h
29 juni 2021

van perspectief- naar kadernota

Op dinsdag 29 juni is de kadernota in de Gemeenteraad van behandeld. Tevens zijn er uitgangspunten vast gesteld van de nieuwe opzet en structuur voor de cyclus van de jaarstukken en begroting. Ons verhaal wat we bij deze algemene beschouwingen hadden hebben we hieronder weergegeven. Vragen en opmerkingen kunnen altijd via een bericht op de site ingebracht worden. Voor ons pas geïnstalleerd Raadslid Ronald van der Molen was dit meteen zijn eerste speech.

Lees verder
28 mei 2019

Heel de Mens

Foto: Ramon Vos / smallingerland.nl

In 2001, te midden van de puinhopen van paars en 9/11, ben ik lid geworden van de Socialistische Partij. Mijn idealen, gebaseerd op een betere wereld voor iedereen, kwamen het best overeen met die van het socialisme van de partij. Het beginselprogramma heet niet voor niets “Heel de Mens”. In die tijd schreeuwden we van de daken dat we tegen het koningshuis, tegen de NAVO en vooral tegen de Neoliberale koers van alle andere partijen in Nederland waren. 

Lees verder
4 maart 2019

SP: Verkapte Staatsteun, laatste hoofdstuk

Foto: Hillie de Koe / SP Fryslan

“ Het geld dat het gemeentebestuur voor­ schiet om de kosten van het graven van de Drachtster Vaart te dekken zien wij nooit in zijn geheel terug. De renteloze voorfinanciering van de Wind­groep is verkapte staatssteun aan een privé­onderneming en dat vindt de fractie van de SP verwerpelijk. Tenzij de gemeente overgaat tot nationalisatie en zo het gemeentelijk bouw­ en grondbedrijf her­ opricht. Bovendien heeft u vorige week het budget voor de thuiszorg afgeroomd naar de Algemene Reserves, waaruit nu het bedrag voor de Vaart wordt betaald. Dit terwijl er juist nu bezuinigd wordt op de thuiszorg! Voor de SP is dit onverteerbaar.”

Lees verder
12 december 2018

SP:Zwaar weer voedselbank afgewend

Foto: Jos van der Horst / SP Smallingerland

De voedselbank in Smallingerland, waar 90 vrijwilligers werken en waarvan 170 klanten/gezinnen van afhankelijk zijn zit heeft een notitie aan deze raad gestuurd met de titel: ‘bestaan voedselbank in gevaar’ waaruit blijkt dat ze in financieel zwaar weer zitten. Deels komt dit door wat financiele tegenvallers tijdens de verhuizing, maar voor het grootste deel komen te korten doordat het voor de voedselbank de laatste jaren het helaas niet meer mogelijk is de exploitatie dekkend te krijgen. De baten (van subsidie, sponsoren, giften) stegen minder snel dan de uitgaven.

Lees verder
26 november 2018

SP:Overheids BV is privatisering zorg in Smallingerland

Foto: Overheid / overheid.nl

Op dinsdag 27 november wordt er in de Raadsvergadering van de gemeente Smallingerland een extra agendapunt inzake de Overheids BV toegevoegd. De fractie van de SP heeft samen met Smallingerlands Belang, CDA, CU en D66 dit spoeddebat aangevraagd.

Lees verder
6 november 2018

Betoog beleidsplan

Foto: SP
Sinds het bespreken van het eerste beleidsplan van het vorige college 4 jaar geleden is er in de wereld veel veranderd. (wethouders, burgemeester, griffier) Met name op het gebied van milieu en de bewustwording hiervan zijn de veranderingen enorm geweest. Plastic soep, de aardbevingen in Groningen, De nieuwe Gas winlocaties in Friesland, het decimeren van de insecten populaties en een van de warmste, droogste en langste zomers ooit doet mensen beseffen dat er echt wat moet gebeuren. Op alle niveaus zal hieraan gewerkt moeten worden, ook in onze gemeente, daarom zullen wij de komende tijd initiatieven die onze samenleving verduurzamen gaan ontwikkelen en initiatieven op dit gebied steunen. Zo te beginnen met de motie over kleine windmolens die vandaag behandeld gaat worden.Lees verder
1 november 2018

24 november: actiedag Wonen in Drachten

Foto: SP

De SP in Smallingerland organiseert op zaterdag 24 november een actiedag wonen. Op deze dag zullen de resultaten van het meldpunt Wonen centraal staan met aan het eind van de middag een politiek café op een nog nader te bepalen locatie.'s Middags is de SP te vinden in een aantal wijken in Drachten en (afhankelijk van de meldingen) in dorpen van Smallingerland. Vanaf 16.00 is er dan Politiek cafe. Zet dit alvast in de agenda en hou de SP site in de gaten!

Lees verder
14 oktober 2016

Podium Oktober 2016

De nieuwe podium staat weer online:

Lees verder
3 juni 2016

SP:Duidelijk signaal naar weigerbedrijf

Foto: Waldnet / Waldnet

Op donderdag 2 juni heeft er in de gemeenteraad in Smallingerland een spoeddebat plaatsgevonden over het besluit van het College van B&W in Smallingerland om gedurende 1 jaar geen zaken te doen met het bedrijf A. Th. De Boer.

Lees verder
17 mei 2016

Doodlopende steeg

Na 3 jaar vergaderen, debatteren, extra overleggen en een hoop gesteggel wordt er uiteindelijk niets gedaan met de steeg bij het winkelpand van Lippe Lap. Op dinsdag 10 mei ging er een streep door een miljoenenplan waar de SP van het begin af aan een fel tegenstander van was.

Lees verder

Pagina's