h
6 juli 2016

SP:Smallingerland moet zijn meest sociale gezicht laten zien!

 Vanaf 2015 is Smallingerland verantwoordelijk voor drie belangrijke ‘zorgtaken’. De decentralisaties zijn een bezuinigingsoperatie, de zorg zou door meer efficiëntie en minder bureaucratie, ook goedkoper worden. Of dit ook zo is van te voren nooit bewezen, en is voor de SP maar zeer de vraag. Dit huis is nu anderhalf jaar op weg om decentralisaties in goede banen te leiden. Maar er zijn nog veel onduidelijkheden en in hoeverre lokale bestuurders voldoende in staat zijn om grote zorginstellingen te controleren is bijvoorbeeld zeer de vraag.

Lees verder
3 juli 2016

Werken aan nieuw vertrouwen

Het emotioneel krachtenspel dat woedt tussen OR,Management en Raad van Commissarissen van Caparis heeft er toe geleid dat alle betrokkenen met de hakken in het zand staan. Deze wethouder vindt dat te wijten aan de RvC en heeft vorige week mede namens het college van B en W van Smallingerland het vertrouwen opgezegd.

Lees verder

8 juli: Henk van Gerven over het Nationaal Zorgfonds

Foto: SP / SP.nl
Op vrijdag 8 juli komt SP Tweede Kamerlid en oud-huisarts Henk ven Gerven naar Drachten voor een thema avond over de Zorg.Lees verder
7 april 2016

Smallingerland zegt overduidelijk NEE

Foto: SP / SP.nl

SP Smallingerland kan meer dan tevreden terug kijken op de campagne tegen het verdrag met Oekraine. Met een opkomst van 35,3 % zat de gemeente keurig boven het landelijk gemiddelde van 32 %. De tegenstemmers kwamen uit op 61,2% . "Al met al een duidelijk signaal, ook in onze gemeente" aldus voorzitter Jos van der Horst. Landelijk haalde het NEE kamp tweederde van de stemmen binnen. "Het kabinet kan nu niet anders doen het verdrag niet ratificeren" De SP was met een aanzienlijk aantal mensen de wijken en buurten in gegaan om met mensen te praten over het assiociatieverdrag en dat heeft zijn vruchten afgeworpen,blijkt uit de uitslag. De slogan was NEE stemmen is beter voor de Oekraine, beter voor Europa en beter voor Nederland.

Lees verder
25 maart 2016

TRIEST maar TROTS

De gemeenteraad zag het plaatsen van verkiezingsborden voor het referendum niet zitten en dat is wel TRIEST. De SP vindt het belangrijk voor het democratisch proces dat mensen wel geinformeerd worden. Dan moet je dus zelf aan de slag en dat maakt ons dan weer TROTS.

Lees verder

Informatieavond Oekraine referendum

Op woensdag 6 april gaat Nederland naar de stembus om een JA of een NEE te laten horen op de vraag of er een associatieverdrag tussen de EU en Oekraine afgesloten moet worden.  Op 31 maart is er een openbare informatieavond in Brede School de Wiken Middelwijk 2 9202 GV Drachten. "Omdat uit peilingen blijkt dat de helft van de mensen niet weet dat er een referendum gehouden wordt op 6 april, vinden wij het onze plicht de mensen te informeren" aldus voorzitter Jos van der Horst van de SP in Smallingerland.

Lees verder
21 maart 2016

SP:Associatieverdrag met Oekraïne,NEE=3x Beter!

Op woensdag 6 april gaat Nederland naar de stembus om een JA of een NEE te laten horen op de vraag of er een associatieverdrag tussen de EU en Oekraine afgesloten moet worden. De SP pleit voor een krachtig NEE! Hieronder 3 argumenten om dit NEE kracht bij te zetten. Op 26 maart en 2 april zullen SP ers dit signaal afgeven in Sneek en Drachten. Op 31 maart is er een openbare informatieavond in Drachten( Brede School de Wiken, aanvang 20.00)
Lees verder
9 maart 2016

SP: Mag democratie op geld gezet worden?

Foto: SP / sp.nl

De motie om verkiezingsborden te plaatsen in de gemeente Smallingerland voor het referendum over het associatieverdrag met Oekraïne op 6 april haalde het niet afgelopen dinsdagavond. Centrale vraag was: mag democratie wel op geld gezet worden?

Lees verder

De SP op straat in Wolvega

De SP zal op 12 maart in Wolvega de straat op gaan om de mensen te wijzen op het referendum over Oekraine. Tevens zal er worden gepeild of er belangstelling is om mee te doen aan de verkiezingen van 2018 in de gemeente West-Stellingwerf.

Lees verder

Enquete Koopzondag

De SP wil graag van medewerkers van ondernemers en de kleine ondernemers weten hoe zij denken over het invoeren van een koopzondag in Drachten.

Lees verder

Pagina's