h
26 januari 2015

Er is genoeg 'koek' voor iedereen

Foto: SP
Afgelopen zaterdag stond de SP onder het carillon. Naast dat de inwoners van de gemeente hun vragen en verhaal kwijt konden werd er koek uitgedeeld. Er is genoeg voor iedereen, maar de koek is niet eerlijk verdeeld.Lees verder
21 januari 2015

Gebiedsteams starten zonder wijkverpleegkundigen

De eerste werkweken van dit nieuwe jaar zitten er voor vrijwel iedereen weer op. Ook voor de gebiedsteams. Eind 2014 werden er hier en daar zorgen geuit of de zorg zoals wij die kenden wel voor iedereen doorgang zou kunnen vinden per 1 januari. Er veranderde immers heel veel. Vooral de taken die vanuit het rijk naar de gemeenten gaan zouden wel eens voor onoverkomelijke problemen kunnen zorgen. Het blijkt allemaal mee te vallen, zo zijn de eerste berichten.Lees verder
8 januari 2015

Liefde is sterker dan haat!

Foto: Michiel Schrier

Donderdag 8 januari hield de Socialistische Partij in Smallingerland een nieuwjaarsbijeenkomst. Er werd terug en vooruitgeblikt en er was natuurlijk aandacht voor de vreselijke aanslag op de redactie van het tijdschrift Charlie Hebdo. Er werd afgesloten met de uitspraak op de voorpagina van de Charlie Hebdo naar aanleiding van de aanval op de Twin Towers in 2001 : Liefde is sterker dan haat.

Lees verder
31 december 2014

Trots en dankbaar

Foto: SP
Het jaar 2014 is voorbij. Voor velen een jaar om nooit te vergeten. Zeker voor ons gezin dat nooit meer hetzelfde zal zijn. Het intense verdriet dat mijn zoon en ik moeten doormaken met het verlies van Hanneke op 11 april overschaduwde alle andere zaken .
Lees verder
19 december 2014

Motie circusdieren

Dankzij de SP Smallingerland komt er een voorkeursbeleid in de gemeente om alleen circussen zonder wilde dieren te verwelkomen, nog voordat de landelijke wet op 15 september volgend jaar ingaat.

Lees verder
5 december 2014

Samen naar goede zorg dichtbij

In deze drukke tijden is het belangrijk om mensen goed te blijven informeren. Dat is niet gemakkelijk, want er doen veel misverstanden de ronde over de veranderingen in de zorg.

Lees verder
25 november 2014

Goed bezochte WMO informatie-avond in de Skammel

Gisteravond organiseerde de SP een informatiebijeenkomst over de bezuinigingen in de zorg. Met name de veranderingen binnen de WMO kwamen aan bod. Onze wethouder Jos van der Horst gaf tekst en uitleg en beantwoorde vragen uit de zaal. Dertig mensen maakten gebruik van de gelegenheid zich te laten informeren.

Lees verder
5 november 2014

SP: Beleidsplan is goede weergave collegeprogramma

De behandeling van het beleidsplan, de begroting van de gemeente voor komend jaar, was een lange zit. Niet onbegrijpelijk, want de bezuinigen en de gevolgen voor de inwoners van onze gemeente, lagen nu open en bloot op tafel. Keuzes maken doet pijn. Geen kerstboom meer, het fietspontje over de Wijde Ee duurder, hogere hondenbelasting, bermen niet meer ecologisch gemaaid en de Hooidamsbrug minder vaak open. Maar ook meer fundamentele bezuinigingskeuzes werden besproken. Onderwerpen waar alle partijen, van links tot rechts een mening over hebben. In totaal zijn er een twintigtal amendementen en moties behandeld. Hierbij zaten ook voorstellen om tonnen uit de bezuinigen te halen, waarbij vaak een flinterdunne dekking werd gegeven. Bijvoorbeeld op de leefomgeving (zes ton) en bij de huishoudelijke hulp (negen ton). Ook de SP ziet en voelt de pijn.  "Moeilijke keuzes zijn noodzakelijk om sociaal beleid mogelijk te maken, waarbij niemand tussen wal en schip beland" aldus wethouder Jos van der Horst .

Lees verder

Openluchtspreekuur

Op zaterdag 1 november houdt de afdeling Smallingerland van de SP al weer haar tweede openluchtspreekuur. Ditmaal staan de fractieleden
en de wethouder op de markt van het vernieuwde Raadhuisplein. Inwoners van de gemeente kunnen dan weer hun vragen en opmerkingen kwijt over de koers van de gemeente en de partij in de afgelopen periode.

Lees verder

Pagina's