h
18 november 2018

Tijd voor Rechtvaardigheid

Foto: Hillie de Koe
‘Tijd voor rechtvaardigheid’ is de titel van het verkiezingsprogramma van de SP in Fryslân. De kernwaarden van de SP zijn en blijven: menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en kritiek op het kapitalisme, het huidige neo-liberale beleid. Met dit programma geven we de richting aan de omslag. Samen met onze inwoners kunnen en willen we de uitvoering vormgeven. Lees verder

Meldpunt Wonen

Foto: SP
De SP krijgt steeds meer signalen dat ook in Smallingerland verhuurders, corporaties en anderen, hun zaken niet op orde hebben. Schimmel, tocht, achterstallig onderhoud, huurverhoging. Om deze misstanden goed in kaart te brengen, zijn we een 'Meldpunt Wonen' gestart. Heeft u ook problemen, geef dan een beschrijving van de problemen, wie uw huisbaas is, hoe hoog uw huur is en wat uw adres is. U kunt ook foto's toevoegen. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op als wij uw melding hebben. Lees verder
Voer uw naam in.
Geef uw adres in.
Geef uw postcode in.
Vul uw e-mailadres in.
Geef aan of u huurder bent of nog op de wachtlijst staat.
Geef aan van wie u de woning huurt (indien van toepassing).
Welk bedrag betaalt u aan huur (indien van toepassing).
Geef een omschrijving van uw klachten. Staat u op een wachtlijst? Geef dan aan hoe lang u al op een woning wacht.
Stuur een afbeelding mee.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg png.
Stuur nog een afbeelding mee.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg png.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
5 september 2018

De macht, de gunfactor en geen regenbooggemeente.

Foto: jos van der horst

De fractie van de SP vindt dat Smallingerland haar progressieve karakter op dinsdag 4 september definitief is kwijtgeraakt.

Lees verder
11 juli 2018

Raad volgt SP: Mensen met een arbeidsbeperking werken niet onder het minimumloon!

Foto: VGN / VGN

De gemeenteraad van Smallingerland heeft dinsdag 10 juli unaniem een motie van de SP aangenomen waarin zij zich uitspreekt " het plan van het kabinet om loonkostensubsidie voor mensen met een arbeidsbeperking te vervangen door loondispensatie onwenselijk te vinden" Tevens roept de Raad het college op om er bij het kabinet op aan te dringen dat dit plan van tafel moet. 

Lees verder
8 juli 2018

Een punt achter het Lawei debacle?

Foto: SP / Gemeente Smallingerland

De vernieuwbouw van de Lawei heeft Smallingerland al meer dan 3,7 miljoen extra gekost en daar kan nog 800.000 euro bijkomen. Dit zijn kosten waar iedereen van baalt. Om te achterhalen hoe dit nu heeft kunnen komen heeft de gemeenteraad onderzoek uitgevoerd naar de bestuurlijke beslissingen en verantwoordelijkheden. De raad wil hieruit lering trekken om dit soort enorme overschrijdingen in de toekomst te voorkomen. De uitkomst van dit onderzoek werd vorige week behandeld in de raad. Helaas zijn de conclusies en aanbevelingen van dit rapport zwak. De SP fractie vraagt zich af of de conclusies geheel objectief zijn: er waren enkele kritische conclusies, maar deze werden niet onderbouwd.

Lees verder
8 juli 2018

Het waren vier fantastische jaren!

Foto: Maaike Kloosterman / Gemeente Smallingerland

Jos van der Horst sprak onderstaande tekst uit als toespraak. Op donderdag 5 juli nam hij afscheid als wethouder van de gemeente Smallingerland. In Marktzicht waren kameraden, familie ,burgers van Smallingerland en (ex) collega’s hier getuige van.

Lees verder
26 april 2018

SP:Raadsprogramma? Ik dacht het niet!

Foto: SP

Iedere partij moet zelf bepalen hoe die zijn volksvertegenwoordigende taak uitvoert. Daar heeft de SP  geen raadsprogramma voor nodig. Deze woorden sprak Jos van der Horst uit in de Raadsvergadering van 26 april 2018

Lees verder
5 april 2018

SP: Strijdbaar, vanuit welke rol dan ook!

Door Jos van der Horst

Lees verder
29 maart 2018

Jos, Ramon en Jamal gaan ervoor!

Donderdag 29 maart werden onze raadsleden Jos en Ramon en fractievertegenwoordiger Jamal beëdigd in de raadzaal!

Foto: SP
Lees verder
29 maart 2018

Afscheid van een kanjer!

Op dinsdag 27 maart 2014 kwam de gemeenteraad 2014-2018 nog eenmaal bijeen. Tijdens deze vergadering werd op afscheid genomen van 17 vertrekkende raadsleden waaronder ook ‘onze’ Mirjam Postma. Het afscheid kwam niet onverwachts want Mirjam had al ver voor de verkiezingen aangegeven het raadswerk niet te kunnen combineren met haar (andere) werk en privéleven. Mirjam heeft zich als raadslid o.a. beziggehouden met de portefeuilles jeugdzorg, Jeugdbeleid, Centrum Jeugd en Gezin en Lokaal gezondheidsbeleid. Onderwerpen die haar in het dagelijkse leven ook na aan het hart liggen.

Foto: SP
Lees verder

Pagina's