h
24 maart 2019

Frustrerend verlies SP Fryslân: van 5 naar 2 zetels

Foto: Hillie de Koe / SP Fryslan

Nu het stof van de verkiezingscampagne is nedergedaald wordt het tijd om een beschouwend woord te wijden aan de uitslag van deze meer dan opmerkelijke Provinciale Statenverkiezingen. Vanuit ons socialistisch gedachtengoed hebben we een duidelijke campagne in Fryslân gevoerd. Het campagneteam had drie speerpunten geformuleerd en deze kwamen in de verkiezingsfolder, de filmpjes (70.000 keer bekeken!) op de sociale media en onze facebookberichten, helder en duidelijk naar voren. 

Lees verder
4 maart 2019

Drachten is van de Tomaat!

Foto: Hillie de Koe

Drachten stond zaterdag 2 maart voor de SP Fryslân in het teken van de Provinciale Statenverkiezingen. Uit alle afdelingen in Fryslân waren de leden naar Drachten gekomen om de stad rood te kleuren. 

Lees verder
14 februari 2019

PS-Verkiezingen gaan over het eerlijk maken van het pensioen!

Foto: Jos van der Horst / @jossp

Anne van Dijk, gepensioneerd FNV-bestuurder, maakte maandagavond gehakt van de idee dat AOW en pensioen onbetaalbaar zouden zijn als de pensioenleeftijd op 66 jaar bevroren zou worden. Hij sprak op de jaarlijkse ledenvergadering van de SP in Smallingerland die door een dertigtal belangstellenden bezocht werd. 

Lees verder
10 december 2018

Tijd voor rechtvaardigheid:Breek de almacht van Brussel

Foto: Europese munt / Europa

Op maandag 10 december stond de ledenvergadering van de SP in het teken van de Europese verkiezingen. Voor de inhoudelijke behandeling van het programma sprak Jos van der Horst de volgende woorden:

Lees verder
5 december 2018

Ron Meyer 6 december in Leeuwarden: Verandering is nodig

SP-voorzitter Ron Meyer is donderdag 6 december in Theater de Bres in Leeuwarden om te spreken over zijn boek Grip, in gesprek over de staat van ons land. De aanvang van de avond is 19.30 

Lees verder
3 december 2018

Uitkomst Debat Overheids BV :totale treurnis zonder gevolgen

Foto: Overheid / overheid.nl

Het besluit van het college tot het oprichten van een zogenoemde Overheids BV wordt niet teruggedraaid . De fractie van de SP had hier op 27 november in een spoeddebat om gevraagd. De SP had samen met de gehele oppositie dit spoeddebat aangevraagd.

Lees verder
18 november 2018

Tijd voor Rechtvaardigheid

Foto: Hillie de Koe
‘Tijd voor rechtvaardigheid’ is de titel van het verkiezingsprogramma van de SP in Fryslân. De kernwaarden van de SP zijn en blijven: menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en kritiek op het kapitalisme, het huidige neo-liberale beleid. Met dit programma geven we de richting aan de omslag. Samen met onze inwoners kunnen en willen we de uitvoering vormgeven. Lees verder

Meldpunt Wonen

Foto: SP
De SP krijgt steeds meer signalen dat ook in Smallingerland verhuurders, corporaties en anderen, hun zaken niet op orde hebben. Schimmel, tocht, achterstallig onderhoud, huurverhoging. Om deze misstanden goed in kaart te brengen, zijn we een 'Meldpunt Wonen' gestart. Heeft u ook problemen, geef dan een beschrijving van de problemen, wie uw huisbaas is, hoe hoog uw huur is en wat uw adres is. U kunt ook foto's toevoegen. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op als wij uw melding hebben. Lees verder
Voer uw naam in.
Geef uw adres in.
Geef uw postcode in.
Vul uw e-mailadres in.
Geef aan of u huurder bent of nog op de wachtlijst staat.
Geef aan van wie u de woning huurt (indien van toepassing).
Welk bedrag betaalt u aan huur (indien van toepassing).
Geef een omschrijving van uw klachten. Staat u op een wachtlijst? Geef dan aan hoe lang u al op een woning wacht.
Stuur een afbeelding mee.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg png.
Stuur nog een afbeelding mee.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg png.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
5 september 2018

De macht, de gunfactor en geen regenbooggemeente.

Foto: jos van der horst

De fractie van de SP vindt dat Smallingerland haar progressieve karakter op dinsdag 4 september definitief is kwijtgeraakt.

Lees verder
11 juli 2018

Raad volgt SP: Mensen met een arbeidsbeperking werken niet onder het minimumloon!

Foto: VGN / VGN

De gemeenteraad van Smallingerland heeft dinsdag 10 juli unaniem een motie van de SP aangenomen waarin zij zich uitspreekt " het plan van het kabinet om loonkostensubsidie voor mensen met een arbeidsbeperking te vervangen door loondispensatie onwenselijk te vinden" Tevens roept de Raad het college op om er bij het kabinet op aan te dringen dat dit plan van tafel moet. 

Lees verder

Pagina's