker krijg ik de indruk dat binnen de politiek voornamelijk eigenbelang voorop staat.

Lees verder
26 februari 2015

Veranderingen, vragen en antwoorden

Foto: SP
De ontwikkelingen in de zorg halen nog steeds bijna dagelijks de krantenkoppen. Als de Sociale Verzekeringsbank te laat is met uitbetalen van veel zorgverleners, dan merken we dat ook bij de gemeente doordat mensen ook ons gaan bellen. Of als er ergens in Nederland een gemeente iets niet goed genoeg heeft geregeld, denken mensen soms dat dat ook wel voor Smallingerland zal opgaan.
Lees verder
20 februari 2015

SP Campagnewinkel

Kom langs in onze campagnewinkel voor al uw vragen aan de SP.

Vanaf begin dit jaar is de gemeente verantwoordelijk voor de WMO, participatiewet en de jeugdzorg. Wij horen graag uw mening!

U kunt ook in de winkel terecht voor een ruime collectie aan SP boeken.

De koffie staat klaar. Het adres is Markt 2 Drachten (tegenover Marktzicht en Snackbar de Markt)

Openingstijden

  • Vrijdag: 13.00 tot 17.00
  • Zaterdag: 10.00 tot 16.00
  • Zondag: GESLOTEN

Foto: Michiel Schrier
Lees verder
19 februari 2015

Reken af posters geplakt!

Foto: Van Leeuwen
André van Leeuwen is druk bezig met het plakken van de posters.Lees verder
16 februari 2015

Campagne PS2015 begonnen!

Lees verder
14 februari 2015

Groots SPektakel in Drachten!

Foto: SP

Op zaterdag 14 februari heeft de SP Fryslân haar campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen die op 18 Maart aanstaande plaatsvindt afgetrapt.

Lees verder
30 januari 2015

Afdeling kiest nieuw bestuur en debat basisinkomen

Foto: Marja Bos
Maandag 26 januari hield de afdeling haar jaarlijkse ledenbijeenkomst. Voor de pauze kwamen de technische zaken aan bod en daarna volgde een debat over het onvoorwaardelijke basisinkomen. De fractie en het bestuur legden verantwoording af voor het afgelopen jaar. Een in veel opzichten bewogen jaar, maar ook het jaar waarin Jos van der Horst de eerste Friese wethouder werd. Ook werd deze avond een nieuw bestuur gekozen. Jos van der Horst (voorzitter), Andries Tuinstra (secretaris), Sjouke van der Heide, Jeroen van der Wolf en Michiel Schrier werden allen herkozen en daarnaast traden Mirjam Postma en André van Leeuwen toe tot het bestuur. Een welkome uitbreiding waardoor het bestuur nu uit zeven personen bestaat.Lees verder
26 januari 2015

Er is genoeg 'koek' voor iedereen

Foto: SP
Afgelopen zaterdag stond de SP onder het carillon. Naast dat de inwoners van de gemeente hun vragen en verhaal kwijt konden werd er koek uitgedeeld. Er is genoeg voor iedereen, maar de koek is niet eerlijk verdeeld.Lees verder

Pagina's