h
7 mei 2019

Lillian Marijnissen: Laten we de markt in Europa proberen te breken, weet dat het moet, weet dat kan!

Foto: Jamal Al Sari / SP Smallingerland

Maandag 6 mei verzorgde SP leider Lilian Marijnissen een Europa lezing in het Scheepvaarmuseum in Amsterdam. SP Smallingerland was met 6 mensen ruim vertegenwoordigd om deze opmaat naar de Europese verkiezingscampagne mee te maken. Zij kwamen niet voor niets. De toon van de lezing liet niets aan duidelijkheid te wensen over.    "Wij zijn Europa, laten we proberen de markt te breken, weet dat het moet, weet dat het kan" 

Lees verder
24 april 2019

Uit de Raad van 23 april

Foto: Jos van der Horst / SP Smallingerland

In de raadsvergadering van afgelopen dinsdag stonden vele onderwerpen op de agenda, maar omwille van de leesbaarheid zal ik slechts twee vermelden. Het college heeft een raadsvoorstel gemaakt om het onder voorwaarden mogelijk te maken om schuilstallen (voor vee) te plaatsen.  De notitie hiervoor heeft ter inzage gelegen en er zijn inspraak reacties op geweest. Vanavond bleek wederom het belang van de ronde tafel want een inspreker gaf een overtuigende toelichting op haar inspraak reactie dat de voorwaarden die nu gesteld zijn ruimer moeten. Het dierenwelzijn komt nog steeds in het gedrang. Als voorbeeld werd afgelopen warme zomer gegeven waarbij vele dieren vergeefs verkoeling zochten in schaduwrijk plekken die helaas op de meeste percelen niet voorhanden waren. Binnenkort debatteert de raad over de schuilstallen en de SP zal dierenwelzijn prioriteit gaan geven boven de ‘verrommeling’ van het landschap.

Lees verder
24 maart 2019

Frustrerend verlies SP Fryslân: van 5 naar 2 zetels

Foto: Hillie de Koe / SP Fryslan

Nu het stof van de verkiezingscampagne is nedergedaald wordt het tijd om een beschouwend woord te wijden aan de uitslag van deze meer dan opmerkelijke Provinciale Statenverkiezingen. Vanuit ons socialistisch gedachtengoed hebben we een duidelijke campagne in Fryslân gevoerd. Het campagneteam had drie speerpunten geformuleerd en deze kwamen in de verkiezingsfolder, de filmpjes (70.000 keer bekeken!) op de sociale media en onze facebookberichten, helder en duidelijk naar voren. 

Lees verder
4 maart 2019

Drachten is van de Tomaat!

Foto: Hillie de Koe

Drachten stond zaterdag 2 maart voor de SP Fryslân in het teken van de Provinciale Statenverkiezingen. Uit alle afdelingen in Fryslân waren de leden naar Drachten gekomen om de stad rood te kleuren. 

Lees verder
14 februari 2019

PS-Verkiezingen gaan over het eerlijk maken van het pensioen!

Foto: Jos van der Horst / @jossp

Anne van Dijk, gepensioneerd FNV-bestuurder, maakte maandagavond gehakt van de idee dat AOW en pensioen onbetaalbaar zouden zijn als de pensioenleeftijd op 66 jaar bevroren zou worden. Hij sprak op de jaarlijkse ledenvergadering van de SP in Smallingerland die door een dertigtal belangstellenden bezocht werd. 

Lees verder
10 december 2018

Tijd voor rechtvaardigheid:Breek de almacht van Brussel

Foto: Europese munt / Europa

Op maandag 10 december stond de ledenvergadering van de SP in het teken van de Europese verkiezingen. Voor de inhoudelijke behandeling van het programma sprak Jos van der Horst de volgende woorden:

Lees verder
5 december 2018

Ron Meyer 6 december in Leeuwarden: Verandering is nodig

SP-voorzitter Ron Meyer is donderdag 6 december in Theater de Bres in Leeuwarden om te spreken over zijn boek Grip, in gesprek over de staat van ons land. De aanvang van de avond is 19.30 

Lees verder
3 december 2018

Uitkomst Debat Overheids BV :totale treurnis zonder gevolgen

Foto: Overheid / overheid.nl

Het besluit van het college tot het oprichten van een zogenoemde Overheids BV wordt niet teruggedraaid . De fractie van de SP had hier op 27 november in een spoeddebat om gevraagd. De SP had samen met de gehele oppositie dit spoeddebat aangevraagd.

Lees verder
18 november 2018

Tijd voor Rechtvaardigheid

Foto: Hillie de Koe
‘Tijd voor rechtvaardigheid’ is de titel van het verkiezingsprogramma van de SP in Fryslân. De kernwaarden van de SP zijn en blijven: menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en kritiek op het kapitalisme, het huidige neo-liberale beleid. Met dit programma geven we de richting aan de omslag. Samen met onze inwoners kunnen en willen we de uitvoering vormgeven. Lees verder

Meldpunt Wonen

Foto: SP
De SP krijgt steeds meer signalen dat ook in Smallingerland verhuurders, corporaties en anderen, hun zaken niet op orde hebben. Schimmel, tocht, achterstallig onderhoud, huurverhoging. Om deze misstanden goed in kaart te brengen, zijn we een 'Meldpunt Wonen' gestart. Heeft u ook problemen, geef dan een beschrijving van de problemen, wie uw huisbaas is, hoe hoog uw huur is en wat uw adres is. U kunt ook foto's toevoegen. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op als wij uw melding hebben. Lees verder
Voer uw naam in.
Geef uw adres in.
Geef uw postcode in.
Vul uw e-mailadres in.
Geef aan of u huurder bent of nog op de wachtlijst staat.
Geef aan van wie u de woning huurt (indien van toepassing).
Welk bedrag betaalt u aan huur (indien van toepassing).
Geef een omschrijving van uw klachten. Staat u op een wachtlijst? Geef dan aan hoe lang u al op een woning wacht.
Stuur een afbeelding mee.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg png.
Stuur nog een afbeelding mee.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg png.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Pagina's